کشیدن دندان پیش از انجام رادیوتراپی به فک برای کاهش عوارض دندانی پس از رادیوتراپی

این مرور انجام شد تا مشخص شود کشیدن دندان‌های عقب پیش از انجام رادیوتراپی در مقایسه با نکشیدن آنها، باعث می‌شود بیماران پس از دریافت رادیوتراپی به عنوان بخشی از درمان سرطان سر و گردن، مشکلات کمتری در رابطه با دندان‌های خود داشته باشند یا خیر. جست‌وجوهای دستی و الکترونیکی 357 عنوان مطالعه را پیدا کرد اما هیچ یک از آنها معیارهای ورود به مرور را نداشتند. در حال حاضر هیچ شواهدی برای پاسخ به این سوال پیچیده وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای برای ارزیابی تاثیر کشیدن دندان‌ها پیش از انجام رادیوتراپی در مقایسه با باقی گذاشتن آنها در دهان در طول رادیوتراپی فک وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

رادیوتراپی به عنوان بخشی از درمان سرطان سر و گردن باعث می‌شود که بیماران به بازتوانی دندانی زیادی در یک وضعیت آسیب‌دیده نیاز داشته باشند که مدیریت آن برای بیمار و تیم دندان‌پزشکی دشوار است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات حفظ وضعیت دندان طبیعی بیمار در طول رادیوتراپی در مقایسه با کشیدن دندان پیش از انجام رادیوتراپی در مناطقی که دسترسی بیمار و دندان‌پزشک به هم مشکل است، چراکه پس از رادیوتراپی به فک‌ها، مشکل در باز شدن دهان ایجاد می‌شود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سلامت دهان در کاکرین (تا 22 نوامبر 2012)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین 2012، شماره 11)، MEDLINE از طریق OVID (1946 تا 22 نوامبر 2012)، EMBASE از طریق OVID (1980 تا 22 نوامبر 2012)، CANCERLIT از طریق PubMed (1950 تا 22 نوامبر 2012)، CINAHL از طریق EBSCO (1980 تا 22 نوامبر 2012) و فهرست منابع مقالات را جست‌وجو کردیم. برای یافتن مطالعات در حال انجام از طریق وب‌سایت گروه سلامت دهان در کاکرین و feed Twitter گروه سلامت دهان کاکرین آگهی دادیم. 

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که کشیدن دندان‌ها را پیش از انجام رادیوتراپی با نکشیدن آنها حین رادیوتراپی به فک مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجوها را برای گنجاندن در مرور ارزیابی کردند. 

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای یافت نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information