Inhibitory aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Pytanie badawcze: Autorzy Cochrane zbadali dane dotyczące stosowania inhibitorów aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Wprowadzenie: PCOS jest najczęstszą przyczyną rzadkich miesiączek lub ich braku i dotyczy około 5% do 20% kobiet na całym świecie. Często powoduje niepłodność bezowulacyjną (niepłodność związaną z niezdolnością do owulacji). Inhibitory aromatazy (AI) są stosowane w celu wywołania owulacji. Od 2001 roku badania kliniczne dostarczają odmiennych wniosków, czy letrozol będący inhibitorem aromatazy jest co najmniej tak samo skuteczny w leczeniu niepłodności jak najczęściej stosowany cytrynian klomifenu.

Charakterystyka badań: Przegląd obejmuje badania kliniczne, w których uczestnicy zostali losowo przydzieleni do interwencji (letrozol) lub do grupy porównawczej (tj. cytrynian klomifenu). Badania te nazywane są randomizowanymi badaniami z grupą kontrolną. Nasz przegląd obejmuje 41 badań z randomizacją z udziałem 6522 kobiet. We wszystkich badaniach stosowanym inhibitorem aromatazy był letrozol. Komparatory obejmowały cytrynian klomifenu, który był stosowany w 26 randomizowanych badaniach kontrolowanych, oraz laparoskopowe wiercenie jajników (technika chirurgiczna stosowana w celu wywołania owulacji), które było stosowane w czterech randomizowanych badaniach kontrolowanych. Kilka badań obejmowało inne metody leczenia.

Główne wyniki: Letrozol wydaje się poprawiać wskaźniki żywych urodzeń i ciąż w porównaniu z cytrynianem klomifenu, gdy jest stosowany w celu wywołania owulacji, po której następuje stosunek płciowy w odpowiednim czasie. Nie stwierdzono różnic w odniesieniu do odsetka poronień lub ciąż mnogich. Zespół hiperstymulacji jajników będący poważnym zdarzeniem niepożądanym w przypadku stymulacji hormonalnej występował bardzo rzadko, w wielu badaniach nie wystąpił. Pewność danych naukowych dla wszystkich tych wyników była wysoka i wydaje się być wiarygodna.

Wydaje się, że istnieją dane naukowe o bardzo niskiej pewności dotyczące wyższego wskaźnika żywych urodzeń w przypadku letrozolu w porównaniu z laparoskopowym wierceniem jajników, chociaż było tylko jedno odpowiednie badanie. Wynik dla klinicznego wskaźnika ciąż był niepewny. Nie mamy pewności, czy letrozol zmniejsza liczbę poronień i ciąż mnogich w porównaniu z laparoskopowym wierceniem jajników. Nie zgłoszono badań dotyczących zespołu hiperstymulacji jajników. Dane naukowe są aktualne do listopada 2021 r.

Pewność danych naukowych: Ogólne zaufanie do danych naukowych było zróżnicowane - od bardzo niskiego do wysokiego. Obniżyliśmy ocenę danych naukowych, gdy mieliśmy małe badania z niewielką liczbą kobiet lub gdy metody były niejasne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Szymczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information