آیا حمایت از ترک سیگار که توسط کارکنان داروخانه‌های محلی ارائه می‌شود، به افراد کمک می‌کند که سیگار کشیدن را متوقف کنند؟

پیشینه

استعمال دخانیات علت اصلی مرگ‌ومیر و بیماری قابل پیشگیری در سطح جهان است. داروسازان جامعه، متخصصان مورد احترام مراقبت‌های سلامت هستند که خدمات مراقبت‌های سلامت مناسب و در دسترس راحت را به عموم مردم ارائه می‌دهند، و آنها در جایگاه مناسبی قرار دارند تا به مشتریان خود کمک کنند سیگار کشیدن را ترک کنند. در واقع، بسیاری از دولت‌ها داروخانه‌های محلی را به عنوان یک روش مفید برای ارائه بسیاری از خدمات مراقبت سلامت می‌شناسند. با این حال، ما نیاز به شواهدی داریم که پیش از گسترش گسترده این خدمات، بدانیم موثر هستند.

ویژگی‌های مطالعه

ما به دنبال مطالعات مرتبط، در ژانویه 2019 جست‌وجو کردیم، و هفت مطالعه را شامل 1774 فرد پیدا کردیم. سه مطالعه در انگلستان، و یکی هم در استرالیا، ایالات متحده، قطر، و ایتالیا صورت گرفت. هر مطالعه پشتیبانی رفتاری چهره به چهره را توسط کارکنان داروخانه، که آموزش خاص دریافت کرده بودند، ارائه کرد. مطالعات به مقایسه برنامه ساختاری با حمایت کمتر فشرده برای توقف سیگار کشیدن پرداختند.

نتایج کلیدی

ما شواهدی را یافتیم که مراقبت ساختاری با فشردگی و شدت بیشتر که توسط کارکنان داروخانه‌های محلی ارائه می‌شوند، در مقایسه با حمایت‌هایی با فشردگی و شدت کمتر، احتمالا کمک می‌کند تا افراد بیشتری سیگار کشیدن را ترک کنند.

کیفیت شواهد

ما شواهدی را با کیفیت پائین یافتیم که حمایت داروخانه‌های محلی کمک می‌کند تا افراد سیگار کشیدن را ترک کنند. محدودیت‌های شواهد، ناشی از مشکلات بالقوه در رابطه با روش‌هایی است که برخی از مطالعات انجام دادند و تعداد کم افرادی که در سراسر مطالعات وارد شده موفق به ترک سیگار شدند، که به این معنی است که ما مطمئن نیستیم این برنامه‌ها واقعا چقدر موثر هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داروسازان در سطح جامعه می‌توانند پشتیبانی رفتاری موثری را به افرادی که در تلاش برای ترک سیگار هستند، ارائه دهند. با این حال، این نتیجه‌گیری بر اساس شواهدی با قطعیت پائین است، که با خطر سوگیری و عدم دقت محدود شده بودند. تحقیقات بیشتر می‌توانند این نتیجه‌گیری را تغییر دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروسازان در سطح جامعه می‌توانند درمان موثری را برای ترک سیگار فراهم کنند زیرا آنها دسترسی آسان به افراد جامعه دارند. آنها در جایگاه خوبی قرار دارند که به ارائه مشاوره در مورد استفاده صحیح از محصولات ترک سیگار و حمایت رفتاری برای کمک به ترک سیگار بپردازند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات ارائه شده توسط پرسنل داروخانه‌های محلی برای کمک به افراد به منظور توقف مصرف سیگار، با یا بدون استفاده همزمان از دارودرمانی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت تخصصی گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین را همراه با clinicaltrials.gov و ICTRP، برای مطالعات ترک سیگار که در داروخانه‌های محلی انجام شده بودند، با استفاده از کلمات pharmacist یا pharmacy یا pharmacies، جست‌وجو کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو: ژانویه 2019

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده از مداخلاتی که توسط پرسنل داروخانه‌های عمومی برای تشویق به ترک سیگار در میان مشتری‌هایشان که سیگاری بودند، ارائه شد، در مقایسه با حمایت معمول داروخانه‌ها یا هرگونه برنامه حمایتی با شدت و فشردگی کمتر. مقیاس پیامد اصلی، میزان ترک سیگار در شش ماه یا بیشتر بعد از شروع مداخله بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین برای غربالگری مطالعات، استخراج داده‌ها و مدیریت، استفاده کردیم. ما یک متاآنالیز با استفاده از مدل اثرات تصادفی منتل-هنزل (Mantel-Haenszel) برای ایجاد خطرهای نسبی (risk ratios; RRs) و 95% فاصله اطمینان (confidence intervals; CIs) انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

ما هفت مطالعه را شامل 1774شرکت‌کننده وارد کردیم. ما سه مطالعه را در معرض خطر بالای سوگیری (bias) و چهار مطالعه را در معرض خطر نامشخص سوگیری قضاوت کردیم. هر مطالعه پشتیبانی رفتاری چهره به چهره را که توسط کارکنان داروخانه ارائه شد، فراهم کرد، و نیاز به آموزش خاص پرسنل داروخانه داشتند. به‌طور معمول این برنامه‌ها شامل آغاز برنامه‌های پشتیبانی یک روز پیش از شروع ترک سیگار و ادامه آن با ملاقات‌های هفتگی برای چند هفته پس از آن بودند. مقایسه‌ها عبارت بودند از حمایت رفتاری کمتر فشرده یا حداقلی برای ترک سیگار، که معمولا شامل چند دقیقه از یک مشاوره یک‌طرفه در مورد چگونگی ترک سیگار بود. شرکت‏‌کنندگان در هر دو بازوی مداخله و کنترل، دارودرمانی مترادف ترک سیگار را، در همه مطالعات به جز یک مطالعه، دریافت کردند. تمام مطالعات در کشورهای با درآمد بالا صورت گرفت و شرکت‏‌کنندگان هنگام حضور در داروخانه‌ها وارد مطالعات شدند. ما 6 مطالعه را با حضور 1614 شرکت‌کننده ترکیب کردیم و مزیتی را از مداخلات رفتاری ترک سیگار با شدت بیشتر که توسط پرسنل داروخانه‌های عمومی ارائه شده بودند، در مقایسه با مداخلات رفتاری کمتر شدید ترک سیگار در پیگیری طولانی‌مدت، یافتیم (RR: 2.30؛ 95% CI؛ 1.33 تا 3.97؛ I2 = 54%؛ شواهد با قطعیت پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information