Infliksymab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna

Główne zagadnienia

– Infliksymab stosowany z analogami puryn (azatiopryną lub 6-merkaptopuryną) jest prawdopodobnie skuteczniejszy w wywoływaniu remisji choroby Leśniowskiego i Crohna niż same analogi puryn. Może również skuteczniej łagodzić objawy. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne.

– Sam infliksymab może być skuteczniejszy niż same analogi puryn w zakresie uzyskania remisji choroby Leśniowskiego i Crohna i złagodzenia objawów. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne.

– Infliksymab może być równie skuteczny jak lek biopodobny w wywoływaniu remisji choroby Leśniowskiego i Crohna oraz w łagodzeniu objawów. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne. Lek biopodobny do infliksymabu to lek biologiczny (zawierający substancje, które zostały wytworzone przy użyciu żywych komórek lub organizmów), który jest wysoce podobny do oryginalnej marki infliksymabu.

Co to jest choroba Leśniowskiego i Crohna?

Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC) to trwająca całe życie choroba zapalna, która może zająć dowolną część jelita. Typowe jej objawy to: obecność krwi w stolcu, biegunka, ból brzucha, gorączka, utrata masy ciała i zmęczenie. Nie wiemy dokładnie, co powoduje ChLC, ale prawdopodobnie jest to mieszanka genów, problemów z układem immunologicznym (chroniącym organizm przed zakażeniami), bakterii w jelitach i czegoś w środowisku.

Nie jest znane lekarstwo na ChLC, ale jej objawy zwykle leczy się za pomocą leków, takich jak glikokortykosteroidy, leki na układ immunologiczny, a czasem także metodą chirurgiczną. Infliksymab to rodzaj leku na ChLC zwany lekiem biologicznym.

U większości osób cierpiących na ChLC zdarzają się okresy, w których występują objawy, a czasami są one pod kontrolą. Gdy występują objawy, nazywa się to aktywną chorobą. Gdy objawy są pod kontrolą, nazywa się to remisją.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak infliksymab wypada na tle innych leków lub leczenia pozorowanego (placebo) stosowanego w celu uzyskania remisji ChLC lub złagodzenia objawów. Chcieliśmy również dowiedzieć się jak jest bezpieczny, w porównaniu z innymi lekami.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Szukaliśmy badań z randomizacją (RCT; badań, w których osoby przydzielano metodą losową do jednej z 2 lub więcej grup leczenia) porównujących infliksymab z jakimkolwiek innym leczeniem u dorosłych cierpiących na ChLC.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 10 badań, w których wzięło udział 1101 uczestników. Analizowaliśmy:

– infliksymab w porównaniu z placebo (1 badanie);

– infliksymab w skojarzeniu z analogami puryn w porównaniu z samymi analogami puryn (4 badania);

– infliksymab w porównaniu z analogami puryn (leki zwane azatiopryną lub 6-merkaptopuryną) (2 badania);

– infliksymab w porównaniu z lekiem biopodobnym (1 badanie);

– skuteczność różnych dawek infliksymabu (2 badania).

W 2 badaniach oceniano chorych na ChLC, u których występowały przetoki. Przetoka to wąski tunel, który może rozwinąć się pomiędzy jelitami a skórą lub innym narządem, takim jak pęcherz.

Głównie wnioski

Infliksymab w skojarzeniu z analogami puryn (azatiopryną lub 6-merkaptopuryną) jest prawdopodobnie skuteczniejszy niż same analogi puryn w uzyskiwaniu remisji ChLC po 24–26 tygodniach leczenia. Może również skuteczniej łagodzić objawy. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne.

Sam infliksymab może być skuteczniejszy niż same analogi puryn w zakresie uzyskania remisji ChLC i złagodzenia objawów. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne.

Infliksymab może być równie skuteczny jak lek biopodobny w wywoływaniu remisji ChLC i łagodzeniu objawów po 6 tygodniach leczenia. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne.

Nie ma wystarczających danych naukowych, aby porównać inne metody leczenia omawiane w tym przeglądzie.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Dane naukowe są w większości niskiej i bardzo niskiej jakości. Wynika to z problemów związanych ze sposobem przeprowadzania badań klinicznych, małą liczbą osób, które wzięły w nich udział oraz problemami z raportowaniem wyników.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Niniejszy przegląd jest aktualny do 4 marca 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information