Stosowanie chińskich preparatów ziołowych w raku przełyku

Pytanie badawcze

Chińskie preparaty ziołowe są szeroko stosowane jako terapia uzupełniająca obok chemioterapii lub radioterapii u chorych leczonych z powodu raka przełyku. Jednak wciąż brakuje danych naukowych oceniających, czy chińskie preparaty ziołowe są skuteczne w tej chorobie, czy nie.

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd systematyczny dotyczący potencjalnych korzyści związanych ze stosowaniem chińskiej terapii ziołowej poprzez porównanie wyników chemioterapii lub radioterapii w leczeniu raka przełyku z dodatkowym stosowaniem lub niestosowaniem chińskich preparatów ziołowych. Przeszukaliśmy następujące bazy danych: Cochrane Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases Group Trials Register, the Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, Allied and Complementary Medicine Database (AMED), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), VIP database, Wanfang database oraz the Chinese Cochrane Centre Controlled Trials Register w poszukiwaniu badań opublikowanych do 1 października 2015 roku. Przeszukaliśmy również bazy danych obejmujące prowadzone obecnie badania, źródła Internetowe oraz listy piśmiennictwa ze znalezionych badań.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowaliśmy 9 badań z randomizacją. Wszystkie zostały przeprowadzone w Chinach.

Główne wyniki

Niniejsza aktualizacja przeglądu obejmuje 9 badań klinicznych, w których łącznie udział wzięło 490 pacjentów. W przypadku stosowania chińskich preparatów ziołowych jako terapii uzupełniającej do chemio- lub radioterapii w raku przełyku, wyniki pokazały korzystny wpływ tych preparatów na jakość życia i zwiększenie tolerancji przez pacjentów efektów niepożądanych radio- lub chemioterapii (np. zapalenia przełyku po radioterapii, powikłań żołądkowo-jelitowych oraz spadku liczby czerwonych krwinek), jednak nie wykazano wpływu na ogólną śmiertelność, średni czas przeżycia oraz czas do progresji nowotworu.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniliśmy jako niską i umiarkowaną z powodu ryzyka błędu systematycznego; a mała liczba pacjentów biorących udział w tych badaniach wpłynęła na nieprecyzyjność i niespójność otrzymanych wyników. Dane z 9 badań klinicznych były niewystarczające do przeprowadzenia analizy podgrup różniących się pod względem rodzaju chińskich preparatów ziołowych i celów terapeutycznych; mogłoby to stanowić kolejny powód otrzymania nieprecyzyjnych wyników. Niezbędne jest przeprowadzenie wysokiej jakości badań w przyszłości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Mateusz Świerz. Redakcja Agnieszka Woźniak

Tools
Information