Interwencje stosowane w leczeniu naczyniaka limfatycznego oczodołu

Jaki jest cel tego przeglądu?
Zaplanowaliśmy ten przegląd Cochrane, aby ocenić skuteczność, częstość nawrotów i działania niepożądane czterech głównych interwencji stosowanych w leczeniu naczyniaka limfatycznych oczodołu. Obejmują one obserwację (obserwowanie bez stosowania terapii do momentu aż naczyniak powoduje objawy, takie jak pogorszenie wzroku lub niedomykanie oka), skleroterapię (zastrzyki do miejsca chorobowo zmienionego powodujące jego włóknienie i w rezultacie zmniejszenie), doustne przyjmowanie leków oraz zabieg operacyjny. Celem było ustalenie względnej skuteczności leczenia na podstawie poprawy w zakresie objawów (takich jak opadająca powieka lub obrzęk), zmniejszenia wymiarów zmiany i poprawy jakości życia.

Najważniejsze informacje
Obecnie nie ma dostępnych badań z randomizacją (RCT) porównujących różne metody leczenia naczyniaka limfatycznego oczodołu. Dlatego też skuteczność, częstość nawrotów i działania niepożądane czterech głównych interwencji stosowanych w leczeniu naczyniaka oczodołu pozostają niejasne.

Co analizowano w tym przeglądzie?
Naczyniaki limfatyczne to malformacje układu naczyniowego i limfatycznego, które najczęściej pojawiają się w okolicach głowy i szyi u dzieci. Naczyniaki limfatyczne oczodołu występują zazwyczaj u dzieci poniżej 16 roku życia z opadaniem powieki (ptoza), obrzękiem wokół oczu lub krwawieniem w obrębie zmiany chorobowej w wyniku drobnego urazu. U osób z tym schorzeniem mogą również występować inne objawy, takie jak: defekt kosmetyczny, proptoza (wytrzeszcz gałki ocznej), ograniczenie ruchu gałek ocznych (wygląda jak zez i może prowadzić do utraty wzroku u dziecka), ucisk nerwu wzrokowego (może prowadzić do utraty wzroku) i niedowidzenie (inny rodzaj utraty wzroku) u dzieci. Ze względu na powikłania zagrażające utratą wzroku wczesne i skuteczne leczenie ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu defektom kosmetycznym, bólowi i upośledzeniu widzenia.

Naczyniaki limfatyczne oczodołu są znane z tego, że są bardzo trudne w leczeniu ze względu na bliskość oka i innych niezbędnych dla dobrego widzenia struktur oczodołu. Rodzaj leczenia zależy również od wielkości naczyniaka, rodzaju torbieli i lokalizacji. Jedną z metod jest obserwacja, czyli uważne przyglądanie się pacjentowi bez stosowania jakiegokolwiek leczenia. Wynika to z faktu, że niektóre guzy są mniejsze lub znajdują się w trudno dostępnych miejscach i nie stanowią zagrożenia dla utraty wzroku. Może to stanowić dobrą opcję, ponieważ każda metoda leczenia wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Dla porównania, zabieg chirurgiczny może wiązać się z uszkodzeniem pobliskich struktur, a leki doustne mogą powodować gorączkę, biegunkę, bóle głowy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi i inne problemy. Zabieg operacyjny jest najczęściej opóźniany do momentu, gdy jest to absolutnie konieczne, ponieważ często zmiana odrasta, istnieje też duże ryzyko dla otaczających tkanek (takich jak oko, nerw wzrokowy, mięśnie oka), a usunięcie całej zmiany jest trudne. Oprócz obserwacji i zabiegu operacyjnego inną możliwością leczenia jest wstrzykiwanie środków obliterujących do zmiany chorobowej w celu zmniejszenia jej wymiarów. Ostatecznie, w przypadku zmian z utrudnionym dostępem chirurgicznym lub za pomocą zastrzyków, doustne przyjmowanie leków (tzw. leczenie ogólnoustrojowe) jest również stosowane w celu zmniejszenia wymiarów naczyniaka i towarzyszących objawów. Celem tych metod terapeutycznych jest zmniejszenie defektu kosmetycznego i bólu spowodowanego przez zmiany chorobowe, a także uniknięcie powikłań zagrażających utratą wzroku.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?
Przeszukiwanie aktualnej literatury i badań na ten temat pozwoliło odnaleźć 5258 artykułów, ale nie zidentyfikowano żadnych badań z randomizacją porównujących między sobą dwa rodzaje leczenia naczyniaka limfatycznego oczodołu. W związku z tym nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat skuteczności czterech głównych interwencji stosowanych w leczeniu osób z naczyniakiem limfatycznym oczodołu. Z tego przeglądu jasno wynika, że potrzebne są dalsze badania z losowym przydziałem osób do różnych metod leczenia. Uwaga: trwa jedno badanie, które może spełniać te kryteria, a jego zakończenie planowane jest na rok 2021.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy przeglądu przeszukali badania, które zostały opublikowane do 22 maja 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Bąk Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information