استفاده از بالون پمپ داخل آئورتی پیش از جراحی در بیماران تحت پیوند بای‌پس عروق کرونر

بیمارانی که تحت پیوند بای‌پس عروق کرونر قرار دارند ممکن است در ساعات اولیه پس از جراحی به دلیل فلج شدن عضله قلب دچار نارسایی قلبی شوند. اگر این اتفاق رخ دهد، ممکن است برای حمایت از قلب تجویز داروهایی مورد نیاز باشند. به‌طور فزاینده‌ای، دستگاهی به نام بالون پمپ داخل آئورتی (intra aortic balloon pump) به عنوان یک وسیله مکانیکی برای کمک به چنین بیمارانی استفاده می‌شود. این دستگاه یک بالون است که نزدیک به قلب در عروق خونی اصلی به نام آئورت قرار می‌گیرد. با پر و خالی شدن آن به کمک ضربان‌های قلب، جریان خون به قلب افزایش یافته هم‌چنین میزان کار قلب کاهش می‌یابد. این یک وسیله موقتی است که بلافاصله پس از جراحی از قلب پشتیبانی می‌کند. شواهد اخیر حاکی از آن است که بیماران خاصی ممکن است از یک دوره پشتیبانی با بالون پمپ پیش از جراحی جهت بهینه‌سازی عملکرد قلب پیش از وارد شدن استرس جراحی، بهره‌مند شوند. این مرور نشان می‌دهد بالون پمپ داخل آئورتی ممکن است در بقای بیماران پس از جراحی مفید باشد، با این وجود مشکلات زیادی در اعتبار کارآزمایی‌ها استفاده شده در این مرور وجود دارد و پاسخ قاطع به این سوال نیازمند انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد نشان می‌دهد که IABP پیش از جراحی ممکن است تاثیر مفیدی بر میزان مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران خاص پُر-خطر تحت پیوند بای‌پس عروق کرونر بر جای بگذارد، با این وجود مشکلات زیادی با کیفیت، اعتبار و قابلیت تعمیم کارآزمایی‌ها وجود دارد. با این حال، شواهد موجود برای توصیه به گسترش استفاده از IABP در بیماران انتخابی و پُر-خطر، به اندازه کافی قوی نیستند. تعریف دقیق‌تر از اینکه کدام گروه از بیماران ممکن است از مزیت این مداخله بهره‌مند شوند، چالشی برای آینده خواهد بود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بالون پمپ داخل آئورتی (intra aortic balloon pump; IABP) یک وسیله کمکی مکانیکی است که عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد. این دستگاه جایگاه کاملا شناخته شده‌ای در الگوریتم‌ها برای مدیریت برون‌ده پائین قلبی پس از جراحی قلب دارد. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که بیماران جراحی خاص قلب از یک دوره تقویت پیش از جراحی با بالون پمپ داخل آئورتی بهره‌مند می‌شوند.

اهداف: 

تعیین تاثیر بالون پمپ داخل آئورتی پیش از جراحی بر میزان مورتالیتی و موربیدیتی در تعدادی از گروه‌های مختلف بیماران که تحت پیوند بای‌پس عروق کرونر قرار می‌گیرند.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین (شماره 3، 2009)، MEDLINE (2000 تا آگوست 2009)، EMBASE (1998 تا آگوست 2009)، BIOSIS previews (1969 تا آگوست 2009) و ISI Proceedings (1990 تا آگوست 2009) جست‌وجو شدند. فهرست منابع و پایگاه‌های ثبت مطالعات در حال انجام نیز بررسی شدند. هیچ محدودیتی از نظر زبان مطالعه اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) با هر حجم نمونه و طول دوره پیگیری وارد شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

مقالات برای ورود توسط دو نویسنده به‌طور مستقل از هم مورد بررسی قرار گرفته و اختلافات با توافق با نویسنده سوم برطرف شدند. تاریخ به صورت نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان 95% (CI) ارائه می‌شود.

نتایج اصلی: 

شش کارآزمایی وارد شدند (پنج مورد با پمپ (on-pump) و یک مورد بدون پمپ (off-pump)). این به‌روزرسانی نتایج یک کارآزمایی دیگر را اضافه می‌کند. داده‌های مجموعا 255 بیمار در متاآنالیز پیامدهای مورتالیتی وارد شدند؛ همگی با پمپ. به‌طور کلی، بیماران به عنوان «پُر-خطر» در نظر گرفته شدند و 132 بیمار پیش از جراحی با IABP و 123 بیمار به عنوان کنترل تحت درمان قرار گرفتند. چهار مورد مرگ‌ومیر در بیمارستان در بازوی مداخله و 23 مورد در بازوی غیر-مداخله گزارش شد (OR: 0.18؛ 95% CI؛ 0.08 تا 0.41؛ P<0.0001). در تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه، به شاخص پائین قلبی (<2.0 لیتر/دقیقه/متر2) در 21 مورد از 105 بیمار در بازوی درمان و 59 مورد از 88 بیمار در بازو عدم-درمان اشاره شد (OR 0.14؛ 95% CI: 0.08 تا 0.25؛ P<0.00001). انجام تجزیه‌و‌تحلیل گروه بدون پمپ در برابر گروه با پمپ به دلیل تعداد محدود مطالعات بدون پمپ امکان‌پذیر نبود. با این حال یک RCT که به خوبی انجام شده بود تاثیر مطلوب IABP را پیش از جراحی در بیماران گروه بدون پمپ نشان داد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information