Stosowanie klonidyny podczas bolesnych zabiegów i stanów chorobowych u niemowląt

Pytanie badawcze: czy podawanie klonidyny zmniejsza natężenie bólu u noworodków narażonych na bolesne zabiegi lub schorzenia?

Wprowadzenie: noworodki przyjmowane do szpitala są narażone na szereg bolesnych zabiegów, takich jak: pobieranie krwi, nakłucie lędźwiowe (zabieg medyczny, w którym igła jest wprowadzana do kanału kręgowego, zwykle w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego do badań), wkładanie sondy do żołądka, różnego rodzaju cewników oraz na drobne zabiegi chirurgiczne, np. obrzezanie noworodków. Ponadto noworodki mogą odczuwać ból z powodu stanów klinicznych, takich jak: złamanie kości, ból po traumatycznym porodzie waginalnym, choroby skóry (otwarte zmiany skórne w wyniku dziedzicznych chorób skóry) lub jelit (martwicze zapalenie jelit). Wszystkie dzieci, a zwłaszcza te urodzone zbyt wcześnie (przed terminem porodu), są bardzo wrażliwe na ból. Ponadto doświadczenie powtarzających się epizodów bólu może powodować problemy, takie jak zaburzony rozwój układu nerwowego we wczesnym okresie życia i zwiększoną wrażliwość na ból gdy dorosną. Większość leków przeciwbólowych i przeciwstresowych u niemowląt wywołuje skutki uboczne, a także może zaszkodzić niedojrzałemu, rozwijającemu się mózgowi, powodując śmierć komórek (apoptozę) w mózgu.

Charakterystyka badania: poszukiwaliśmy badań opublikowanych do 11 marca 2020 r. Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy stosowanie klonidyny może zmniejszyć natężenie bólu u noworodków. Lek ten może być podawany w formie zastrzyku, za pomocą sondy do żołądka (zgłębnik nosowo-żołądkowy), przez skórę oraz w formie znieczulenia podpajęczynówkowego. Ta ostatnia forma nie jest jednak przedmiotem niniejszego przeglądu, ponieważ jest stosowana u dzieci poddawanych określonym zabiegom chirurgicznym. Klonidyna oddziałuje na mózg, modyfikuje sygnały nerwowe, zmniejsza stres i pobudzenie. Co więcej, lek ten może zmniejszać natężenie bólu, zwłaszcza jeśli stosuje się go łączenie z innymi lekami.

Główne wyniki: nie znaleźliśmy żadnych badań spełniających kryteria włączenia do naszego przeglądu. Wykluczyliśmy trzy badania z powodu podania klonidyny w formie znieczulenia podpajęczynówkowego, ponieważ nasz przegląd koncentruje się na innych wskazaniach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Piechota Redakcja: Denys Sonin, Karolina Moćko

Tools
Information