اهداف فشار خون در افراد مبتلا به بیماری قلبی‌عروقی

نتایج کلیدی

شواهد شناسایی شده در این مرور از اهداف کاهش فشار خون نسبت به اهداف استاندارد در افراد مبتلا به فشار خون بالا (هیپرتانسیون) و مشکلات قلبی یا عروقی (عروق خونی و سیستم گردش خون) پشتیبانی نمی‌کند.

برای بررسی این سوال، به انجام کارآزمایی‌های جدید بیشتری نیاز است.

فشار خون بالا چیست؟

هیپرتانسیون (فشار خون بالا) یک وضعیت مزمن است که خطر ابتلای بیمار را به مشکلات سلامت مانند حمله قلبی، سکته مغزی، یا بیماری کلیوی افزایش می‌دهد.

فشار خون بالا چگونه درمان می‌شود؟

بسیاری از افراد مبتلا به مشکلات قلبی یا عروقی، فشار خون بالا هم دارند. برخی از دستورالعمل‌های بالینی، هدف پائین‌تر فشار خون (135/85 میلی‌متر جیوه یا پائین‌تر) را برای افرادی که فشار خون بالا یا مشکلات قلبی یا عروقی قبلی دارند، نسبت به افرادی که این مشکلات را نداشته‌اند (140 تا 160 میلی‌متر جیوه یا کمتر برای سیستولیک و 90 تا 100 میلی‌متر جیوه یا کمتر برای دیاستولیک، اهداف فشار خون استاندارد هستند)، توصیه می‌کنند. مشخص نیست که اهداف پائین‌تر مزایایی برای سلامت بیماران دارند یا خیر.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما به این موضوع پرداختیم که اهداف پائین‌تر فشار خون بهتر از اهداف استاندارد فشار خون برای افراد مبتلا به فشار خون بالا است که مبتلا به مشکلات قلبی یا عروقی نیز هستند یا خیر.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

برای یافتن مطالعاتی جست‌وجو کردیم که اهداف فشار خون پائین‌تر را با اهداف استاندارد فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا و سابقه بیماری قلبی عروقی (بیماری قلبی، آنژین صدری، سکته مغزی، بیماری عروقی) مقایسه کردند. مطالعات باید در مورد نتایجی مانند مرگ‌ومیر یا دیگر حوادث ناشی از بیماری‌های قلبی یا عروق خونی مانند حمله قلبی، سکته مغزی، یا نارسایی قلبی، گزارشی را ارائه می‌کردند. مطالعات همچنین می‌توانستند در مورد دیگر انواع عوارض جانبی مرتبط با سلامت صحبت کرده باشند. فقط مطالعات تصادفی‌سازی شده (که در آن‌ها افراد به‌طور تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمانی قرار گرفتند) را با 50 نفر یا بیشتر در هر گروه انتخاب کردیم که حداقل شش ماه طول کشیدند.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

در این به‌روزرسانی، یک مطالعه جدید را پیدا کردیم که در مجموع هفت مطالعه را با 9595 نفر در مرور گنجاند. بین رویکردهای اهداف پائین‌تر و استاندارد فشار خون، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را در تعداد کل موارد مرگ‌ومیر، یا موارد مرگ‌ومیر قلبی یا عروقی یافتیم. همچنین برای تعداد کل مشکلات قلبی یا عروقی و مجموع آسیب‌های جدی تفاوت اندکی وجود داشت، اما شواهد کمتر قطعی بودند.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

بر اساس اطلاعاتی بسیار نامطمئن و محدود، موارد بیشتری را از خروج بیماران از مطالعه ناشی از آسیب‌های مرتبط با دارو در گروه هدف پائین‌تر فشار خون مشاهده کردیم و هدف پائین‌تر هیچ فایده کلی سلامت برای بیماران به همراه نداشت.

شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

این سومین به‌روزرسانی از مروری است که نخستین‌بار در سال 2017 منتشر شد. شواهد تا ژانویه 2022 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما دریافتیم که احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در مورتالیتی کل و مورتالیتی قلبی‌عروقی میان افراد مبتلا به هیپرتانسیون و بیماری قلبی‌عروقی وجود دارد که برای اهداف پائین‌تر فشار خون در مقایسه با هدف استاندارد فشار خون درمان شدند. همچنین ممکن است تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در عوارض جانبی جدی یا کل حوادث قلبی‌عروقی دیده شود. این موضوع نشان می‌دهد که اهداف پائین‌تر فشار خون سیستولیک هیچ منفعت اساسی برای سلامت بیماران ندارند. شواهد بسیار محدودی را در مورد خروج از مطالعه به دلیل عوارض جانبی پیدا کردیم، که منجر به عدم قطعیت بالا شد. در حال حاضر، شواهد برای توجیه اهداف پائین‌تر فشار خون (135/85 میلی‌متر جیوه یا کمتر) در افراد مبتلا به هیپرتانسیون و بیماری قلبی‌عروقی قطعی، کافی نیست. چندین کارآزمایی در حال انجام هستند، که ممکن است در آینده نزدیک ورودی مهمی در این موضوع باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این مطالعه سومین به‌روزرسانی از مروری است که برای نخستین‌بار در سال 2017 منتشر شد.

هیپرتانسیون یک علت اصلی، اما قابل پیشگیری در وقوع موربیدیتی و مورتالیتی زودرس است. افراد مبتلا به هیپرتانسیون و بیماری‌های قلبی‌عروقی قطعی، در معرض خطر ویژه‌ای قرار دارند، بنابراین کاهش فشار خون به سطحی پائین‌تر از اهداف استاندارد ممکن است مفید باشد. این استراتژی می‌تواند مورتالیتی و موربیدیتی قلبی‌عروقی را کاهش دهد اما قادر است عوارض جانبی را نیز افزایش دهد. هدف مطلوب فشار خون در افراد مبتلا به هیپرتانسیون و بیماری قلبی‌عروقی قطعی، مشخص نیست.

اهداف: 

تعیین اینکه اهداف پائین‌تر فشار خون (سیستولیک: 135/دیاستولیک: 85 میلی‌متر جیوه یا کمتر) در مقایسه با اهداف استاندارد فشار خون (140 میلی‌متر جیوه تا 160 میلی‌متر جیوه/90 میلی‌متر جیوه تا 100 میلی‌متر جیوه یا کمتر) در درمان افراد مبتلا به هیپرتانسیون و سابقه بیماری قلبی‌عروقی (انفارکتوس میوکارد، آنژین صدری، سکته مغزی، بیماری انسدادی عروق محیطی)، با کاهش مورتالیتی و موربیدیتی بیماران همراه است یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این بررسی به‌روز شده، از روش‌های استاندارد و گسترده جست‌وجوی کاکرین استفاده کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو، ژانویه 2022 بود. محدودیت‌های زبان نگارش مقاله را اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را با بیش از 50 شرکت‌کننده در هر گروه وارد کردیم که حداقل شش ماه دوره پیگیری داشتند. گزارش‌های کارآزمایی باید داده‌هایی را برای حداقل یک پیامد اولیه (مورتالیتی کلی، عوارض جانبی جدی، کل حوادث قلبی‌عروقی، مورتالیتی قلبی‌عروقی) ارائه داده باشند. مداخلات واجد شرایط شامل اهداف پائین‌تر برای فشار خون سیستولیک/دیاستولیک (135/85 میلی‌متر جیوه یا کمتر) در مقایسه با اهداف استاندارد فشار خون (140 تا 100/160 تا 90 میلی‌متر جیوه یا کمتر) بودند.

شرکت‌کنندگان، بزرگسالان مبتلا به هیپرتانسیون قطعی و بزرگسالان تحت درمان برای هیپرتانسیون با سابقه قلبی‌عروقی برای انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی، بیماری مزمن انسدادی عروق محیطی، یا آنژین صدری بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد کاکرین بهره بردیم. از سیستم درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده شد.

نتایج اصلی: 

هفت RCT را با 9595 شرکت‌کننده وارد کردیم. میانگین دوره پیگیری بیماران، 3.7 سال (دامنه: 1.0 تا 4.7 سال) بود. شش مورد از آن‌ها داده‌های فردی شرکت‌کنندگان را ارائه دادند. به دلیل نیاز به تیتراسیون داروهای آنتی‌هیپرتانسیو برای رسیدن به یک هدف خاص فشار خون، هیچ یک از مطالعات وارد شده برای شرکت‌کنندگان یا پزشکان کورسازی نشد. با این حال، یک کمیته مستقل که نسبت به تخصیص گروه‌های درمانی کورسازی شده بود، حوادث بالینی را در همه کارآزمایی‌ها ارزیابی کرد. از این رو، تمام کارآزمایی‌ها را در معرض خطر بالای سوگیری (bias) عملکرد و خطر پائین سوگیری تشخیص قرار دادیم. موارد دیگری، مانند خاتمه یافتن زودهنگام مطالعات و زیر-گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان که از قبل تعریف نشده بودند، منجر به پائین آمدن درجه کیفیت شواهد شدند.

ما دریافتیم که احتمالا تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در مورتالیتی کلی (خطر نسبی (RR): 1.05؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.91 تا 1.23؛ 7 مطالعه، 9595 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت متوسط) یا مورتالیتی قلبی‌عروقی (RR: 1.03؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.29؛ 6 مطالعه، 9484 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت متوسط) وجود دارد. به‌طور مشابه، متوجه شدیم که ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در عوارض جانبی جدی (RR: 1.01؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.08؛ 7 مطالعه، 9595 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) یا کل حوادث قلبی‌عروقی (از جمله انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی، مرگ ناگهانی، بستری شدن در بیمارستان، یا مرگ ناشی از نارسایی احتقانی قلب (CHF)) (RR: 0.89؛ 95% CI؛ 0.80 تا 1.00؛ 7 مطالعه، 9595 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) وجود داشته باشد. شواهد در مورد خروج از مطالعه ناشی از عوارض جانبی، بسیار نامطمئن بود. با این حال، مطالعات نشان می‌دهند که ممکن است شرکت‌کنندگان بیشتری به دلیل عوارض جانبی در گروه هدف پائین‌تر، از مطالعه خارج شوند (RR: 8.16؛ 95% CI؛ 2.06 تا 32.28؛ 3 مطالعه، 801 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). اعداد فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه هدف پائین‌تر، کمتر بود (سیستولیک: تفاوت میانگین (MD): 8.77- میلی‌متر جیوه؛ 95% CI؛ 12.82- تا 4.73-؛ 7 مطالعه، 8657 شرکت‌کننده؛ دیاستولیک: MD؛ 4.50- میلی‌متر جیوه؛ 95% CI؛ 6.35- تا 2.65-؛ شش مطالعه، 8546 شرکت‌کننده). در گروه هدف پائین‌تر، مصرف داروهای بیشتری مورد نیاز بود (MD: 0.56؛ 95% CI؛ 0.16 تا 0.96؛ 5 مطالعه، 7910 شرکت‌کننده)، اما اهداف فشار خون در گروه هدف استاندارد، بیشتر قابل حصول بودند (RR: 1.20؛ 95% CI؛ 1.17 تا 1.23؛ 7 مطالعه، 8699 شرکت‌کننده).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information