Jak dokładne jest obrazowanie klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Dlaczego to pytanie jest ważne?

Osoby z podejrzeniem COVID-19 muszą szybko dowiedzieć się, czy są zakażone, aby mogły otrzymać odpowiednie leczenie, odizolować się, i poinformować osoby, z którymi miały bliski kontakt.

Obecnie formalne postawienie rozpoznania COVID-19 wymaga laboratoryjnego badania (RT-PCR) z nosogardła. Test RT-PCR, wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i zazwyczaj czas oczekiwania na wynik wynosi co najmniej 24 godziny. Test RT-PCR nie jest całkowicie dokładny i do potwierdzenia rozpoznania może być konieczne wykonanie drugiego testu RT-PCR lub innego.

COVID-19 jest chorobą układu oddechowego. Klinicyści stosują obrazowanie klatki piersiowej w celu zdiagnozowania osób, które mogą mieć objawy COVID-19, w trakcie oczekiwania na wyniki testów RT-PCR lub gdy wyniki testów RT-PCR są negatywne, a u pacjenta występują objawy tej choroby.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy obrazowanie klatki piersiowej jest wystarczająco dokładne, aby zdiagnozować COVID-19 u osób z podejrzeniem zakażenia. Jest to pierwsza aktualizacja tego przeglądu; uwzględniono w nim badania dotyczące wyłącznie osób z podejrzeniem COVID-19; wykluczono badania dotyczące osób z potwierdzonym COVID-19.

Dane naukowe obejmują okres do 22 czerwca 2020 r.

Co to są badania obrazowe klatki piersiowej?

Zdjęcia rentgenowskie lub skany tomografii komputerowej dostarczają obraz organów i struktur w klatce piersiowej.

- Promieniowanie rentgenowskie (radiografia, RTG) wykorzystuje promieniowanie do wytworzenia obrazu 2-D. Zazwyczaj wykonywane w szpitalach, przy użyciu stacjonarnego sprzętu przez radiologa, mogą być również wykonywane na urządzeniach przenośnych

- Tomografia komputerowa (CT) wykorzystuje komputer do łączenia dwuwymiarowych obrazów rentgenowskich i przekształcania ich w obraz trójwymiarowy. Badania wymagają wysokospecjalistycznego sprzętu i są wykonywane w szpitalu przez specjalistę radiologa.

- Ultrasonografia (USG) wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wytworzenia obrazu. Badania przeprowadzane są w szpitalu lub w innym miejscu świadczenia opieki zdrowotnej, takim jak gabinet lekarski.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań oceniających dokładność obrazowania klatki piersiowej w celu rozpoznania COVID-19 u osób z podejrzeniem COVID-19. Uwzględniono wszystkie typy badań i badania przeprowadzone w dowolnym miejscu.

Co znaleźliśmy?

Znaleźliśmy 34 badania, w których wzięło udział 9339 uczestników. We wszystkich badaniach potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 za pomocą samego testu RT-PCR lub RT-PCR z innym testem.

W większości badań (31 badań; 8014 uczestników) oceniano TK klatki piersiowej; w trzech oceniano RTG klatki piersiowej (1243 uczestników), a w jednym USG płuc (100 uczestników). Dziewiętnaście badań przeprowadzono w Azji, 10 w Europie, cztery w Ameryce Północnej i jedno w Australii. Uczestnikami badania byli pacjenci szpitalni (24 badania) i ambulatoryjni (4 badania); w sześciu badaniach nie określono miejsca badania.

W przypadku, gdy cztery lub więcej badań oceniało dany typ obrazowania klatki piersiowej, łączono wyniki i analizowano je łącznie.

Tomografia komputerowa klatki piersiowej

Wyniki zbiorcze wykazały, że tomografia komputerowa klatki piersiowej prawidłowo rozpoznała COVID-19 u 89,9% osób, u których stwierdzono COVID-19. Jednakże, błędnie zidentyfikowała COVID-19 u 38% osób, które nie miały COVID-19.

RTG klatki piersiowej

Prawidłowe rozpoznanie COVID-19 na podstawie RTG klatki piersiowej wynosiło od 57% do 89%. Natomiast błędne rozpoznanie COVID-19 u osób, które nie miały COVID-19 wahało się od 11% do 89%.

USG płuc

USG płuc prawidłowo rozpoznało COVID-19 u 96% osób z COVID-19. Jednakże, błędnie zidentyfikowała COVID-19 u 38% osób, które nie miały COVID-19.

Jak wiarygodne są wyniki?

Badania te różniły się od siebie i stosowały różne metody raportowania wyników. Około jedną czwartą badań opublikowano w formie preprintów (wstępna wersja publikacji naukowej, która nie została jeszcze opublikowana w czasopiśmie naukowym - przyp. tłum.), które nie są poddawane tak rygorystycznej ocenie jak opublikowane badania. Nie możemy wyciągać pewnych wniosków na podstawie wyników badań zawartych w tym przeglądzie.

Co to oznacza?

Dowody sugerują, że CT klatki piersiowej lepiej wyklucza infekcję COVID-19 niż odróżnia ją od innych problemów z oddychaniem. Tak więc jego przydatność może ograniczać się do wykluczenia zakażenia COVID-19, a nie odróżnienia go od innych przyczyn zakażenia płuc.

Dokładność tomografii komputerowej klatki piersiowej poprawiła się od czasu naszego pierwszego przeglądu, być może dlatego, że radiolodzy używają obecnie lepszych definicji pozytywnego rozpoznania. Wpływ może mieć również etap pandemii - późniejsze badania mogą opierać się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym wcześniej.

Planujemy aktualizować ten przegląd w miarę pojawiania się kolejnych badań. Przyszłe badania powinny zdefiniować, co to jest test pozytywny i porównać różne rodzaje badań obrazowych na podobnych grupach osób.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Alicja Chybińska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko