Stosowanie diety immonumodulującej u dorosłych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Wprowadzenie

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to stan zagrażający życiu, w którym dochodzi do zapalenia (podrażnienia) i uszkodzenia płuc. W tym stanie płuca nie mogą dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do krwi aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie narządów niezbędnych do życia. Zwykle ten stan obserwuje się u już poważnie chorych pacjentów. Obecnie nie są dostępne swoiste skuteczne metody leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Można ewentualnie wprowadzić zmiany w diecie. Modyfikacja żywienia u dorosłych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, polegająca na włączeniu do diety składników odżywczych o działaniu przeciwzapalnym, może zmniejszyć stan zapalny płuc i poprawić efekty zdrowotne u tych chorych. Kwasy tłuszczowe omega-3 (znane jako DHA i EPA) obecne w olejach rybnych mogą mieć działanie przeciwzapalne. Autorzy przeglądu przeanalizowali opisane w badaniach z udziałem dorosłych z ARDS efekty zdrowotne i skutki wprowadzenia zmian w żywieniu.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2018 r. W przeglądzie uwzględniono 10 badań, w których wzięło udział łącznie 1015 dorosłych osób. W badaniach przeprowadzonych na oddziałach intensywnej opieki medycznej porównano stosowanie standardowego odżywiania (typowa dieta pacjentów z ARDS) z dietą zawierającą kwasy tłuszczowe omega-3 lub placebo (substancja o obojętnym działaniu, nie mająca wpływu na stan chorego). Porównano też dietę standardową z dietą bogatą w antyoksydanty i z dietą bez antyoksydantów. Antyoksydanty (przeciwutleniacze) to cząsteczki, które mogą zahamować lub spowolnić reakcję utleniania, która może powodować stan zapalny i uszkodzenie komórek.

Główne wyniki

Nie wiadomo, czy włączenie kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów do diety chorych z ARDS poprawia ich przeżycie długoterminowe. Nie ma pewności, czy stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów skraca długość pobytu na oddziale intensywnej terapii i zmniejsza liczbę dni spędzonych pod respiratorem oraz czy polepszają one dotlenienie. Nie wiadomo też, czy takie żywienie ma szkodliwe działanie na zdrowie.

Jakość danych naukowych

Wnioski z tego przeglądu są ograniczone z powodu braku standaryzacji badań pod względem wykorzystanych metod, rodzajów podawanych suplementów diety oraz raportowania efektów zdrowotnych. Jakość danych naukowych oceniono jako niską lub bardzo niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information