تاثیر مداخلات برای مدیریت جابه‌جایی کارکنان سلامت میان بخش سلامت عمومی و خصوصی

محققان در سازمان همکاری کاکرین، این مطالعه مروری را برای ارزیابی تاثیر رویکردهایی برای تشویق کارکنان مراکز سلامت به کار در مراکز درمانی خاص انجام دادند. با این حال، پس از جست‌وجو برای یافتن تمام مطالعات مرتبط، آنها قادر به یافتن هیچ مطالعه‌ای نبودند که معیارهای آنها را برای ورود به این مرور سیستماتیک داشته باشد.

پیشینه

بسیاری از کشورها با کمبود شدید کارکنان سلامت روبه‌رو هستند. علاوه بر این، کارکنان سلامت که در دسترس هستند، اغلب به بهترین شکل ممکن توزیع نمی‌شوند. اکثر کارکنان سلامت در مناطق شهری کار می‌کنند، و مناطق روستایی را تحت پوشش قرار می‌دهند. مشکلات در مناطق شهری نیز رخ می‌دهند زیرا کارکنان سلامت در اینجا اغلب ترجیح می‌دهند در بخش مراقبت‌های خدمات سلامت خصوصی کار کنند، که اغلب برای بسیاری از مردم بسیار گران تمام می‌شود. در نواحی روستایی، دولت‌ها ممکن است امکانات ارائه خدمات سلامت را ایجاد نکرده باشند و بنابراین، مراقبت‌های سلامت موجود در این مناطق ممکن است فقط خصوصی باشند. با این حال، امکانات خصوصی در مناطق روستایی نه تنها گران هستند، بلکه ممکن است برای جذب کارکنان سلامت واجد شرایط نیز دچار مشکل شوند.

برای رسیدگی به این مشکلات، دولت‌ها باید راه‌هایی را بیابند تا اطمینان حاصل کنند که تعداد بیشتری از کارکنان سلامت در مناطق و مراکزی که بیشتر مردم به دنبال مراقبت هستند، کار می‌کنند. برای مثال، این ممکن است شامل تشویق کارکنان سلامت برای کار در مراکز عمومی ارائه مراقبت سلامت در شهرها یا کار در مراکز دولتی یا خصوصی در مناطق روستایی باشد. یکی از رویکردهایی که دولت‌ها می‌توانند اتخاذ کنند، ارائه مشوق‌های اضافی به کارکنان سلامت است که در مراکز خاصی خدمت می‌کنند. این مشوق‌ها می‌تواند شامل حقوق بیشتر، کمک هزینه‌های ویژه یا بسته‌های بازنشستگی بالاتر باشند. رویکرد دیگر اعطای بورسیه یا بورسیه تحصیلی به کارکنان سلامت در طول دوره آموزشی است، به شرطی که پس از پایان دوره آموزشی، برای مدت معینی در مراکز خاصی کار کنند.

نتایج

اگرچه این نوع رویکردها غیرمعمول نیستند، این مرور نتوانست هیچ مطالعه مرتبطی را پیدا کند که ارزیابی قابل اعتمادی را از تاثیر آنها ارائه داده باشد. هنوز مطالعات زیادی باید انجام شوند تا بدانیم چگونه دولت‌ها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کارکنان سلامت در آن مراکز سلامت که از اکثریت جمعیت مراقبت می‌کنند، خدمت می‌کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ مطالعه دقیقی را در مورد تاثیرات مداخلات برای مدیریت جابه‌جایی کارکنان سلامت میان سازمان‌های دولتی و خصوصی در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط ​​شناسایی نکردیم. در دسترس بودن کارکنان سازمان‌های ارائه خدمات سلامت یک مانع کلیدی در ارائه این خدمات است. مداخلات برای پاسخ‌گویی بیشتر بخش سلامت به انتظارات جمعیت از طریق داشتن کارکنان سلامت بیشتر در بخشی که به اکثر مردم خدمات می‌دهد، به استفاده کارآمدتر از نیروی کار سلامت کمک می‌کند. انجام تحقیقات بیشتری برای ارزیابی تاثیر افزایش حقوق، ارائه بورسیه تحصیلی یا تعهد بر جابه‌جایی کارکنان سلامت در یک بخش در مقایسه با بخش دیگر مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارکنان سازمان‌های ارائه خدمات سلامت در طول دوره کاری خود میان سازمان‌های دولتی و خصوصی در مناطق شهری و روستایی جابه‌جا می‌شوند. بسته به نسبتی از جمعیت که توسط سازمان‌های دولتی یا خصوصی در یک محیط خاص ارائه خدمت می‌شوند، این جابه‌جایی ممکن است منجر به عدم تعادل در تعداد ارائه‌دهندگان مراقبت‌های خدمات سلامت در دسترس نسبت به جمعیت دریافت‌کننده مراقبت از آن بخش شود. با این حال، هم سازمان‌های دولتی و هم خصوصی مورد نیاز هستند، زیرا هر بخش سهم منحصربه‌فردی را در ارائه موثر خدمات سلامت به خود اختصاص می‌دهد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مشوق‌های مالی و مداخلات برای محدودیت جابه‌جایی برای مدیریت انتقال کارکنان سلامت میان سازمان‌های دولتی و خصوصی در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) (10 نوامبر 2012)؛ EMBASE (7 جون 2011)؛ LILACS (9 جون 2011)؛ MEDLINE (10 نوامبر 2012)؛ CINAHL (13 آگوست 2012)؛ و شاخص پرستاری بریتانیا (British Nursing Index) (13 آگوست 2012) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده و کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی نشده و کنترل‌شده؛ مطالعات کنترل‌شده قبل-و-بعد (before-and-after)، اگر دوره‌های قبل و پس از مداخله برای گروه‌های مطالعه و کنترل یکسان بوده باشد، و حداقل دو واحد در هر دو گروه مداخله و کنترل وجود داشت؛ مطالعات سری زمانی منقطع کنترل‌نشده و کنترل‌شده، در صورتی که نقطه زمانی وقوع مداخله به وضوح تعریف شده باشد و حداقل سه یا چند نقطه اطلاعاتی قبل و پس از مداخله وجود داشته باشد. مداخلات شامل پرداخت کمک هزینه‌های ویژه، افزایش حقوق، ایجاد پیوند میان کارکنان خدمات سلامت، ارائه طرح‌های کمک هزینه تحصیلی، بورسیه تحصیلی یا مزایای پایانی سودآور، و استخدام افراد بر اساس قرارداد، بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم معیارهای گنجاندن و حذف مطالعات را در عناوین و چکیده‌های همه مقالات به‌دست‌آمده از جست‌وجو اعمال کردند. همان دو نویسنده، گزارش‌های کامل استنادات انتخاب‌شده را غربالگری کردند. در هر مرحله، نتایج را مقایسه کرده و اختلافات را از طریق بحث با نویسنده مرور سوم حل کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه واجد شرایطی را برای ورود در این مرور پیدا نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information