نقش واکسن MVA85A به عنوان تقویت کننده BCG برای پیشگیری از ابتلا به سل

هدف این مطالعه مروری چیست؟

هدف این مرور کاکرین ارزیابی اثربخشی و ایمنی استفاده از MVA85A علاوه بر BCG در مقایسه با استفاده از BCG به‌تنهایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سل بود.

پیام‌های کلیدی

MVA85A علاوه بر BCG هیچ مزیت اضافی را برای BCG در پیشگیری از ابتلا به بیماری سل نشان نداد.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

بیماری سل یک بیماری عفونی منتقل شده از هوا است که ریه‌ها و دیگر اندام‌ها را در بدن تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بیماری می‌تواند زمانی فعال باشد که فرد علائم و نشانه‌های آن را نشان دهد یا تست‌های تائیدی را برای بیماری سل داشته باشد، یا بیماری زمانی نهفته است که فرد باکتری را استنشاق کرده باشد اما علائم و نشانه‌های بیماری را بروز ندهد. در حال حاضر، فقط یک واکسن تائید شده برای پیشگیری از آن وجود دارد، که BCG نامیده می‌شود. با این حال، توانایی واکسن BCG در پیشگیری از ابتلا به بیماری سل در محیط‌های مختلف و گروه‌های بیمار متفاوت است، که منجر به آن شده که بیماری سل در سراسر جهان، علی‌رغم واکسینه شدن کودکان، به عنوان یک معضل باقی‌ بماند. MVA85A واکسنی است که برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سل مورد بررسی قرار گرفت، با این امید که استفاده از آن همراه با BCG، پیشگیری از ابتلا به بیماری سل را بهبود بخشد.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

پس از بررسی پژوهش‌های منتشر شده تا 10 می 2018، یافته‌های شش مطالعه را از چهار کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (کارآزمایی‌های بالینی که در آن افراد به صورت تصادفی به یکی از دو یا چند گروه درمان وارد می‌شوند)، وارد کردیم که شامل 3838 کودک و بزرگسال بودند. بر اساس نتایج این مطالعات که بیش‌تر روی کودکان و بزرگسالان ساکن در آفریقا انجام شدند، MVA85A افزوده شده به BCG در مقایسه با BCG به‌تنهایی احتمالا تاثیری بر خطر پیشرفت سل فعال ندارد که به صورت سل تائید شده با میکروبیولوژی (شواهد با قطعیت متوسط) یا خطر شروع درمان سل (شواهد با قطعیت متوسط) تعریف می‌شود. MVA85A هیچ تاثیری بر خطر ابتلا به سل نهفته ندارد (شواهد با قطعیت متوسط). MVA85A هیچ گونه عوارض جانبی جدی تهدید کننده حیات (شواهد با قطعیت بالا) را ایجاد نمی‌کند. واکنش‌های پوستی موضعی بیشتری در افراد واکسینه شده با MVA85A دیده شد، با این حال، هیچ افزایشی در عوارض جانبی کلی در افراد دریافت کننده MVA85A وجود نداشت.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختند که تا می 2018 منتشر شدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

MVA85A که به صورت تزریق داخل پوستی علاوه بر BCG ارائه می‌شود، در کاهش خطر پیشرفت سل، ایمن اما غیر-اثربخش است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیماری سل (tuberculosis) بیشتر از هر بیماری عفونی دیگری در سطح جهان منجر به مرگ‌ومیر می‌شود. Bacillus Calmette-Guérin یا BCG تنها واکسن موجود است، اما محافظت ناقص و متغیری را ایجاد می‌کند. ویروس اصلاح شده Vaccinia Ankara که آنتی‌ژن 85A یا MVA85A را بیان می‌کند، یک واکسن وکتور ویروسی است که برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سل تولید شده است.

