Tiazydy najlepszym wyborem przy nadciśnieniu tętniczym

Pytanie badawcze

Celem niniejszej pierwszej aktualizacji przeglądu opublikowanego w 2009 r., było określenie, jaka jest najlepsza grupa leków jako terapia pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonaliśmy przeglądu dostępnej literatury medycznej w celu odnalezienia wszystkich badań porównujących poszczególne leki z placebo lub brakiem leczenia. Dane naukowe zawarte w niniejszym przeglądzie są aktualne do listopada 2017 r.

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze (lub inaczej podwyższone ciśnienie tętnicze krwi) może zwiększać ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Jedną z najważniejszych decyzji podczas leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest wybór grupy leków, która powinna być zastosowana jako pierwsza. Decyzja ta ma poważny wpływ na wyniki zdrowotne i koszty leczenia.

Charakterystyka badań

W niniejszym zaktualizowanym przeglądzie nie znaleźliśmy żadnych nowych badań. W oryginalnym przeglądzie zidentyfikowaliśmy 24 badania obejmujące łącznie 58 040 dorosłych osób (średnia wieku 62 lata) z nadciśnieniem tętniczym, którym losowo przypisano leki z czterech głównych grup leków (przeciwnadciśnieniowych; przyp.tłum.) lub placebo. Czas trwania badań wynosił od trzech do pięciu lat. W badaniach oceniano tiazydowe leki moczopędne, beta-blokery, inhibitory ACE (inhibiotory konwertazy angiotensyny; przyp. tłum.) i antagonistów kanału wapniowego.

Główne wyniki

Według naszych wniosków w większości badań wykazano, że stosowanie tiazydu w małej dawce jako leku pierwszego rzutu obniża odsetek zgonów, udaru mózgu i zawału serca. Żadna inna grupa leków nie poprawiała wskaźników zdrowotnych bardziej niż tiazydy w małej dawce. Zarówno beta-blokery, jak i tiazydy w dużej dawce przynosiły gorsze rezultaty.

Wnioski

Na podstawie danych naukowych wysokiej jakości potwierdzono, że tiazydy stosowane w małych dawkach powinny być lekami pierwszego rzutu u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Co więcej, tiazydy są lekami niedrogimi.

Jakość danych naukowych

Jakość danych w odniesieniu do stosowania tiazydów w małej dawce jako leków pierwszego rzutu była wysoka. W przypadku innych grup leków, oceniliśmy jakość danych jako średnią lub niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Jacek Tysarowski Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information