Sprawność fizyczna u chorych po przebytym udarze mózgu

Pytanie badawcze
Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych, którego celem było sprawdzenie czy sprawność fizyczna poprawia stan zdrowia oraz funkcjonowanie chorych po przebytym udarze mózgu.

Wprowadzenie
Sprawność fizyczna jest ważna, ponieważ umożliwia wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach. Poszczególne osoby różnią się między sobą pod względem poziomu sprawności fizycznej. Na przykład, kondycja fizyczna u mężczyzn wydaje się być nieco większa niż u kobiet, a sprawność fizyczna człowieka spada wraz z wiekiem oraz jeśli stajemy się mniej aktywni fizycznie. W szczególności sprawność fizyczna u osób po udarze mózgu jest często mała. Może to ograniczać wykonywanie codziennych czynności oraz pogłębić niesprawność powstałą w wyniku udaru mózgu. Z tego powodu zalecono trening fizyczny jako skuteczną metodę poprawy sprawności u osób po przebytym udarze mózgu. Ponadto wykonywanie ćwiczeń fizycznych może mieć szereg innych zalet, istotnych dla osób po udarze mózgu, takich jak: poprawa w zakresie czynności poznawczych (myślenia), poprawa samopoczucia i jakości życia, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru mózgu.

Charakterystyka badania
W lipcu 2018 roku zidentyfikowaliśmy 75 badań, które spełniały kryteria włączenia do przeglądu. W badaniach wzięło udział łącznie 3617 uczestników, otrzymujących opiekę na wszystkich etapach, włączając pacjentów przebywających w szpitalu lub wypisanych do domu. Większość osób uczestniczących w badaniach potrafiła samodzielnie chodzić. W badaniach oceniano różne techniki treningu fizycznego, które obejmowały: ćwiczenia usprawniające układ krążeniowo-oddechowy (trening wytrzymałościowy), trening oporowy (siłowy), trening mieszany i łączony trening wytrzymałościowy i oporowy.

Główne wyniki
Stwierdzono, że trening wytrzymałościowy, obejmujący w szczególności chodzenie, może poprawić sprawność fizyczną, równowagę oraz umiejętność chodzenia po udarze mózgu. Poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, spowodowanej udarem mózgu, może zmniejszyć ryzyko hospitalizacji z powodu udaru mózgu o 7%. Trening mieszany poprawia umiejętność chodzenia oraz zdolność utrzymywania równowagi. Trening siłowy może mieć wpływ na poprawę równowagi. Osoby z udarem mózgu prawdopodobnie odniosą największe korzyści z ćwiczeń usprawniających układ krążeniowo-oddechowy, które obejmują poruszanie się. Jednak nie ma wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski dotyczące wpływu treningu fizycznego na inne obszary takie jak: jakość życia, samopoczucie czy czynności poznawcze. Czynności poznawcze u osób po przebytym udarze mózgu, pomimo tego, że są kluczowym przedmiotem zainteresowania, nadal pozostają słabo zbadane. Nie odnaleziono danych naukowych wskazujących na to, żeby którakolwiek z technik treningu fizycznego powodowała kontuzje albo inne problemy zdrowotne. Ćwiczenia fizyczne wydają się być bezpieczne. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań oceniających korzyści, które są najbardziej istotne dla osób po przebytym udarze mózgu, w szczególności dla osób po ciężkim udarze mózgu, które mogą nie być w stanie chodzić.

Jakość danych naukowych
Badania dotyczące treningu fizycznego mogą być trudne do przeprowadzenia. Największe zaufanie mamy do oceny korzyści wynikających z ćwiczeń usprawniających układ krążeniowo-oddechowy (ćwiczenia umiarkowane/intensywne). Dane naukowe dotyczące innych rodzajów ćwiczeń są o umiarkowanej lub niskiej jakości. Jednakże w różnych badaniach pojawiły się pewne spójne wnioski, które wskazywały na podobne efekty w różnych grupach uczestników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information