Jak dokładne jest obrazowanie klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Dlaczego to pytanie jest ważne?

Osoby z podejrzeniem COVID-19 muszą szybko dowiedzieć się, czy są zakażone, aby mogły otrzymać odpowiednie leczenie, odizolować się i poinformować osoby, z którymi miały bliski kontakt.

Obecnie formalne postawienie rozpoznania COVID-19 wymaga laboratoryjnego badania (RT-PCR) z nosogardła. Badanie laboratoryjne, nazywane testem RT-PCR, wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i zazwyczaj czas oczekiwania na wynik wynosi co najmniej 24 godziny. Ponadto test RT-PCR nie jest całkowicie dokładny i do potwierdzenia rozpoznania może być konieczne wykonanie drugiego testu RT-PCR lub innego.

COVID-19 jest zakażeniem dróg oddechowych. Klinicyści stosują obrazowanie klatki piersiowej w procesie diagnostycznym COVID-19, na przykład w trakcie oczekiwania na wyniki testów RT-PCR lub gdy wyniki testów RT-PCR są ujemne, a u pacjenta występują objawy tej choroby.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak dokładne jest obrazowanie klatki piersiowej w diagnostyce choroby COVID-19 u osób z rozpoznanym lub podejrzewanym zakażeniem. Jest to druga aktualizacja tego przeglądu; uwzględniono w nim badania dotyczące wyłącznie osób z podejrzeniem COVID-19; wykluczono badania dotyczące osób z potwierdzonym COVID-19.

Dane naukowe obejmują okres do 30 września 2020 r.

Co to są badania obrazowe klatki piersiowej?

Zdjęcia rentgenowskie lub skany tomografii komputerowej dostarczają obraz organów i struktur (serca, płuc i dróg oddechowych - przyp. tłum.) w klatce piersiowej.

- Promieniowanie rentgenowskie (radiografia, RTG) wykorzystuje niewielką ilość promieniowania do wytworzenia obrazu 2‐D. Zazwyczaj badanie wykonuje się w szpitalach przy użyciu stacjonarnego sprzętu radiologicznego, ale można je również wykonać przy użyciu sprzętu przenośnego.

- Tomografia komputerowa (TK) wykorzystuje komputer do łączenia wielu zdjęć rentgenowskich wykonanych pod różnymi kątami w celu uzyskania obrazu 2-D, który można przekształcić w obraz 3-D. Badania wymagają wysokospecjalistycznego sprzętu i są wykonywane w szpitalu przez specjalistę radiologa.

- Ultrasonografia (USG) wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wytworzenia obrazu. Badania można przeprowadzać w szpitalu lub w innym miejscu świadczenia opieki zdrowotnej, takim jak gabinet lekarski lub przychodnia.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań oceniających dokładność obrazowania klatki piersiowej w celu rozpoznania choroby COVID-19 u osób w każdym wieku z podejrzeniem tej choroby. Uwzględniono wszystkie typy badań (za wyjątkiem badań kliniczno-kontrolnych) i badania przeprowadzone w dowolnym miejscu.

Co ustaliliśmy?

Znaleźliśmy 51 badań, w których wzięło udział 19 775 uczestników. Spośród tych osób u 10 155 (51%) postawiono ostateczne rozpoznanie COVID-19. W 47 badaniach potwierdzono zakażenie COVID-19 wyłącznie za pomocą testu RT-PCR. W 4 badaniach zastosowano test RT-PCR łącznie z innym testem.

W 47 badaniach oceniano po jednej technice obrazowania, a w 4 badaniach po dwie techniki obrazowania.

W 41 badaniach oceniono TK klatki piersiowej (16 133 uczestników, 8110 [50%] potwierdzonych przypadków COVID-19), w 9 badaniach - RTG klatki piersiowej (3694 uczestników, 2111 [57%] potwierdzonych przypadków COVID-19), a w 5 badaniach - USG (446 uczestników, 211 [47%] potwierdzonych przypadków COVID-19). Trzydzieści trzy badania przeprowadzono w Europie, trzynaście w Azji, trzy w Ameryce Północnej i dwa w Ameryce Południowej. W 26 badaniach uczestniczyli tylko dorośli, w 21 - zarówno dorośli, jak i dzieci, w jednym - tylko dzieci, w jednym - uczestnicy w wieku 70 lat i starsi, a w dwóch badaniach nie podano wieku uczestników. Dwa badania obejmowały pacjentów szpitalnych, a 32 - pacjentów ambulatoryjnych. W 17 badaniach niejasne było miejsce prowadzenia badań.

W przypadku, gdy cztery lub więcej badań oceniało dany typ obrazowania klatki piersiowej, łączono wyniki i analizowano je łącznie.

TK klatki piersiowej

Zbiorcza analiza wyników wykazała, że badanie TK klatki piersiowej poprawnie wykryło zakażenie COVID-19 u średnio 87,9% osób z potwierdzonym COVID-19. Jednak badanie to wykryło zakażenie u 20% osób pomimo tego, że nie były zakażone.

RTG klatki piersiowej

Zbiorcza analiza wyników wykazała, że badanie RTG klatki piersiowej poprawnie wykryło zakażenie u 80,6% osób z potwierdzonym COVID-19. Jednak badanie to wykryło zakażenie u 28,5% osób pomimo tego, że nie były zakażone.

USG płuc

USG płuc poprawnie wykryło zakażenie u 86,4% osób z potwierdzonym COVID-19. Jednak badanie to wykryło zakażenie u 45% osób pomimo tego, że nie były zakażone.

Jak wiarygodne są wyniki?

Badania te różniły się od siebie i stosowano w nich różne metody raportowania wyników. W niewielu badaniach oceniano RTG klatki piersiowej i USG klatki piersiowej; a w bardzo niewielu badaniach bezpośrednio porównano jeden rodzaj badania obrazowego z drugim. Nie możemy wyciągać pewnych wniosków na podstawie wyników badań zawartych w tym przeglądzie.

Co to oznacza?

Dane naukowe sugerują, że TK klatki piersiowej lepiej wyklucza zakażenie COVID-19 niż odróżnia ją od innych problemów z oddychaniem. Tak więc jego przydatność może ograniczać się do wykluczenia zakażenia COVID-19, a nie odróżnienia go od innych przyczyn zakażenia płuc.

Planujemy regularnie aktualizować ten przegląd w miarę pojawiania się kolejnych badań. Przyszłe badania powinny zdefiniować, co oznacza dodatni wynik testu i porównać różne rodzaje badań obrazowych w podobnych grupach chorych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko