استفاده از داروها (آنتی‌متابولیت‌ها) برای پیشگیری از ایجاد اسکار پس از جراحی آب مروارید، که ممکن است باعث شکست جراحی قبلی گلوکوم شود

سوال مطالعه مروری: شواهد را در مورد تاثیر استفاده از داروها (آنتی‌متابولیت‌ها) برای اجتناب از ایجاد اسکار پس از جراحی آب مروارید، که ممکن است باعث شکست در جراحی قبلی گلوکوم شود، مرور کردیم. هیچ کارآزمایی‌ای را برای ورود در این مرور پیدا نکردیم.

پیشینه: بیماران مبتلا به گلوکوم که تحت عمل جراحی برای بهبود فشار در چشمان خود قرار گرفته‌اند، اغلب نیاز به جراحی بیشتر برای خارج کردن آب مروارید دارند. می‌توان از آنتی‌متابولیت‌ها برای پیشگیری از ایجاد اسکار حین انجام جراحی آب مروارید، با هدف پیشگیری از شکست جراحی قبلی گلوکوم، استفاده کرد.

تاریخ جست‌وجو: شواهد تا 10 جون 2014 به‌روز است.

نتایج کلیدی: هیچ کارآزمایی‌ای را برای ورود در این مرور پیدا نکردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCTای از مصرف آنتی‌متابولیت با جراحی آب مروارید در افراد دارای ترابکولکتومی فعال وجود ندارد. برای بررسی آنتی‌متابولیت‌ها طی جراحی آب مروارید در بیمارانی که ترابکولکتومی عملکردی دارند، انجام RCTهایی با قدرت مناسب مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیمارانی که جراحی آب مروارید انجام می‌دهند، اغلب پیش از آن تحت ترابکولکتومی (trabeculectomy) برای گلوکوم (glaucoma) قرار گرفته‌اند. با این حال، جراحی آب مروارید می‌تواند با شکست در جراحی قبلی گلوکوم همراه باشد و ممکن است از آنتی‌متابولیت‌ها (antimetabolite) همراه با جراحی آب مروارید استفاده شود تا از شکست درمان پیشگیری شود. در مورد اینکه استفاده از آنتی‌متابولیت‌ها همراه با جراحی آب مروارید از شکست ترابکولکتومی قبلی پیشگیری می‌کند یا خیر، هیچ مرور سیستماتیکی وجود ندارد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات آنتی‌متابولیت‌ها همراه با جراحی آب مروارید بر عملکرد ترابکولکتومی قبلی.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجو در CENTRAL (شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی در کاکرین (شماره 5؛ 2014)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE In-Process and Other Non-Indexed Citations؛ Ovid MEDLINE Daily؛ Ovid OLDMEDLINE (ژانویه 1946 تا جون 2014)؛ EMBASE (ژانویه 1980 تا جون 2014)؛ بانک اطلاعاتی منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS) (ژانویه 1982 تا جون 2014)؛ متا رجیستر از کارآزمایی‌های کنترل شده ( m RCT) ( www.controlled-trials.com )؛ ClinicalTrials.gov ( www.clinicaltrials.gov )، و پلتفرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) ( www.who.int/ictrp/search/en )، پرداختیم. از هیچ محدودیت زمانی یا زبانی در جست‌وجوهای الکترونیکی برای یافتن کارآزمایی‌ها استفاده نکردیم. بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را آخرین بار در 10 جون 2014 جست‌وجو کردیم. همچنین بانک اطلاعاتی Science Citation Index Expanded (جولای 2013) و فهرست منابع مطالعات بالقوه مرتبط را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) از تاثیر آنتی‌متابولیت‌ها همراه با جراحی آب مروارید در افراد دارای ترابکولکتومی فعال.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌های به دست آمده را از جست‌وجوهای الکترونیکی مرور کردند. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مقالات متن کامل مرتبط را ارزیابی کرده و داده‌ها را وارد کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ RCTای را برای تست اثربخشی آنتی‌متابولیت‌ها همراه با جراحی آب مروارید در افراد، با هدف پیشگیری از شکست ترابکولکتومی قبلی، شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information