Szczepienia ochronne w zapobieganiu grypie sezonowej i jej powikłaniom wśród osób w wieku 65 lat i starszych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na całym świecie rekomenduje się szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku podeszłym ze względu na większe ryzyko powikłań, hospitalizacji i zgonu z powodu grypy wśród osób w wieku 65 lat i więcej. W przeglądzie przeanalizowano dane naukowe dotyczące szczepień przeciwko grypie, pochodzące zarówno z badań eksperymentalnych, jak i nieeksperymentalnych przeprowadzonych na przestrzeni 40 lat. Do przeglądu włączono 75 badań. Początkowo pogrupowano je według rodzaju badania, a następnie na podstawie miejsca, w którym zostały przeprowadzone (społeczność lub domy opieki długoterminowej). Ze względu na małą liczbę badań wysokiej jakości, wyniki oparto w większości na badaniach nieeksperymentalnych (obserwacyjnych), które obarczone są większym ryzykiem błędu systematycznego. Najczęściej stosuje się przeciw grypie szczepionki inaktywowane trójwalentne. Ze względu na niską jakość dostępnych danych naukowych, nie można wyciągnąć wniosków na temat skuteczności szczepień przeciwko grypie wśród osób w wieku 65 lat lub starszych. Profil bezpieczeństwa szczepienia z punktu widzenia zdrowia publicznego wydaje się akceptowalny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska