Suplementacja glutaminą w celu zapobiegania powikłaniom i zgonom wśród wcześniaków

Pytanie przeglądu: Czy suplementacja glutaminą u wcześniaków zmniejsza ryzyko zgonu lub niepełnosprawności?

Wprowadzenie: Glutamina jest istotnym składnikiem odżywczym wspomagającym wzrost i rozwój, i może być szczególnie ważna w kontekście ochrony dzieci przedwcześnie urodzonych przed zakażeniami oraz problemami jelitowymi, powodującymi zgon lub niepełnosprawność. Wyszukano dane, które dotyczyły wpływu podawania glutaminy wcześniakom na poprawę istotnych parametrów zdrowotnych.

Charakterystyka badań: Znaleziono 12 badań z randomizacją (obejmujących łącznie 2877 niemowląt). Zasadniczo jakość metodologii tych badań była dobra.

Kluczowe wnioski: Badania nie dostarczyły silnych lub jednoznacznych dowodów na to, że suplementacja glutaminą wpływa na ryzyko zgonu, poważnych zakażeń, choroby jelit lub na oceniany w dłuższej perspektywie rozwój dziecka.

Wnioski: Prawdopodobnie suplementacja glutaminą nie przynosi korzyści przedwcześnie urodzonym dzieciom.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information