Testy wykrywające zeza u dzieci w wieku od jednego roku do sześciu lat w populacji ogólnej

Cel przeglądu
Celem niniejszego przeglądu Cochrane było dowiedzieć się, na ile poszczególne testy przeprowadzane poza placówkami okulistycznymi sprawdzają się w wykrywaniu zeza u dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Testy te były wykonywane w populacji ogólnej przez osoby niebędące okulistami.

Zarys problemu
Zez występuje, kiedy oś oczu nie jest ustawiona równolegle. Może to prowadzić do pogorszenia widzenia i nie pozwala oczom współpracować, również przy widzeniu przestrzennym. Istnieje kilka testów pozwalających wykrywać zeza: bezpośrednio, przez mierzenie odchylenia osi optycznej oczu lub pośrednio, poprzez mierzenie ostrości wzroku w każdym oku albo ocenę widzenia przestrzennego (stereoskopowego). Nie wiadomo, które z tych badań pozwala najdokładniej wykrywać zeza u dzieci.

Wyniki i wnioski
Znaleziono tylko jedno badanie spełniające kryteria włączenia do tego przeglądu. Użyto w nim autorefraktometru (rodzaju aparatu sprawdzającego wielkość i rodzaj wady wzroku oraz odchylenie osi optycznej oczu). Po przeprowadzeniu badania przesiewowego wszystkie dzieci zostały zbadane przez okulistę, aby potwierdzić, u których faktycznie występował zez. Autorefraktometr bardzo skutecznie wykrywał, które dzieci nie mają zeza (duża swoistość), jednak niedokładnie wykrywał dzieci, u których występuje zez (mała czułość).

Nie można określić, która metoda jest najdokładniejsza w wykrywaniu zeza, ponieważ tylko jedno badanie spełniło kryteria włączenia do przeglądu. Ustalenie tego wymaga dalszych badań. W celu wyciągnięcia statystycznie wiarygodne wnioski takie badanie musiałoby obejmować bardzo dużą liczbę dzieci.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Badacze Cochrane poszukiwali badań opublikowanych do 5 stycznia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Maciej Drzewek Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information