Inhibitory aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze: Autorzy Cochrane zbadali dane dotyczące stosowania inhibitorów aromatazy w leczeniu niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Wprowadzenie: PCOS jest najczęstszą przyczyną rzadkich miesiączek lub ich braku i dotyczy około 4% do 8% kobiet na całym świecie. Jest częstą przyczyną niepłodności związanej z cyklami bezowulacyjnymi (obniżenie płodności wynikające z braku owulacji). Inhibitory aromatazy są stosowane w celu wywołania owulacji. Od 2001 roku badania kliniczne dostarczają odmiennych wniosków, czy letrozol będący inhibitorem aromatazy jest co najmniej tak samo skuteczny jak najczęściej stosowany cytrynian klomifenu.

Charakterystyka badań: Przegląd obejmuje badania kliniczne, w których uczestnicy zostali przydzieleni do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej (randomizowane badania kontrolne, RCTs). Nasz przegląd obejmuje 42 RCTs z udziałem 7935 kobiet. We wszystkich badaniach stosowanym inhibitorem aromatazy był letrozol. Materiał porównawczy obejmował leczenie cytrynianem klomifenu (25 RCTs) oraz laparoskopowe nakłuwanie jajników (zabieg laparoskopowy polegający na nakłuwaniu błony otaczającej jajnik; 5 RCTs). W kilku badaniach zastosowano również inne formy leczenie w jednej lub obu grupach.

Główne wyniki: Letrozol stosowany w celu wywołania owulacji oraz przy zsynchronizowanym współżyciu wydaje się wpływać na poprawę wskaźnik żywych urodzeń oraz ciąż w porównaniu z cytrynianem klomifenu. Jakość przedstawionych dowodów była umiarkowana, wydają się być one wiarygodne. Nie stwierdzono różnic w odniesieniu do odsetka poronień lub ciąż mnogich. Na podstawie badań wydaje się, że nie ma różnic pomiędzy letrozolem oraz zabiegiem laparoskopowego nakłuwania jajników w odniesieniu do zaobserwowanych wyników, aczkolwiek liczba odpowiednich badań była niewielka. Zespół hiperstymulacji jajników (OHSS) będący poważnym zdarzeniem niepożądanym w przypadku stymulacji hormonalnej występował bardzo rzadko, w wielu badaniach nie wystąpił. Dane są aktualne do stycznia 2018 roku.

Jakość danych naukowych: Ogólna jakość danych naukowych wahała się od umiarkowanej do wysokiej. Niektóre badania przemawiające na korzyść cytrynianu klomifenu mogły nigdy nie zostać opublikowane. Wydaje się, że w badaniach zawierających informacje o żywych urodzeniach wykazano większy odsetek ciąż w grupie letrozolu niż badaniach nie zawierających takich danych. Sugeruje to, że wyniki mogły być mniej korzystne dla letrozolu, jeśli wszystkie badania uwzględniałyby urodzenia żywe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Szymczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz