Płukanie pęcherzyków jajnikowych podczas pobierania komórek jajowych w technice wspomaganego rozrodu

Pytanie badawcze

Staraliśmy się ocenić bezpieczeństwo i skuteczność płukania pęcherzyków jako część procedury pobierania komórek jajowych u kobiet poddawanych leczeniu wspomagającemu zajście w ciążę, określanego jako technika wspomaganego rozrodu (ART, ang. Assisted Reproductive Technology).

Wprowadzenie

Pary, które mają trudności z naturalnym zajściem w ciążę mogą zdecydować się na leczenie (interwencje) wspomagające. Interwencje te są znane jako techniki wspomaganego rozrodu (ART). Jednym z rodzajów ART jest zapłodnienie in vitro (IVF). Podczas IVF, jajniki stymulowane są za pomocą hormonów w celu pobudzenia wielu jajeczek do rozwoju w obrębie pęcherzyków zlokalizowanych w każdym jajniku. Po stymulacji jajników, za pomocą igły wkłuwanej do jajnika pod kontrolą ultrasonografii pobierane są komórki jajowe z pęcherzyków jajnika. Zasugerowano, że skuteczniejsze od samej aspiracji zawartości pęcherzyków jest aspiracja z ich przepłukaniem, co może prowadzić do uzyskania większej liczby komórek jajowych, a tym samym zwiększyć szansę na zajście w ciążę i posiadanie dziecka. Ta technika nazywana jest płukaniem pęcherzyków jajnikowych.

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 15 badań, w których 1643 kobiet przydzielono losowo do przeprowadzenia procedury aspiracji pęcherzyków lub procedury aspiracji z płukaniem. Aby sprawdzić, czy istnieją różnice między tymi dwoma technikami, chcieliśmy przyjrzeć się głównym wynikom czyli wskaźnikowi żywych urodzeń (liczba urodzonych dzieci na 1000 kobiet) i wskaźnikowi poronień (liczba poronień na 1000 kobiet). Przeprowadziliśmy kompleksowe wyszukiwanie w celu zidentyfikowania wszystkich odpowiednich badań w tej dziedzinie w lipcu 2021 r.

Główne wyniki

W czterech badaniach raportowano główny wynik, jakim był wskaźnik urodzeń żywych. Nie ma pewności, czy procedura aspiracji z płukaniem ma wpływ na liczbę żywych urodzeń w porównaniu z samą aspiracją. Na podstawie wyników sugeruje się, że wskaźnik żywych urodzeń przy płukaniu pęcherzyków jajnikowych może wynosić od 20% do 39% przy założeniu, że wynosi on 30% przy zastosowaniu samej aspiracji pęcherzyków. Jedno badanie dotyczyło wskaźnika poronień, chociaż pewność danych naukowych była niska, co uniemożliwiło nam wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków, których bylibyśmy pewni. Niemniej jednak wyniki sugerują, że wskaźnik poronień przy płukaniu pęcherzyków jajnikowych może wynosić od 0% do 22% przy założeniu, że wskaźnik poronień wynosi ok. 1% przy zastosowaniu samej aspiracji pęcherzyków.

Nie jesteśmy również pewni wpływu płukania pęcherzyków na liczbę pobranych komórek jajowych, liczbę zarodków lub częstości ciąż klinicznych w porównaniu z techniką samej aspiracji. Pomimo niskiej pewności danych naukowych, wydaje się, że płukanie pęcherzyków jajnikowych zajmuje znacznie więcej czasu niż sama aspiracja. Dostępne dane były niewystarczające, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski w odniesieniu do działań niepożądanych lub bezpieczeństwa badanej interwencji.

Potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy określone grupy pacjentów skorzystałyby z metody płukania pęcherzyków jajnikowych.

Pewność danych naukowych

Pewność danych naukowych dotyczących głównego wyniku, tj. wskaźnika żywych urodzeń była umiarkowana. Pewność danych dla innych wyników wahała się od bardzo niskiej do niskiej. Główne ograniczenia włączonych badań to brak zaślepienia próby (proces, który ma na celu zapobiec, temu by kobiety biorące udział w badaniu oraz pracownicy naukowi byli świadomi zastosowanej interwencji), niespójność (różnice między badaniami) i brak precyzji (niewystarczające dane).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Patrycja Zalech Redakcja: Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Magdalena Koperny

Tools
Information