ایمپلنت لنزهای سه-کانونی در مقابل دو-کانونی پس از جراحی آب مروارید

هدف این مطالعه مروری چه بود؟
هدف این مرور کاکرین، این بود که بررسی کنیم از نظر اثربخشی و ایمنی میان شرکت‏‌کنندگان مبتلا به آب مروارید، کاشت عدسی حاوی سه ناحیه‌ در چشم حین جراحی آب مروارید که دید دور، میانی و نزدیک (سه-کانونی (trifocal)) را اصلاح می‌کند، متفاوت از لنز حاوی دو ناحیه است که دید دور و نزدیک (دو-کانونی (bifocal)) را در آنها اصلاح می‌کند یا خیر.

پیام‌های کلیدی
شواهدی با قطعیت پائین وجود دارد که افرادی که پس از جراحی آب مروارید از لنزهای سه-کانونی استفاده می‌کنند، نسبت به افرادی که لنز دو-کانونی دریافت کرده‌اند، می‌توانند در یک سال به بهبود در وضوح بینایی (حدت بینایی) تصحیح نشده میانی برسند. با این حال، هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت میان لنزهای سه-کانونی و دو-کانونی داخل چشمی برای حدت بینایی اصلاح نشده دور، حدت بینایی اصلاح نشده نزدیک، و بهترین حدت بینایی اصلاح شده دور در یک سال به دست نیامد. تأثیر آنها بر کیفیت زندگی و توانایی تشخیص تفاوت‌های ظریف نور و تاریکی (حساسیت کنتراست) همچنان نامشخص است.

در این مطالعه مروری چه چیزی مورد بررسی قرار گرفت؟
پیرچشمی (presbyopia) عبارت است از تغییرات ایجاد شده در لنز ناشی از افزایش سن که باعث از بین رفتن تدریجی توانایی تمرکز روی اشیا نزدیک می‎‌شود. ایجاد تغییرات بیشتر روی لنز ناشی از افزایش سن ممکن است منجر به از دست دادن وضوح لنز (آب مروارید یا کاتاراکت) شود که به از بین رفتن قدرت بینایی و حساسیت کنتراست می‌انجامد. لنزهای دارای سه یا دو ناحیه (به ترتیب سه-کانونی یا دو-کانونی) فناوری جدیدی هستند که به منظور کاهش وابستگی به استفاده از عینک پس از جراحی آب مروارید طراحی شده‌اند.

نتایج کلیدی این مطالعه مروری کدام هستند؟
این مرور شامل پنج مطالعه انجام شده در اروپا با مجموع 175 شرکت‌کننده بود.

ما دریافتیم که کاشت لنز سه-کانونی در زمان عمل جراحی آب مروارید ممکن است حدت بینایی میانی را در یک سال بهبود بخشد؛ قطعیت شواهد پائین بود. با این حال، هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت میان لنزهای سه-کانونی و دو-کانونی از نظر حدت بینایی اصلاح نشده دور، حدت بینایی اصلاح نشده نزدیک، و بهترین حدت بینایی اصلاح شده دور در یک سال به دست نیامد؛ قطعیت شواهد پائین بود. مشخص نیست که کاشت لنز سه-کانونی در مقایسه با لنز دو-کانونی تاثیری بر کیفیت زندگی و حساسیت کنتراست داشته باشد.

این مرور تا چه تاریخی به‌روز شده است؟
برای دستیابی به مطالعات منتشر شده، تا 26 سپتامبر 2019 جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی با قطعیت پائین وجود دارد که در مقایسه با IOL دو-کانونی، کاشت IOL سه-کانونی ممکن است در یک سال حدت بینایی اصلاح نشده میانی را بهبود بخشد. با این حال، هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت میان لنزهای داخل چشمی سه-کانونی و دو-کانونی برای حدت بینایی اصلاح نشده دور، حدت بینایی اصلاح نشده نزدیک، و بهترین حدت بینایی اصلاح شده در یک سال به دست نیامد. تحقیقات آینده باید شامل مقایسه IOL سه-کانونی و IOLهای دو-کانونی خاص باشند که حدت بینایی اصلاح شده میانی را برای ارزیابی پیامدهای مهم مانند حساسیت کنتراست و کیفیت زندگی ارزیابی کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پیرچشمی (presbyopia) هنگامی رخ می‌دهد که لنز چشم خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و منجر به از بین رفتن تطابق می‌شود. همچنین ممکن است تغییرات لنز پیشرفت کرده و به کاتاراکت تبدیل شود، که روی بینایی و حساسیت کنتراست تأثیر می‌گذارد. یکی از گزینه‌های مراقبت از افراد دارای پیرچشمی و کاتاراکت استفاده از لنز داخل چشمی (intraocular lens; IOL) چند-کانونی یا عمق گسترده تمرکز پس از جراحی کاتاراکت است. گرچه IOL های سه-کانونی و دو-کانونی به ترتیب برای بازگرداندن سه و دو نقطه کانونی طراحی شده‌اند، لنز سه-کانونی ممکن است ترجیح داده شود زیرا بینایی نزدیک، میانی و دور را بازیابی می‌کند و همچنین می‌تواند دامنه بیشتری را از دید مفید فراهم کرده و عدم وابستگی بیشتری را به عینک در افراد مبتلا به پیرچشمی ایجاد ‌کند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی کاشت با IOLهای سه-کانونی در مقابل دو-کانونی طی عمل جراحی کاتاراکت میان شرکت‏‌کنندگان مبتلا به پیرچشمی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (که شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین بود) (شماره 9؛ 2019)؛ Ovid MEDLINE؛ Embase.com؛ PubMed؛ ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم مرکز ثبت بین‌المللی کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) را جست‌وجو کردیم. در جست‌وجوی الکترونیکی برای یافتن کارآزمایی‌ها، از محدودیت‌های تاریخی یا زبانی استفاده نکردیم. بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را برای آخرین بار در 26 سپتامبر 2019 جست‌وجو کردیم. فهرست منابع مقالات بازیابی شده و خلاصه مقالات نشست سالانه انجمن تحقیقات بینایی و چشم پزشکی (Association for Research in Vision and Ophthalmology; ARVO) را در سال‌های 2005 تا 2015 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که IOLهای سه-کانونی و دو-کانونی را بین شرکت‏‌کنندگان 30 سال یا بالاتر مبتلا به پیرچشمی مقایسه کردند که تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از متدولوژی استاندارد کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

ما پنج مطالعه انجام شده را در اروپا با مجموع 175 شرکت‌کننده شناسایی کردیم. هر پنج مطالعه حدت بینایی تصحیح نشده دور (پیامد اولیه مرور) را ارزیابی کردند، در حالی که برخی نیز پیامدهای ثانویه را از جمله حدت بینایی تصحیح نشده نزدیک، میانی، و بهترین حدت بینایی اصلاح شده دور، همچنین حساسیت کنتراست، بررسی کردند.

ویژگی‌های مطالعه

همه شرکت‌کنندگان دارای کاتاراکت دو-طرفه بودند و هیچ گونه پاتولوژی از قبل موجود در چشم یا جراحی چشم وجود نداشت. میانگین سنی شرکت‌کنندگان در محدوده 58 تا 64 سال قرار داشت. فقط یک مطالعه در مورد جنسیت شرکت‌کنندگان گزارش داد، و آنها اکثرا زن بودند. تمام مطالعات وارد شده را در معرض خطر نامشخص سوگیری (bias) برای بیشتر دامنه‌ها ارزیابی کردیم. دو مطالعه از تولید كنندگان لنزها كه در این مرور ارزیابی شدند، حمایت مالی دریافت كردند، و حداقل یکی از نویسندگان مطالعه دیگر، دریافت پول را برای ارائه سخنرانی با تولید كنندگان لنز گزارش کرد.

یافته‌ها

همه مطالعات کاشت IOL سه-کانونی را در مقابل دو-کانونی برای بررسی پیامدهای حدت بینایی اندازه‌گیری شده در مقیاس LogMAR مقایسه کردند. در یک سال، IOL سه-کانونی هیچ شواهدی را مبنی بر تأثیر بر حدت بینایی تصحیح نشده دور (تفاوت میانگین (MD): 0.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.04- تا 0.04؛ I2 = 0%؛ 2 مطالعه، 107 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین) و حدت بینایی اصلاح نشده نزدیک (MD: 0.01؛ 95% CI؛ 0.04- تا 0.06؛ I2 = 0%؛ 2 مطالعه، 107 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین) نشان نداد. IOL سه-کانونی ممکن است حدت بینایی اصلاح نشده میانی را در یک سال بهبود ببخشد (MD؛ 0.16-؛ 95% CI؛ 0.22- تا 0.10-؛ I2= 0%؛ 2 مطالعه، 107 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین)، اما هیچ شواهدی از تاثیر بر بهترین حدت بینایی اصلاح شده دور در یک سال به دست نیامد (MD: 0.00؛ 95% CI؛ 0.03- تا 0.04؛ I2= 0%؛ 2 مطالعه، 107 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). هیچ مطالعه‌ای در مورد حساسیت کنتراست یا کیفیت زندگی در پیگیری یک سال گزارشی ارائه نکرد. داده‌های یک مطالعه در سه ماه نشان می‌دهد که حساسیت کنتراست بین گروه‌ها در شرایط فتوپیک (photopic) تفاوتی نداشت، اما ممکن است در گروه سه-کانونی در یکی از چهار فرکانس تحت شرایط مزوپیک (mesopic) بدتر باشد (MD؛ 0.19-؛ 95% CI؛ 0.33- تا 0.05-؛ 1 مطالعه؛ I2 = 0%؛ 25 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). در دو مطالعه، محققان مشاهده کردند که رضایت شرکت‏‌کنندگان یا عدم وابستگی به عینک ممکن است در گروه سه-کانونی در مدت شش ماه بیشتر باشد، اگرچه مطالعه دیگر هیچ شواهدی را مبنی بر تفاوت در رضایت شرکت‌کننده یا عدم وابستگی به عینک بین گروه‌ها نشان نداد.

عوارض جانبی

نحوه گزارش‌دهی عوارض جانبی میان مطالعات متفاوت بود. دو مطالعه اطلاعات مربوط به عوارض جانبی را در یک سال گزارش کردند. یک مطالعه گزارش داد که شرکت‌کنندگان هیچ عارضه حین جراحی یا پس از جراحی را نشان ندادند، در حالی که مطالعه دیگر متذکر شد که چهار چشم (11.4%) در گروه دو-کانونی و سه چشم (7.5%) در گروه سه-کانونی، دچار کدر شدن قابل توجه کپسول خلفی شدند که نیاز به کپسولوتومی YAG پیدا کردند. با این حال، قطعیت شواهد پائین بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری