استفاده از انواع مختلف مسواک‌های برقی برای کنترل پلاک دندان و ارتقای سلامت لثه‌ها

مسواک‌های برقی برای اولین‌بار در دهه 1960 به صورت تجاری معرفی شدند. یک مرور سیستماتیک کاکرین که پیش از این منتشر شد، نشان داد یک نوع از مسواک برقی برای از بین بردن پلاک دندان و کاهش التهاب لثه نسبت به مسواک زدن دستی برتری دارد. این مرور امکان انجام مقایسه مستقیم را بین انواع مختلف مسواک‌های برقی نداد.

این مرور دربرگیرنده داده‌های 17 کارآزمایی با 1369 شرکت‌کننده بود. برس‌هایی با عملکرد نوسان چرخشی در مقایسه با انواعی که عملکرد کناری (side to side) دارند، در کوتاه-مدت باعث کاهش پلاک و التهاب لثه می‌شوند. با این حال، تفاوت کوچک بوده و اهمیت بالینی آن نامشخص است. با توجه به تعداد کم کارآزمایی‌ها با استفاده از انواع دیگر مسواک‌های برقی، هیچ نتیجه‌گیری قطعی دیگری در مورد برتری یک نوع مسواک برقی بر نوع دیگری از آن نمی‌توان گرفت. فقط عوارض جانبی خفیف و گذرا گزارش شدند. هزینه و قابلیت اطمینان مسواک‌های برقی در کارآزمایی‌ها گزارش نشدند.

انجام کارآزمایی‌های بیشتری با کیفیت خوب لازم است تا مشخص شود که دیگر انواع مسواک‌های برقی در کاهش پلاک دندان و التهاب لثه خوب هستند یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی وجود دارد که برس‌های چرخشی نسبت به برس‌های کناری در کوتاه-مدت پلاک و التهاب لثه را کاهش می‌دهند. این تفاوت اندک بوده و اهمیت بالینی آن نامشخص است. برای ارزیابی برتری دیگر حالت‌های مسواک‌های برقی، انجام کارآزمایی‌های بیشتری با کیفیت خوب مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مسواک‌های برقی برای اولین‌بار در دهه 1960 به صورت تجاری معرفی شدند. یک مرور سیستماتیک اخیر، برتری حالت‌های خاصی را از مسواک‌های برقی نسبت به مسواک زدن دستی برای کاهش پلاک دندان و التهاب لثه نشان داد. آن مطالعه مروری امکان مقایسه مستقیم را بین حالت‌های مختلف مسواک‌های برقی فراهم نکرد.

اهداف: 

مقایسه حالت‌های مختلف مسواک‌های برقی با یکدیگر برای کاهش پلاک دندان و بهبود سلامت لثه. عوامل دیگری که باید مورد ارزیابی قرار گیرند، عبارت بودند از حذف لکه، هزینه، قابلیت اطمینان و عوارض جانبی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر جست‌وجو شدند: پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سلامت دهان در کاکرین (تا 26 جولای 2010)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، شماره 3؛ 2010)؛ MEDLINE از طریق OVID (1950 تا 26 جولای 2010)، EMBASE از طریق OVID (1980 تا 26 جولای 2010)؛ CINAHL از طریق EBSCO (1982 تا 26 جولای 2010). هیچ‌گونه محدودیت زبانی اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های واجد معیارهای زیر برای گنجاندن در نظر گرفته شدند: تخصیص تصادفی شرکت‌کنندگان؛ بدون به خطر افتادن مهارت دستی؛ استفاده از مسواک‌های برقی بدون نظارت حداقل به مدت 4 هفته. پیامدهای اولیه عبارت بودند از نمرات پلاک دندان و ژینژیویت (gingivitis) پس از استفاده از مسواک برقی در طول دوره کارآزمایی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

استخراج اطلاعات توسط دو نویسنده مرور، به‌طور جداگانه و دو بار انجام شد. با نویسندگان کارآزمایی‌ها تماس گرفته شد تا در صورت امکان، داده‌های ازدست‌رفته ارائه شود. معیار تاثیر مداخله برای هر متاآنالیز عبارت بود از تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) با 95% فاصله اطمینان (CI) با استفاده از مدل اثرات تصادفی. منابع بالقوه ناهمگونی بررسی شدند.

نتایج اصلی: 

این مرور شامل داده‌های 17 کارآزمایی با 1369 شرکت‌کننده بود. شواهدی از هفت کارآزمایی که سه ماه طول کشیدند و در معرض خطر سوگیری نامشخص/بالا بودند، وجود دارد که برس‌های نوسانی چرخشی (rotation oscillation) بیشتر از برس‌های کناری (side to side) باعث کاهش پلاک دندان (SMD: 0.24؛ 95% CI؛ 0.02 تا 0.46) و التهاب لثه (SMD: 0.35؛ 95% CI؛ 0.04- تا 0.74) می‌شوند. با توجه به کمبود کارآزمایی‌ها در این زمینه، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری قطعی دیگری در مورد برتری یک حالت مسواک برقی نسبت به دیگری بیان کرد. فقط عوارض جانبی خفیف و گذرا گزارش شدند. هزینه، قابلیت اطمینان مداخلات گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information