تاثیر مکمل گلوتامین در کودکان خردسال مبتلا به بیماری شدید گوارشی

گلوتامین یک اسید آمینه است که به بافت‌ها، به‌ویژه در دستگاه گوارش، کمک می‌کند تا پس از آسیب بهبود پیدا کنند. ما به دنبال شواهدی بودیم که نشان دهد مصرف گلوتامین اضافی توسط کودکان خردسال مبتلا به مشکلات شدید روده، به آنها کمک می‌کند تا سریع‌تر و کامل‌تر بهبود یابند یا خیر. در حال حاضر، فقط سه کارآزمایی در دسترس هستند؛ نتایج نشان می‌دهند که مکمل گلوتامین هیچ فایده‌ای برای این نوزادان ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های موجود از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده نشان نمی‌دهند که مکمل‌های گلوتامین مزایای مهمی برای کودکان خردسال مبتلا به بیماری شدید گوارشی دارند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیوسنتز درون‌زای گلوتامین ممکن است برای رفع نیازهای بیماران مبتلا به بیماری شدید گوارشی کافی نباشد. نتایج مطالعات آزمایشی که از مدل‌های حیوانی بیماری‌های گوارشی استفاده کردند، نشان داده‌اند که مکمل گلوتامین پیامدهای بالینی بیماری را بهبود می‌بخشد. این مرور، شواهدی را در مورد تاثیر مصرف مکمل گلوتامین در کودکان خردسال مبتلا به بیماری شدید گوارشی بررسی می‌کند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر مکمل گلوتامین بر مورتالیتی و موربیدیتی در کودکان خردسال مبتلا به بیماری شدید گوارشی.

روش‌های جست‌وجو: 

این جست‌وجو شامل پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین؛ 2014، شماره 8)؛ MEDLINE؛ EMBASE و CINAHL (از ابتدا تا سپتامبر ‌2014)؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، و مرورهای قبلی بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده یا شبه تصادفی‌سازی‌شده و‌کنترل شده که مکمل گلوتامین را با عدم مصرف آن در نوزادان تا سه ماهگی (در صورت لزوم برای زایمان زودرس اصلاح شد) و مبتلا به بیماری شدید گوارشی مقایسه کردند که به عنوان یک بیماری گوارشی مادرزادی یا اکتسابی تعریف شد که حداقل به مدت 24 ساعت به تغذیه وریدی نیاز داشتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور، واجد شرایط بودن کارآزمایی و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کرده و به‌طور مستقل از هم استخراج داده‌ها را انجام دادند. تاثیرات درمان را در کارآزمایی‌های فردی آنالیز کرده و خطر نسبی (RR) و تفاوت خطر (risk difference) را برای داده‌های دو حالتی (dichotomous) و تفاوت میانگین (MD) را برای داده‌‏های پیوسته (continuous data)، با 95% فاصله اطمینان (CI)، گزارش کردیم. از یک مدل اثر ثابت در متاآنالیزها استفاده کرده و علل بالقوه ناهمگونی را در آنالیزهای حساسیت (sensitivity) بررسی کردیم.

نتایج اصلی: 

سه کارآزمایی را پیدا کردیم که در مجموع 274 نوزاد در آنها شرکت کردند. کیفیت روش‌شناسی (methodology) کارآزمایی‌ها خوب بود، اما برای تشخیص تاثیرات مهم بالینی مکمل گلوتامین بسیار کوچک بودند. متاآنالیزها تفاوت آماری معنی‌داری را در خطر مرگ‌ومیر پیش از ترخیص از بیمارستان (RR معمول: 0.79؛ 95% CI؛ 0.19 تا 3.20؛ RD معمول: 0.01-؛ 95% CI؛ 0.05- تا 0.03) یا در نرخ بروز عفونت تهاجمی (RR معمول: 1.37؛ 95% CI؛ 0.89 تا 2.11؛ RD معمول: 0.08، 95% CI -0.03 تا 0.18) نشان ندادند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information