Stosowanie doustnych leków rozrzedzających krew u chorych z nowotworem złośliwym

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie
Wyniki badań sugerują, że leki rozrzedzające krew (nazywane antykoagulantami) mogą nie tylko zapobiegać zagrażającym życiu zakrzepom, ale również wykazywać bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. Jednak leki te mogą również zwiększać ryzyko poważnego i śmiertelnego krwawienia. Istotne jest więc zrozumienie zalet i wad leczenia, aby umożliwić pacjentom i ich lekarzom poznanie bilansu ryzyka i korzyści.

Charakterystyka badań
Przeszukano dostępne publikacje naukowe dotyczące stosowania antykoagulantów u chorych z chorobą nowotworową. Dane naukowe są aktualne do grudnia 2017 r.

Główne wyniki
Włączyliśmy 7 badań, które obejmowały 1486 chorych na nowotwór. W większości badań u uczestników stwierdzono różne nowotwory, głównie raka płuc i trzustki. Zidentyfikowaliśmy 6 badań, w których stosowano warfarynę i 1 badanie, w którym stosowano apiksaban. Biorąc pod uwagę wszystkich chorych z nowotworem, warfaryna nie miała wpływu na umieralność (wskaźnik zgonów) lub na ryzyko wystąpienia zakrzepu. Jednak jej stosowanie zwiększyło ryzyko poważnego krwawienia u 107 osób na 1000 i mniejszego krwawienia u 167 osób na 1000. Stosowanie apiksabanu nie miało wpływu na umieralność, ryzyko ponownej zakrzepicy w naczyniach krwionośnych, poważnego lub mniejszego krwawienia; jednak wyniki te pochodzą z tylko jednego badania.

Jakość danych naukowych
Porównując stosowanie warfaryny z niestosowaniem tego leku oceniliśmy pewność co do wiarygodności danych naukowych (na ile pewni i przekonani jestemy co do odnalezionych wyników) jako umiarkowaną dla umieralności w pierwszym roku oraz poważnego i mniejszego krwawienia, niską dla ryzyka objawowej zakrzepicy żył głębokich (skrzep krwi w żyle głębokiej, głównie w nogach) i bardzo niską dla ryzyka zatorowości płucnej (skrzep krwi w naczyniach krwionośnych płuc).

Porównując stosowanie apiksabanu z niestosowaniem tego leku pewność co do wiarygodności danych naukowych oceniliśmy jako niską dla umieralności w trzecim miesiącu, ryzyka poważnego i mniejszego krwawienia, zatorowości płucnej i objawowej zakrzepicy żył głębokich.

Komentarz redakcyjny: Jest to żywy (dynamiczny) przegląd systematyczny. Żywy przegląd systematyczny oferuje nowe podejście do przeglądu systematycznego, który jest ciągle aktualizowany oraz zawiera nowe dane tak szybko jak tylko stają się one dostępne. Prosimy o zajrzenie do Cochrane Database of Systematic Reviews, aby sprawdzić status tego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Ryczek Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz