مای‌لونینگ (نوعی طب سنتی چینی) برای بهبود پیامد در افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد

سوال مطالعه مروری: ما ‌خواستیم بی‌خطری (safety) و تاثیرات مصرف مای‌لونینگ (mailuoning) را با دارونما (placebo) یا عدم درمان برای کاهش مرگ‌ومیر و وابستگی در افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد مقایسه کنیم.

پیشینه: مای‌لونینگ، نوعی طب سنتی چینی، به‌طور گسترده‌ای در درمان سکته مغزی ایسکمیک حاد در چین استفاده می‌شود، با وجود آنکه تاثیر آن هنوز نامشخص است. مطالعات تجربی روی حیوانات و تحقیقات دارویی بالینی نشان می‌دهند که مای‌لونینگ ممکن است گردش خون را بهبود بخشد، از آسیب ایسکمیک پیشگیری کند، و محافظ بافت قلب و مغز باشد. بنابراین، به دنبال انجام یک مرور برای دانستن این موضوع بودیم که استفاده از درمان مای‌لونینگ بهتر از دارونما (placebo) یا عدم استفاده از درمان کمکی برای افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد است یا بدتر.

ویژگی‌های مطالعه: کارآزمایی‌ها را تا جون 2014 جست‌وجو کرده و 21 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را شامل 1746 شرکت‌کننده، درباره استفاده از مای‌لونینگ در درمان افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک، وارد کردیم. دو کارآزمایی، شرکت‌کنندگان را به مدت سه ماه پس از پایان درمان پیگیری کردند، اما طول مدت کارآزمایی‌های دیگر کوتاه‌تر بود، از 14 تا 38 روز. یک آژانس دولتی یکی از 21 کارآزمایی واردشده را تامین مالی کرد.

نتایج کلیدی: تعداد 20 کارآزمایی را با کیفیت پائین ارزیابی کردیم. هنگامی که این کارآزمایی را با هم آنالیز کردیم، هیچ تفاوت معنی‌داری از نظر عوارض جانبی میان گروه درمان با مای‌لونینگ و گروه کنترل وجود نداشت؛ مای‌لونینگ اختلالات عصبی و عملکرد شناختی را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشید. یک کارآزمایی، که کیفیت بالاتری داشت، نتوانست هیچ بهبودی قابل ‌توجهی را نشان دهد که با مای‌لونینگ روی نقص عصبی، فعالیت‌های زندگی روزمره یا کیفیت زندگی ایجاد شده باشد. هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای از کارآزمایی‌هایی با کیفیت روش‌شناسی (methodology) مناسب در جهت حمایت از استفاده معمول از مای‌لونینگ به منظور ارتقای بهبودی پس از سکته مغزی وجود نداشت. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، با کیفیت بالا، در جهت تایید تاثیر آن مورد نیاز است.

کیفیت شواهد: طراحی 20 کارآزمایی از 21 کارآزمایی واردشده کیفیت پائین داشتند؛ یک کارآزمایی را با کیفیت بالاتر ارزیابی کردیم، اما شرکت‌کنندگان کمتری در این کارآزمایی حضور داشتند. به‌طور کلی، سطح کیفیت شواهد پائین بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور شواهد کافی را برای حمایت از استفاده روتین از مای‌لونینگ در درمان افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد ارائه نداد. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، با کیفیت بالا و در مقیاس بزرگ، برای تایید اثربخشی مای‌لونینگ مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مای‌لونینگ (mailuoning) به‌طور گسترده‌ای در درمان سکته مغزی ایسکمیک حاد در چین استفاده می‌شود. مطالعات تجربی روی حیوانات و تحقیقات دارویی بالینی نشان می‌دهند که مای‌لونینگ ممکن است گردش خون را بهبود بخشد، از آسیب ایسکمیک پیشگیری کند، و محافظ بافت قلب و مغز باشد. این مرور آخرین‌بار در سال 2009 منتشر شد. از آنجایی که داده‌های جدید در دسترس قرار گرفته‌اند، لازم است شواهد حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده مجددا ارزیابی شوند.

اهداف: 

تعیین تاثیرات و بی‌خطری (safety) عوامل مای‌لونینگ (تزریقی یا مایع خوراکی) در درمان افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سکته مغزی در کاکرین (می 2014)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ 2014 ؛ شماره 4 )، MEDLINE (1966 تا می 2014)، Embase (1980 تا می 2014)، AMED (1985 تا می 2014)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های سکته مغزی چین (جون 2014)، بانک اطلاعاتی پزشکی بیولوژیکی چین (CBM-disc؛ 1979 تا جون 2014)، بانک اطلاعاتی مجله علم و فناوری چین (CSTJ؛ 1979 تا جون 2014)، بانک اطلاعاتی چینی داده‌ای وانفانگ (Wanfang Data Chinese databases) (1979 تا جون 2014)، و زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure) (1979 تا جون 2014) را جست‌وجو کردیم. پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی و پژوهش را جست‌وجو کرده، 10 مجله چینی را شامل مقالات کنفرانس‌های مرتبط با موضوع به صورت دستی جست‌وجو کرده، فهرست منابع را غربالگری کرده، و با شرکت داروسازی تولیدکننده مای‌لونینگ تماس گرفتیم. ما همچنین سعی کردیم برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با نویسندگان کارآزمایی تماس بگیریم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای که مای‌لونینگ را با دارونما (placebo) یا مای‌لونینگ را به همراه دیگر درمان‌ها در مقایسه با دیگر درمان‌ها در افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود انتخاب کرده، کیفیت آنها را ارزیابی کرده، و داده‌ها را استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

تعداد 21 کارآزمایی (شامل 1746 شرکت‌کننده) را در این نسخه به‌روز شده وارد کردیم؛ شش کارآزمایی جدید بودند. کارآزمایی‌های وارد شده، تعداد شرکت‌کنندگان فوت‌شده و دچار وابستگی را در پایان حداقل سه ماه دوره پیگیری گزارش نکردند. از 12 کارآزمایی که عوارض جانبی را گزارش کردند، پنج رویداد در دو کارآزمایی رخ دادند. تفاوت معنی‌داری میان گروه درمان و گروه کنترل وجود نداشت. تعداد 20 کارآزمایی را با کیفیت پائین ارزیابی کردیم: هنگام آنالیز این کارآزمایی‌ها با هم، مای‌لونینگ با افزایش قابل ‌توجهی در تعداد شرکت‌کنندگان با نقص عصبی بهبودیافته همراه بود (خطر نسبی (RR): 0.31؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.23 تا 0.42) و بهبودی قابل توجهی را در نقص عصبی بر اساس مقیاس سکته مغزی اروپایی (European Stroke Scale; ESS) نشان داد (تفاوت میانگین (MD) (ثابت): 8.29؛ 95% CI؛ 3.44 تا 13.15). یک کارآزمایی کنترل‌شده با دارونما، که کیفیت روش‌شناسی (methodology) بهتری داشت، نتوانست بهبودی قابل ‌توجهی را در نقص عصبی در پایان سه ماه پیگیری (MD (ثابت): 2.49؛ 95% CI؛ 1.45- تا 6.43) یا در کیفیت زندگی نشان دهد. یک کارآزمایی، که عملکرد شناختی را با استفاده از ارزیابی شناختی مونترال (Montreal Cognitive Assessment) به عنوان یک مقیاس پیوسته (continuous) گزارش کرد، بهبودی قابل توجهی را در عملکرد شناختی نشان داد (MD (ثابت): 2.68؛ 95% CI؛ 1.82 تا 3.54). دو کارآزمایی‌ فعالیت‌های زندگی روزمره را ارزیابی کردند: یک کارآزمایی بهبودی قابل توجهی را نشان داد، اما دیگری خیر.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information