Homeopatia w leczeniu zespołu jelita drażliwego

Co to jest zespół jelita drażliwego?

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) to powszechna choroba przewlekła, w przebiegu której osoby doświadczają objawów, takich jak ból brzucha, dyskomfort, wzdęcia, zaparcia i/lub biegunka. Choroba ta jest trudna do leczenia, ponieważ jej objawy mogą być różne u poszczególnych chorych. U niektórych osób głównym objawem są zaparcia (postać zaparciowa IBS, znana jako IBS-C), podczas gdy u innych jest nim biegunka. Ta postać IBS jest znana jako IBS-D. Są pacjenci, którzy mają zarówno zaparcia, jak i biegunki - jest to mieszana postać IBS znana jako IBS-M. Obecnie nie ma jednej najlepszej metody leczenia IBS. Oznacza to, że konieczna jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych sposobów leczenia, w tym homeopatii stosowanej przez niektóre osoby z IBS.

Czym jest homeopatia?

Istnieją różne rodzaje homeopatii. Homeopatia kliniczna polega na dopasowaniu leku do konkretnej choroby (w tym przypadku IBS). Wszystkim osobom cierpiącym na daną chorobę podaje się taki sam preparat. Homeopatia zindywidualizowana wymaga serii szczegółowych konsultacji w celu oceny objawów i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia pacjenta. Po dogłębnej konsultacji homeopata dobiera najbardziej odpowiedni lek w oparciu o poszczególne objawy występujące u osoby. Homeopatia dostosowana do potrzeb pacjenta obejmuje zarówno konsultację, jak i przepisanie leku, podczas gdy homeopatia kliniczna polega na podawaniu leku bez uprzedniej dogłębnej konsultacji.

Jakich informacji poszukiwali badacze?

Badacze sprawdzali, czy leczenie homeopatyczne doprowadziło do zmniejszenia nasilenia objawów u osób z IBS.

Co ustalili badacze?

Uwzględniono 4 badania z randomizacją (RCT), w których uczestniczyło 307 osób. W dwóch RCT (129 uczestników) porównano stosowanie środka homeopatycznego (asafoetida oraz asafoetida plus nux vomica) z placebo w leczeniu IBS-C. W jednym badaniu (23 uczestników) porównano homeopatię zindywidualizowaną ze standardową opieką w leczeniu pacjentek z IBS. W jednym trójramiennym badaniu (94 uczestników) porównano: zindywidualizowane leczenie homeopatyczne połączone ze standardową opieką, pomoc poprzez słuchanie pacjenta połączoną ze standardową opieką oraz standardową opiekę.

Wszystkie 4 badania dotyczyły oceny wpływu leczenia homeopatycznego na nasilenie objawów IBS. Ze względu na małą liczbę uczestników i niską jakość raportowanych danych naukowych, nie można wyciągnąć żadnych wniosków z badań, w których porównywano homeopatię zindywidualizowaną ze standardową opieką. Badanie to zostało przeprowadzone w 1990 roku, a standardowe leczenie IBS mogło ulec zmianie od tamtego czasu. Utrudnia to porównanie jego wyników z aktualnymi metodami leczenia.

Nie można wyciągnąć żadnych wniosków z trójramiennego badania, w którym porównywano homeopatię zindywidualizowaną połączoną ze standardową opieką, pomoc poprzez słuchanie połączoną ze standardową opieką oraz standardową opiekę. Wynika to z faktu, że zbyt mało uczestników zostało przydzielonych do grupy leczenia homeopatycznego (n=16).

Łączna analiza wyników z 2 niewielkich badań (129 uczestników) wskazywała na prawdopodobne korzyści stosowania homeopatii klinicznej (środek homeopatyczny asafoetida), w porównaniu z placebo, u chorych na IBS-C w krótkim okresie 2 tygodni obserwacji. Jednak oba badania przeprowadzono w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to raportowanie wyników badań nie było tak dokładne jak obecnie. W związku z tym mamy bardzo małą pewność co do wiarygodności wyników tych badań i nie jesteśmy w stanie wskazać możliwych korzyści płynących ze stosowania homeopatii klinicznej.

Wnioski

Wyniki dotyczące punktów końcowych ocenianych w tym przeglądzie są niepewne. W związku z tym nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem homeopatii w leczeniu IBS. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych RCT wysokiej jakości, obejmujących większą liczbę pacjentów, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa homeopatii klinicznej i zindywidualizowanej u osób z IBS.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information