Indeks

AB interno trabekularne operacje pomostowania tętnic z użyciem Trabectome w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania
Agoniści receptora kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ostrym udarze mózgu
Akupunktura w bólu miesiączkowym
Akupunktura w fibromialgii
Akupunktura w leczeniu schizofrenii
Akupunktura w leczeniu schorzeń szyi
Akupunktura w profilaktyce epizodycznej migreny
Akupunktura w rehabilitacji po udarze mózgu
Alemtuzumab w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane
Alternatywna, i wspomagająca, do profilaktycznej transfuzji płytek krwi dla osób z nowotworami układu krwiotwórczego poddawanych intensywnej chemioterapii lub transplantacji komórek macierzystych
Amiodaron w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej
Amitryptylina w bólu neuropatycznym u dorosłych
Antagoniści receptora endoteliny w leczeniu utrzymującego się nadciśnienia płucnego u wcześniaków i późnych wcześniaków
Antagoniści witaminy K w porównaniu z heparyną drobnocząsteczkową w długoterminowym leczeniu objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Antybiotyki na uporczywy kaszel lub świszczący oddech po ostrym zapaleniu oskrzelików u dzieci
Antybiotyki przed dopuszczeniem do obrotu w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę meningokokową
Antybiotyki w leczeniu osób z ostrym zapaleniem oskrzeli
Antybiotyki w leczeniu powszechnych zakażeń dróg oddechowych o niewyjaśnionej przyczynie i niespecyficznych objawach u dzieci poniżej 5 roku życia
Antybiotyki w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich
Antybiotyki w zapobieganiu powikłaniom po ekstrakcjach zębów
Antyoksydacyjne witaminy i suplementy z minerałami w opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD)
Antyoksydanty (przeciwutleniacze) jako leczenie uzupełniające osób chorych na schizofrenię
Antyoksydanty - witaminy i składniki mineralne dla zapobiegania zwyrodnieniu plamki żółtej związanego z wiekiem
Aparaty słuchowe u dorosłych z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu
Aromaterapia w ograniczaniu bólu podczas porodu
Arypiprazol a inne atypowe leki przeciwpsychotyczne
Arypiprazol w porównaniu klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu chorych na schizofrenię
Aspiracja torbieli jajnikowych przed zapłodnieniem in vitro w leczeniu niepłodności
Aspiryna (pojedyncza dawka) na ból okołoporodowy we wczesnym okresie poporodowym
Autologiczne osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran przewlekłych.
Azotany w celu zapobiegania zachorowalności i umieralności na choroby serca u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiochirurgicznym
Badania kontrole ogólnego stanu zdrowia w celu zmniejszenia zachorowań i zgonów
Badania przesiewowe oraz późniejsze postępowanie u kobiet z cukrzycą ciężarnych w celu poprawy zdrowia matki i dziecka
Badania przesiewowe w kierunku raka płuc
Badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa wykonywane w czasie pierwszych 24 tygodni ciąży
Badanie lekarskie osób do nowej pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zwolnieniom lekarskim
Badanie ultrasonograficzne płodu i pępowiny u kobiet z ciąż wysokiego ryzyka
Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym
Balneoterapia (terapia spa, leczenie uzdrowiskowe) w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Beta-blokery w leczeniu dzieci z zastoinową niewydolnością serca
Betahistyna w leczeniu objawowym zawrotów głowy
Bezpieczeństwo miejscowego stosowania steroidów w czasie ciąży
Bisfosfoniany w celu łagodzenia bólu wtórnego do przerzutów do kości
Błonnik pokarmowy w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Całkowite znieczulenie dożylne w porównaniu ze znieczuleniem wziewnym dla dorosłych poddawanych operacjom laparoskopowym wspomaganym techniką laparoskopową
Cechy igieł punkcyjnych, wpływające na zmniejszenie ryzyka występowania popunkcyjnego bólu głowy (PDPH)
Certolizumab pegol (CDP870) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych
Chelatacja w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
Chińskie zioła lecznicze w kamicy żółciowej
Chińskie zioła lecznicze w leczeniu grypy
Chińskie zioła lecznicze w nagminnym zapaleniu przyusznic (świnka)
Chińskie zioła lecznicze w ostrym zapaleniu oskrzeli
Chińskie zioła w leczeniu przeziębienia
Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków u osób poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym
Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży
Chitozan u osób z nadwagą lub otyłością
Ciągły aktywator receptora erytropoezy (Cera) dla niedokrwistości przewlekłej choroby nerek
Cięcie cesarskie w celu zapobiegania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
Coblacja w porównaniu z innymi technikami chirurgicznymi w zakresie tonsillektomii
Codzienna suplementacja żelaza w celu poprawy zdrowia u kobiet miesiączkujących
Codzienne podawanie niewielkiej, stopniowo zwiększanej ilości białka jaj w leczeniu alergii na jaja
Cordyceps sinensis (chińskie zioło lecznicze) w leczeniu przewlekłej choroby nerek
Ćwiczenia aerobowe w celu poprawy czynności poznawczych u starszych osób bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych
Ćwiczenia fizyczne u osób z nadwagą lub otyłością
Ćwiczenia fizyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk
Ćwiczenia oddechowe u dzieci chorych na astmę
Ćwiczenia ramion u chorych na POChP
Ćwiczenia ruchowe jako terapia u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia
Ćwiczenia w leczeniu objawów naczynioruchowych w przebiegu menopauzy
Ćwiczenia w wodzie dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego lub biodrowego
Cynamon w cukrzycy
Czas podejmowania leczenia u osób, u których niedawno wystąpiły objawy zwężenia tętnicy szyjnej
Czosnek w nadciśnieniu tętniczym
Czy akupunktura i interwencje pokrewne pomagają palaczom, którzy próbują rzucić palenie
Czy antagoniści receptora kannabinoidowego typu 1 pomagają palaczom w zaprzestaniu palenia tytoniu oraz czy mogą także zmniejszać przyrost masy ciała związany z rzucaniem palenia?
Czy antagonisty opioidów, takie jak naltrekson, pomagają w rzucaniu palenia?
Czy antybiotyki makrolidowe powinny być stosowane w leczeniu astmy przewlekłej?
Czy błonnik pokarmowy zapobiega nawrotom gruczolaków i raka jelita grubego?
Czy chińskie leki ziołowe mogą być stosowane u pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich?
Czy ćwiczenia fizyczne mogą poprawić przepływ krwi w żyłach?
Czy drukowane materiały z zakresu samopomocy zawierające informacje jak rzucić palenie pomagają ludziom zerwać z nałogiem.
Czy elektroniczne papierosy pomagają zaprzestać palenia tytoniu i czy ich stosowanie w tym celu jest bezpieczne?
Czy hipnoterapia pomaga osobom próbującym rzucić palenie?
Czy indywidualne poradnictwo pomaga w rzuceniu palenia?
Czy informowanie palaczy o wpływie palenia tytoniu na organizm jest pomocne w jego rzuceniu?
Czy interwencje dostarczane przez stomatologów pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
Czy interwencje dostarczane za pomocą internetu mogą pomóc w rzuceniu palenia?
Czy interwencje muzyczne mogą przynieść korzyści zdrowotne chorym na nowotwór złośliwy?
Czy interwencje oparte na modelu zmiany pomagają rzucić palenie tytoniu skuteczniej niż interwencje nieoparte na tym modelu?
Czy interwencje polegające na ćwiczeniach fizycznych pomagają rzucić palenie?
Czy interwencje skierowane do rodziców i opiekunów dzieci zmniejszają narażenie dzieci na dym tytoniowy?
Czy interwencje społeczne zniechęcają młode osoby do rozpoczynania palenia?
Czy interwencje środowiskowe mogą zmniejszyć palenie tytoniu przez dorosłych?
Czy interwencje, których celem jest zapobieganie paleniu ukierunkowane na młodzież rdzennie amerykańską są skuteczne w przypadku zapobiegania palenia lub stosowania innych wyrobów tytoniowych?
Czy istnieją interwencje, które pomagają zapobiec nawrotowi u palaczy, którzy zaprzestali palenia tytoniu na krótki okres czasu?
Czy istnieją programy antynikotynowe które mogą pomóc nastolatkom w zerwaniu z nałogiem?
Czy istnieją skuteczne interwencje, które mogą pomóc osobom chorującym na schizofrenię rzucić lub ograniczyć palenie?
Czy istnieją skuteczne metody, aby pomóc osobom z depresją w rzuceniu palenia?
Czy kampanie medialne (telewizyjne, w radiu, prasie, na bilbordach oraz broszurach) mogą powstrzymać młode osoby od rozpoczęcia palenia tytoniu?
Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy ?
Czy konsultacje kontrolne przeprowadzane telefonicznie lub przez Internet stanowią bezpieczną alternatywę dla wizyt osobistych?
Czy krótkie interwencje stosowane w szkołach ograniczają stosowanie używek wśród młodzieży?
Czy ksylitol stosowany w produktach takich jak słodycze, cukierki, gumy do żucia i pasty do zębów pomaga zapobiegać próchnicy zębów u dzieci i dorosłych?
