Porównanie operacji zaćmy z zastosowaniem lasera do standardowej procedury wykonanej metodą fakoemulsyfikacji

Jaki jest cel przeglądu?
Celem tego przeglądu Cochrane było określenie jakie są korzyści i szkody z zastosowania lasera w operacji zaćmy, w porównaniu do procedury wykonanej w sposób typowy (metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej - rozdrobnienie zmętniałej soczewki za pomocą wibracji ultradźwiękowych - przyp. tłum). Aby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie badacze Cochrane zgromadzili i przeanalizowali wszystkie dostępne na ten temat prace - było ich 16.

Kluczowe informacje
Obecnie nie ma wystarczających danych, które pozwoliłyby na określenie korzyści i szkód z zastosowania lasera w operacji zaćmy w porównaniu do procedury wykonanej w sposób typowy (metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej). Dane są niepewne, ponieważ liczebność grup w dotychczas przeprowadzonych badaniach była zbyt mała, aby rzetelnie odpowiedzieć na postawione pytanie.

Co oceniano w przeglądzie?
W procesie starzenia może dochodzić do mętnienia soczewki znajdującej się wewnątrz oka. Zjawisko to nazywa się zaćmą. Jest ona główną przyczyną ślepoty na świecie. Chirurgiczne usunięcie zaćmy jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji. Podczas standardowej operacji zaćmy lekarz usuwa zmętniałe masy soczewkowe i do utrzymującej je torebki wszczepia sztuczną soczewkę. Celem zastosowania lasera w operacji zaćmy jest zapewnienie większej precyzji każdego z etapów procedury. Dzięki temu łatwiej byłoby wykonać operację w sposób niezawodny oraz szybki. Mogłoby to skutkować mniejszą częstością powikłań takich jak przerwanie torebki soczewki i tym samym poprawić ostrość wzroku oraz jakość życia osób poddanych tej operacji.

Jakie są główne wnioski wynikające z przeglądu?
Autorzy przeglądu znaleźli 16 badań związanych z omawianym tematem. Większość badań (13) przeprowadzono w Europie, 3 zostały wykonane w Brazylii, Indiach lub Chinach. We wszystkich badaniach porównano operację zaćmy z zastosowaniem lasera z tą samą procedurą wykonaną metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej. 11 badań było sponsorowanych przez producentów laserów, bądź zostało przeprowadzonych przez badaczy, którzy ujawnili powiązania finansowe z tymi producentami.

Autorzy przeglądu nie byli pewni, czy operacja zaćmy z zastosowaniem lasera zmniejsza liczbę przedarć torebki soczewki, ponieważ w analizowanych badaniach powikłanie to występowało bardzo rzadko. Autorzy ocenili, że dane te dostarczają bardzo mało pewności, że oszacowanie jest prawdziwe.

Również inne powikłania występowały sporadycznie, zarówno w operacji zaćmy z zastosowaniem lasera, jak i w standardowej procedurze. Autorzy ocenili, że dane te dostarczają mało pewności, że oszacowanie jest prawdziwe.

Może występować niewielka różnica w ostrości wzroku po operacji zaćmy z zastosowaniem lasera w porównaniu do procedury wykonanej w sposób typowy (dane te dostarczają mało pewności, że oszacowanie jest prawdziwe).

Czas trwania operacji zaćmy z zastosowaniem lasera i procedury wykonanej w sposób standardowy może być porównywalny (dane te dostarczają mało pewności, że oszacowanie jest prawdziwe).

W żadnym z badań nie oceniano wpływu operacji na jakość życia pacjentów.

Jak aktualny jest ten przegląd?
Autorzy przeglądu przeszukali badania opublikowane do 16 maja 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Piotr Kanclerz, Małgorzata Bała

Tools
Information