Karmienie na żądanie a karmienie według schematu niemowląt przedwcześnie urodzonych

Pytanie przeglądu: Czy postępowanie oparte na karmieniu piersią "na żądanie" niemowląt przedwcześnie urodzonych w porównaniu do karmienia określoną ilością pokarmu w określonych odstępach czasu poprawia rozwój, długość hospitalizacji i satysfakcję rodziców?

Wprowadzenie: Karmienie niemowląt przedwcześnie urodzonych w odpowiedzi na ich poczucie głodu i sytości (karmienie na żądanie) zamiast karmienia w regularnych odstępach czasu może poprawiać doświadczenie i satysfakcję niemowlęcia i rodziców, pomóc w ustabilizowaniu samodzielnego doustnego karmienia, zwiększać spożycie składników odżywczych i wskaźniki wzrostu oraz umożliwiać wcześniejsze opuszczenie szpitala.

Charakterystyka badań: Poszukiwaliśmy wszystkich dostępnych danych naukowych opublikowanych do stycznia 2016 r. Zidentyfikowaliśmy 9 badań z randomizacją spełniających kryteria włączenia (obejmujące łącznie 593 niemowlęta), w których oceniano czy karmienie na żądanie niemowląt przedwcześnie urodzonych jest lepsze niż karmienie odmierzoną ilością mleka w określonych odstępach czasu. W analizowanych badaniach porównywano karmienie na żądanie z karmieniem według schematu wcześniaków w okresie przechodzenia z karmienia przez sondę dożołądkową do karmienia doustnego.

Wyniki: Mimo, że badania były małe oraz niektóre z nich charakteryzowały się błędami w metodologii, analiza danych sugeruje, że karmienie na żądanie wiąże się z nieco wolniejszym przyrostem masy ciała oraz skróceniem czasu trwania fazy przechodzenia z karmienia przez sondę dojelitową do karmienia doustnego. Jakość niniejszych danych naukowych jest niska, a znaczenie wyników jest niepewne, ponieważ w badaniach nie potwierdzono wyraźnego lub jednoznacznego wpływu na długość pobytu w szpitalu. W żadnym z włączonych badań nie analizowano odczuć i poglądów rodziców, opiekunów oraz personelu medycznego.

Wnioski: Niniejszy przegląd Cochrane nie dostarczył silnych i jednoznacznych danych naukowych potwierdzających, że karmienie na żądanie poprawia wyniki zdrowotne niemowląt przedwcześnie urodzonych lub ich rodzin. Karmienie na żądanie może pomóc w szybszym przejściu niemowląt na karmienie doustne, jednakże więcej badań z randomizacją jest koniecznych, aby potwierdzić powyższe wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information