Czy kursy mające na celu poprawę sposobu komunikacji lekarzy i pielęgniarek z pacjentami chorymi na raka są pomocne?
Czy leki obkurczające błonę śluzową nosa stosowane samodzielnie przynoszą ulgę w objawach przeziębienia?
Czy leki stosowane w leczeniu depresji mogą pomóc palaczom usiłującym zaprzestać palenia?
Czy lobelina może być pomocna w rzuceniu palenia
Czy mekamylamina pomaga rzucić palenie?
Czy można pomóc pacjentom rzucić palenie przed operacją?
Czy można pomóc palaczom w zmniejszeniu szkodliwych skutków palenia papierosów, poprzez zmniejszenie liczby wypalanych papierosów lub stosowanie innych produktów tytoniowych?
Czy można sprawić, aby partnerzy osób próbujących rzucić palenie udzielali im skuteczniejszego wsparcia?
Czy można zapobiegać niezgodnej z prawem sprzedaży tytoniu nieletnim oraz czy działania te wpływają na zmianę ich zachowań w zakresie palenia tytoniu?
Czy nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) pomaga w rzuceniu palenia?
Czy obecność fotoradarów przyczynia się do zmniejszenia liczby rannych, ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych?
Czy octan srebra może być pomocny w rzucaniu palenia?
Czy organizowanie konkursów antynikotynowych "Rzuć palenie i wygraj" zachęca palaczy do zerwania z nałogiem
Czy palenie w nieprzyjemnej formie pomaga palaczom rzucić nałóg?
Czy porada lekarza zachęca palaczy do rzucenia palenia
Czy poradnictwo telefoniczne będące częścią programu antynikotynowego jest skuteczne i pomaga w zaprzestaniu palenia?
Czy programy antynikotynowe oparte o wsparcie w ramach grupy pomagają palaczom zerwać z nałogiem?
Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?
Czy programy kontroli palenia tytoniu, które obejmują kampanie realizowane za pomocą środków masowego przekazu zmniejszają rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych
Czy programy realizowane w szkołach mogą zapobiegać rozpoczynaniu palenia przez młodzież?
Czy przeszkolenie przedstawicieli zawodów medycznych tak, aby pytali ludzi o to, czy palą zwiększy częstość oferowanych porad i pomoże pacjentom w zaprzestaniu palenia?
Czy reklama i promocja wyrobów tytoniowych zwiększają prawdopodobieństwo rozpoczęcia palenia wśród młodzieży
Czy środki motywujące pomagają powstrzymać młodych ludzi od rozpoczęcia palenia tytoniu w pośredniej i długiej obserwacji?
Czy środki przeciwbólowe stosowane miejscowo na skórę naprawdę działają?
Czy stosowanie klonidyny może pomóc w rzuceniu palenia tytoniu?
Czy stosowanie produktu Nicobrevin pomaga palaczom zerwać z nałogiem
Czy suplementacja mleka matki wapniem i fosforem wpływa korzystnie na wzrost i rozwój wcześniaków?
Czy szczepionki nikotynowe mogą pomóc ludziom w zaprzestaniu palenia tytoniu lub powstrzymaniu się przed powrotem do nałogu tym, którzy niedawno z nim zerwali?
Czy tlenoterapia hiperbaryczna poprawia rokowanie po zawale serca?
Czy w zakładzie pracy można skutecznie wspomagać rzucanie palenia?
Czy wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów ogranicza używanie tytoniu?
Czy wprowadzenie przepisów prawnych zakazujących palenia tytoniu zmniejsza bierną ekspozycję na dym tytoniowy oraz ogranicza zachowania związane z paleniem tytoniu?
Czy wprowadzone urzędowo zakazy palenia tytoniu pomagają w rzuceniu nałogu?
Czy wsparcie oraz interwencje udzielane przez pielęgniarki mogą pomóc w rzucaniu palenia?
Czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed szczepieniem zmniejsza liczbę zachorowań na grypę wśród dorosłych lub powikłań pogrypowych?
Czy zakaz lub ograniczenie reklam alkoholu wpływa na zmniejszenie jego spożycia?
Czy żucie gumy po cesarskim cięciu prowadzi do szybszego powrotu czynności jelit?
Czy łączne stosowanie leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu i wsparcia behawioralnego pomaga palaczom zerwać z nałogiem?
Czynne uciskanie i rozprężanie klatki piersiowej z użyciem przenośnego urządzenia do masażu serca.
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki żółtej: Metaanaliza sieciowa
Dawka chlorpromazyny u osób ze schizofrenią
Dawkowanie gentamycyny u noworodków
Dawkowanie klozapiny w schizofrenii
Dekanonian flupentyksolu w postaci depot w schizofrenii lub innych podobnych chorobach psychicznych
Dieta ketogenna oraz inne metody leczenia żywieniowego w leczeniu padaczki
Dieta o niskim indeksie glikemicznym w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego
Dieta śródziemnomorska w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu dzieci z nadwagą lub otyłością w wieku od 6 do 11 lat
Dieta, aktywność fizyczna i interwencje behawioralne w leczeniu młodzieży z nadwagą lub otyłością w wieku od 12 do 17 lat
Dieta, ćwiczenia, lub oba te działania łącznie w redukcji masy ciała u kobiet po urodzeniu dziecka
Dodatkowa podaż argininy w celu zapobiegania martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków
Dodatkowa podaż wapnia w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu
Dojelitowy suplement laktoferyny w profilaktyce posocznicy i martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków
Domowa edukacja w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenie w sprzęt zapobiegający urazom
Domowy telemonitoring i zdalna informacja zwrotna pomiędzy wizytami w przychodni dla chorych na astmę
Doraźne leczenie farmakologiczne napadów migreny u dzieci i młodzieży
Dornaza alfa stosowana wziewnie w celu leczenia uszkodzenia płuc w przebiegu mukowiscydozy
Dostarczanie dodatkowej żywności dzieciom do piątego roku życia w krajach o niskich i średnich dochodach
Doustna aspiryna w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych
Doustna dekstroza w postaci żelu w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków
Doustna i podjęzykowa immunoterapia (podawanie osobom niewielkich ilości produktów, na które są uczulone doustnie lub pod język) w alergii na owoce
Doustna immunoterapia stosowana w leczeniu alergii na orzeszki ziemne
Doustna suplementacja cynku w leczeniu biegunki u dzieci
Doustne antybiotyki w leczeniu infekcji Pseudomonas aeruginosa u osób z mukowiscydozą.
Doustne preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Doustne przyjmowanie oleju z wiesiołka i oleju z ogórecznika w leczeniu egzemy
Doustne płyny nawadniające zawierające składniki odżywcze w leczeniu ostrej biegunki
Doustny ibuprofen w połączeniu z kodeiną w pojedynczej dawce w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych
Doustny naproksen w pojedynczej dawce i sól sodowa naproksenu w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego u dorosłych
Dożylne podawanie heparyny podczas operacji nagłego pęknięcia tętniaka aorty brzusznej
Dożylnie w porównaniu z technikami wziewnymi w celu szybkiego pojawienia się znieczulenia u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym guza mózgu
Dołączenie lamotryginy do leczenia lekoopornej padaczki częściowej
Droperydol w leczeniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy
Duchowe i religijne interwencje u dorosłych w późnym stadium choroby.
Działania podejmowane w miejscach pracy w związku z bólem szyi u pracowników
Działania strategiczne realizowane w organizacjach sportowych w celu promowania zachowań prozdrowotnych
Działania, których celem jest poprawa świadomości kobiet na temat raka piersi
Działania, których celem jest zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi
Długość hospitalizacji osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi
Długotrwała terapia hormonalna dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym i w okresie pomenopauzalnym
Długotrwałe leczenie depresji u osób starszych
Długotrwały wpływ poradnictwa dotyczącego obniżania ilości spożywanej w diecie soli, na zgony, choroby układu krążenia i ciśnienie tętnicze u dorosłych
Echinacea w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia
Edukacja pacjenta w leczeniu choroby wieńcowej
Edukacja pracowników domów opieki i/lub ich mieszkańców, której celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
Edukacja w leczeniu przewlekłego zmęczenia związanego z nowotworem
Efekt diety o niskiej zawartości soli na ciśnienie krwi oraz wybrane hormony i lipidy u osób o normalnym i podwyższonym ciśnieniu krwi
Efekty jedzenia słodkich ziemniaków u chorych na cukrzycę typu 2
Elastyczne warunki zatrudnienia i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników
Endonasal versus external Dacryocystorhinostomia w przypadku niedrożności przewodu nosowo-łzowego
Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu żylaków przełyku u osób z przewlekłymi chorobami wątroby lub zakrzepicą żyły wrotnej
Eplerenon w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
Eskalacja dawki promieniowania na zewnątrz w przypadku glejaka wysokiego stopnia
Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży
Fenytoina stosowana miejscowo na skórę w leczeniu odleżyn   
Fototerapia w leczeniu owrzodzeń stóp u osób z cukrzycą
Frenotomy dla języka-krawat u noworodków urodzonych w okresie noworodkowym
Gabapentyna w leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego u dorosłych
Gazy w celu ustalenia odmy opłucnowej w czasie laparoskopowej operacji jamy brzusznej
Glicerynowe środki przeczyszczające w profilaktyce lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową
Glikokortykosteroidy w leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Gorsety w młodzieńczej idiopatycznej skoliozie
Heparyna drobnocząsteczkowa w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z unieruchomieniem kończyn dolnych
Heparyna niefrakcjonowana w porównaniu do heparyn drobnocząsteczkowych w celu uniknięcia trombocytopenii indukowanej heparyną u pacjentów w okresie pooperacyjnym
Heparyny drobnocząsteczkowe lub heparynoidy w porównaniu ze standardową heparyną niefrakcjonowaną w ostrym udarze niedokrwiennym
Heparyny, w porównaniu z placebo, po ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia ST zmniejszają liczbę zawałów serca, ale powodowały więcej łagodnych krwawień
Hipnoza w łagodzeniu bólu podczas porodu i połogu
Hormonalne środki antykoncepcyjne a zdrowie kości u kobiet
Hydromorfon w leczeniu bólu nowotworowego
Immunoterapia podjęzykowa (tabletki, syropy lub krople pod język) w leczeniu zapalenia spojówek spowodowanego alergią
Immunoterapia w zapobieganiu reakcji alergicznej na użądlenia owadów
Implanty drenujące w jaskrze
Inhibitory aromatazy w leczeniu obniżonej płodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników
Inhibitory cholinesterazy przynoszą korzyść osobom z chorobą Parkinsona i otępieniem
Inhibitory PCSK9 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
Interwencje behawioralne dla poprawy skuteczności antykoncepcji wśród kobiet żyjących z HIV
Interwencje dietetyczne i ćwiczenia w zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała w czasie ciąży
Interwencje dietetyczne w zapobieganiu powikłaniom idiopatycznej hiperkalciurii
Interwencje farmakologiczne i mechaniczne w celu indukcji porodu w warunkach ambulatoryjnych
Interwencje farmakologiczne w przypadku alkoholowej choroby wątroby (choroba alkoholowa wątroby)
Interwencje mające na celu ograniczanie działań ryzykownych i promocję inkluzji społecznej (integracji; przyp.tłum.) dzieci i młodzieży żyjących na ulicy
Interwencje mające na celu poprawę jakości wody w celu zapobiegania biegunce
Interwencje mające na celu poprawę przestrzegania higieny rąk w opiece nad pacjentem
Interwencje mające na celu zapobieganie chorobie wysokościowej: część 1. Najczęściej stosowane klasy leków
Interwencje mające na celu zapobieganie utracie słuchu wywołanej hałasem w miejscu pracy
Interwencje mające na celu zmianę diety w warunkach opieki stomatologicznej
Interwencje mające pomóc nosicielom HIV i chorym na AIDS rzucić palenie tytoniu
Interwencje medyczne dotyczące leczenia antracyklinowego objawowego i bezobjawowego kardiotoksyczności w trakcie i po leczeniu chorych na raka wieku dziecięcego
Interwencje obniżające stężenie homocysteiny (terapia kompleksem witamin z grupy B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym
Interwencje psychologiczne w zespole stresu pourazowego (PTSD) u osób z ciężkimi chorobami psychicznymi.
Interwencje psychospołeczne stosowane u dorosłych, którzy dokonali samouszkodzenia
Interwencje psychospołeczne w nawracającym bólu brzucha u dzieci
Interwencje psychospołeczne wobec osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi jednocześnie nadużywających substancji psychoaktywnych.
Interwencje psychospołeczne wśród osób nadużywających kokainy i amfetaminy
Interwencje skierowane do rodziców, których celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 5-11 lat
Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej
Interwencje stosowane u dzieci z wyciekiem wydzieliny z ucha występującym co najmniej 2 tygodnie po założeniu drenu śródbębenkowego
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń poznawczych spowodowanych nie-miejscowym leczeniem przeciwnowotworowym, takim jak chemioterapia lub terapia hormonalna
Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku
Interwencje stosowane w leczeniu zespołu pieczenia jamy ustnej
Interwencje stosowane we wrzodzie Moorena
Interwencje szkolne w zapobieganiu HIV, zakażeniom przenoszonym drogą płciową, a także ciąża u młodzieży
Interwencje ukierunkowane na zapobieganie rozwojowi otyłości wśród dzieci
Interwencje w antykoncepcji awaryjnej
Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu
Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych
Interwencje w leczeniu gruźliczego zapalenia osierdzia

Strony