نقش واکسیناسیون هپاتیت B در دوران بارداری برای پیشگیری از ابتلای نوزاد به عفونت

هپاتیت B یک عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B است و در سراسر جهان رخ می‌دهد. برای نوزادان و کودکان، دو منبع اصلی عفونت، انتقال از مادر آلوده یا زندگی در یک خانواده مبتلا به عفونت است. انتقال پری‌ناتال در مناطق بسیار اندمیک شایع است. واکسن‌های هپاتیت B در دسترس هستند و به یک سری سه دوز در طول شش ماه نیاز دارند. شایع‌ترین عوارض جانبی، درد در محل واکسیناسیون و تب خفیف تا متوسط ​​است. ایمن‌سازی مادر با واکسن هپاتیت B ممکن است راهی باشد برای پیشگیری از وقوع عفونت هپاتیت B در نوزادان پیش از تزریق واکسن هپاتیت B که از نوزاد محافظت کند. نوزادان آلوده به ویروس هپاتیت B بیشتر احتمال دارد به عوارضی مانند عفونت مزمن، سیروز یا سرطان کبد (هپاتوسلولار کارسینوما) مبتلا شوند. این مرور هیچ شواهدی را از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده در مورد تاثیرات واکسن هپاتیت B برای پیشگیری از عفونت نوزاد پیدا نکرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCTای را پیدا نکردیم که تاثیرات واکسن هپاتیت B را در دوران بارداری برای پیشگیری از عفونت نوزاد ارزیابی کرده باشد. در نتیجه، این مرور نمی‌تواند راهنمایی باشد برای عملکرد بالینی در این زمینه. با این حال، نیاز به انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب برای ارزیابی تاثیر واکسن هپاتیت B در دوران بارداری بر بروز عفونت نوزاد و تعیین هرگونه عوارض جانبی وجود دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت هپاتیت B نوزادان، خطر عفونت مزمن، سیروز یا سرطان کبد (هپاتوسلولار کارسینوما) را در دوره بزرگسالی افزایش می‌دهد. انتقال پری‌ناتال یک راه رایج ابتلا به عفونت است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و عوارض جانبی واکسن هپاتیت B در زنان باردار برای پیشگیری از ابتلای نوزادان به عفونت ویروس هپاتیت B.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 آگوست 2014) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) که واکسیناسیون هپاتیت B را در مقایسه با دارونما (placebo) یا عدم درمان در دوران بارداری برای پیشگیری از بروز عفونت نوزاد ارزیابی کردند. شبه-RCTها و مطالعات متقاطع (cross-over) برای ورود به این مرور واجد شرایط نبودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود ارزیابی کردند. اگر مطالعه‌ای گنجانده می‌شد، برنامه‌ریزی کردیم که خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کرده، داده‌ها را استخراج کرده و داده‌های همه مطالعات واردشده را برای صحت (accuracy) بررسی کنیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را برای ورود شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information