اهداف: 

ارزیابی و خلاصه‌سازی تاثیرات واکسن MVA85A که تقویت کننده BCG در انسان‌ها است.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه بیماری‌های عفونی در کاکرین؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده (CENTRAL)؛ MEDLINE (PubMed)؛ Embase (Ovid) و چهار بانک اطلاعاتی دیگر را جست‌وجو کردیم. WHO ICTRP و ClinicalTrials.gov را بررسی کردیم. همه جست‌وجوها تا 10 می 2018 انجام شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را از واکسن MVA85A ارزیابی کردیم که صرف نظر از سن یا وضعیت HIV، همراه با BCG در افراد تجویز شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، واجد شرایط بودن و خطر سوگیری (bias) کارآزمایی‌ها را ارزیابی، و داده‌ها را استخراج و تجزیه‌وتحلیل کردند. پیامد اولیه بیماری سل فعال بود. پیامدهای دو-حالتی را با استفاده از خطرات نسبی (RR) و تفاوت‌های خطر (RD)، با 95% فاصله اطمینان (CI) خلاصه کردیم. در جایی که مناسب بود، داده‌ها را در متاآنالیز ترکیب کردیم. در جایی که متاآنالیز نامناسب بود، نتایج را به‌طور روایت‌گونه (narrative) خلاصه کردیم.

نتایج اصلی: 

این جست‌وجو شش مطالعه مرتبط را با چهار کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده فاز 2 شناسایی کرد که شامل 3838 شرکت‌کننده بودند. منابع مالی مطالعات توسط نهادهای دولتی، موسسات خیریه، و خیرین نیکوکار تامین شد. پنج مطالعه شامل نوزادان، یکی از آنها، نوزادان متولد شده از مادران HIV مثبت بود. یک مطالعه شامل بزرگسالانی بود که با HIV زندگی می‌کنند. همه کارآزمایی‌ها شامل نویسندگانی از دانشگاه آکسفورد بودند که توسعه آزمایشگاهی این واکسن را راهبری کردند. شرکت‌کنندگان MVA85A داخل پوستی را پس از BCG در برخی مطالعات، و پیش از تعویق انتخابی BCG در نوزادان در معرض HIV دریافت کردند.

بزرگ‌ترین کارآزمایی در 2797 کودک آفریقایی با خطر پائین سوگیری برای بسیاری از پارامترها به خوبی انجام شد. خطر سوگیری برای گزارش‌دهی انتخابی نامطمئن بود، زیرا تعریف دقیق نقاط پایانی برای سل فعال قبل از تجزیه‌و‌تحلیل کارآزمایی، منتشر نشد.

MVA85A اضافه شده به BCG در مقایسه با BCG به‌تنهایی احتمالا تاثیری بر خطر پیشرفت سل تائید شده از نظر میکروبیولوژیکی (RR: 0.97؛ 95% CI؛ 0.58 تا 1.62؛ 3439 شرکت‌کننده؛ 2 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط)، یا خطر آغاز درمان سل (RR: 1.10؛ 95% CI؛ 0.92 تا 1.33؛ 3687 شرکت‌کننده؛ 3 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط) ندارد. MVA85A احتمالا تاثیری بر خطر پیشرفت سل نهفته نمی‌گذارد (RR: 1.01؛ 95% CI؛ 0.85 تا 1.21؛ 3831 شرکت‌کننده؛ 4 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط). واکسیناسیون افراد با MVA85A علاوه بر BCG منجر به بروز عوارض جانبی جدی تهدید کننده زندگی نشد (RD: 0.00؛ 95% CI؛ 0.00- تا 0.00؛ 3692 شرکت‌کننده؛ 3 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت بالا). واکسیناسیون افراد با MVA85A احتمالا با افزایش خطر عوارض جانبی موضعی پوستی همراه است (3187 شرکت‌کننده، 3 کارآزمایی، شواهد با قطعیت متوسط)، اما عوارض جانبی سیستمیک مرتبط با این واکسن گزارش نشد (144 شرکت‌کننده؛ 1 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین). این پروفایل ایمنی، هم‌سو و سازگار با مطالعات فاز 1 است که در آنها واکنش موضعی سطحی و گذرا به محل تزریق و نشانه‌های کوتاه-‌مدت خفیف مانند درد عضلانی و تب دیده شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information