نقش داروهای هومئوپاتی در مدیریت عوارض جانبی ناشی از درمان‌های سرطان

داروهای هومئوپاتی (homeopathic medicine) اغلب در کنار درمان متداول برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان تجویز می‌شوند. درمان‌های سرطان می‌توانند عوارض جانبی ایجاد کنند و یکی از دلایلی که بیماران از داروهای هومئوپاتی استفاده می‌کنند، کمک آنها به رفع این نشانه‌ها است. این مرور به بررسی این موضوع پرداخت که این داروها می‌توانند به بیماران مبتلا به مشکلات ناشی از درمان‌های سرطان کمک کنند یا خیر. هشت مطالعه با مجموع 664 شرکت‌کننده در این مرور گنجانده شدند. سه مورد عوارض جانبی پرتودرمانی، سه مورد عوارض جانبی شیمی‌درمانی و دو مورد نشانه‌های یائسگی مرتبط با درمان سرطان پستان را مطالعه کردند. دو مطالعه با خطر پائین سوگیری مزایایی را نشان دادند: یکی با 254 شرکت‌کننده مزایای پماد کالاندولا (calendula) را برای پیشگیری از درماتیت ناشی از پرتودرمانی نشان داد، و دیگری با 32 شرکت‌کننده مزایای Traumeel S (یک داروی ترکیبی هومئوپاتی) را نسبت به دارونما (placebo) به عنوان دهان‌شویه برای تسکین استوماتیت ناشی از شیمی‌درمانی نشان داد. این کارآزمایی‌ها نیاز به تکرار دارند. دو مطالعه دیگر نتایج مثبت را گزارش کردند، اگرچه خطر سوگیری نامشخص بود، و چهار مطالعه دیگر نتایج منفی را گزارش کردند. به نظر نمی‌رسد که داروهای هومئوپاتی مورد استفاده در هر هشت مطالعه عوارض جانبی جدی ایجاد کنند یا با درمان متداول تداخل داشته باشند. هیچ یک از درمان‌های سرطان به دلیل مداخلات هومئوپاتی اصلاح یا متوقف نشدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور داده‌های اولیه‌ای را در حمایت از اثربخشی کالاندولای موضعی برای پروفیلاکسی از بروز درماتیت حاد در طول پرتودرمانی و دهانشویه Traumeel S در درمان استوماتیت ناشی از شیمی‌درمانی یافت. این کارآزمایی‌ها نیاز به تکرار دارند. شواهد قانع‌کننده‌ای از اثربخشی داروهای هومئوپاتی برای دیگر عوارض جانبی درمان‌های سرطان وجود ندارد. انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروهای هومئوپاتی (homeopathic medicine) اغلب در کنار درمان متداول برای بیماران مبتلا به سرطان تجویز می‌شوند. درمان‌های سرطان می‌توانند موربیدیتی قابل‌توجهی را ایجاد کنند و یکی از دلایلی که بیماران از داروهای هومئوپاتی استفاده می‌کنند، کمک به رفع این عوارض جانبی است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) داروهای هومئوپاتی مورد استفاده برای پیشگیری یا درمان عوارض جانبی ناشی از درمان‌های سرطان.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه‌های زیر تا نوامبر 2008 جست‌وجو شدند: پایگاه ثبت کارآزمایی‌های PaPaS در کاکرین؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ BNI؛ CancerLIT؛ AMED؛ CISCOM؛ Hom-Inform؛ SIGLE؛ پایگاه ثبت پژوهش‌های ملی (National Research Register)؛ Zetoc؛ www.controlled-trials.com؛ http://clinicaltrials.gov؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌های Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI, Liga)؛ فهرست منابع مطالعات مرتبط بررسی شدند؛ و با تولید کنندگان محصولات هومئوپاتی، پژوهشگران و پزشکان برجسته تماس گرفته شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) درباره داروهای هومئوپاتی در شرکت‌کنندگانی با تشخیص بالینی یا بافت‌شناسی سرطان که هدف مداخله، پیشگیری یا درمان نشانه‌های مرتبط با درمان‌های سرطان بود. تمام گروه‌های سنی و تمام مراحل بیماری در نظر گرفته شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را برای ورود ارزیابی و دو نویسنده مرور داده‌ها را استخراج کردند. سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را با استفاده از لیست دلفی (Delphi List) و ابزار سازمان همکاری کاکرین (Cochrane Collaboration) برای ارزیابی خطر سوگیری (bias) بررسی کردند. اختلاف‌‌نظرات با اجماع حل‌وفصل شدند. داده‌ها، در صورت وجود، برای آنالیز استخراج شدند.

نتایج اصلی: 

هشت کارآزمایی کنترل شده (هفت کارآزمایی کنترل شده با دارونما و یک کارآزمایی با یک درمان فعال) با مجموع 664 شرکت‌کننده معیارهای ورود را داشتند. سه مورد عوارض جانبی پرتودرمانی، سه مورد عوارض جانبی شیمی‌درمانی و دو مورد نشانه‌های یائسگی مرتبط با درمان سرطان پستان را مطالعه کردند.

دو مطالعه با خطر پائین سوگیری مزایایی را نشان دادند: یکی با 254 شرکت‌کننده برتری کالاندولای (calendula) موضعی را بر ترولامین (trolamine) (یک عامل موضعی فاقد کورتیکواستروئید) برای پیشگیری از بروز درماتیت ناشی از پرتودرمانی نشان داد، و دیگری با 32 شرکت‌کننده برتری Traumeel S (یک داروی ترکیبی هومئوپاتی مخصوص) را نسبت به دارونما (placebo) به عنوان دهان‌شویه برای درمان استوماتیت ناشی از شیمی‌درمانی نشان داد. دو مطالعه دیگر نتایج مثبت را گزارش کردند، اگرچه خطر سوگیری نامشخص بود، و چهار مطالعه دیگر نتایج منفی را گزارش کردند.

هیچ عارضه جانبی جدی یا تداخلات مربوط به داروهای هومئوپاتی مورد استفاده گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information