Suplementy kwasu foliowego przyjmowane przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży (do 12. tygodnia) w profilaktyce wad wrodzonych

Kwas foliowy jest syntetyczną formą folianów stosowaną w suplementach i wzbogacanej żywności podstawowej (takiej jak mąka z pszenicy i kukurydzy), aby zmniejszyć występowanie wad cewy nerwowej (NTDs). Zalicza się do nich: rozszczep kręgosłupa, który charakteryzuje się występowaniem otworów w jednej lub więcej kości kręgosłupa (kręgach) i bezmózgowie, które objawia się brakiem zamknięcia głowowego końca cewy nerwowej. Zalecenia międzynarodowe obejmują suplementację kwasu foliowego dla kobiet od chwili starania się o poczęcie do końca 12. tygodnia ciąży. Inną opcją, zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jest okresowe (co tydzień) zażywanie przez kobiety w wieku rozrodczym żelaza i kwasu foliowego, zwłaszcza w populacjach, u których częstość występowania niedokrwistości wynosi powyżej 20%. Suplementacja może również ograniczyć występowanie innych wad wrodzonych takich jak: rozszczep wargi, z lub bez rozszczepu podniebienia, oraz wady wrodzone układu krążenia. Ostatnio, zaproponowano stosowanie 5-metylo-tetrahydrofolianu (5-MTHF) jako alternatywy dla suplementacji kwasu foliowego, gdyż pochodzące z diety foliany i kwas foliowy w większości są metabolizowane do 5-MTHF. U niektórych kobiet, ze względu na odziedziczone geny, występuje zmniejszone stężenie folianów we krwi.

Niniejszy przegląd potwierdza, że ​​suplementacja kwasu foliowego zapobiega pierwszemu i ponownemu wystąpieniu NTDs i wskazuje, że nie ma wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić, czy kwas foliowy zapobiega innym wadom wrodzonym. Brakuje także informacji o bezpieczeństwie innych alternatywnych schematów suplementacji oraz ewentualnym wpływie na inne wyniki zdrowotne matek i dzieci. Przedstawiany przegląd obejmował pięć badań, z udziałem 7391 ciężarnych kobiet (2033 z ciążą dotkniętą NTD w wywiadzie i 5358 bez NTDsw wywiadzie), i wykazał działanie ochronne codziennej suplementacji kwasu foliowego w dawkach od 0,36 mg (360 µg) do 4 mg (4000 µg) na dobę, w połączeniu z innymi witaminami i minerałami lub samodzielnie, rozpoczętej przed poczęciem i trwającej do 12. tygodnia ciąży, w zapobieganiu nawrotom tych wad. Nie było wystarczających danych by ocenić wpływ na inne wyniki, takie jak: rozszczep wargi i podniebienia, poronienia lub inne wady wrodzone. Potrzebne są dalsze badania nad różnymi rodzajami programów suplementacji oraz z wykorzystaniem różnych rodzajów suplementów (takich jak 5-metylo-tetrahydrofolian - 5-MTHF), szczególnie w krajach, gdzie wzbogacanie kwasem foliowym podstawowych produktów spożywczych, takich jak mąka pszenna lub kukurydziana nie jest obowiązkowe i gdzie częstość NTDs jest nadal duża. Ogólna jakość danych naukowych dotyczących wyników noworodków była wysoka dla NTDs, podczas gdy dla innych wyników została oceniona nisko. Ogólna jakość danych naukowych dotyczących wyników matek została oceniona jako umiarkowana.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information