Podcast: Hoe accuraat zijn de symptomen en is het medisch onderzoek om een milde COVID-19 - ziekte en een COVID-19 - pneumonie te diagnosticeren in de maatschappij en in het ziekenhuis?

Een accurate diagnose van COVID-19 is belangrijk om patiënten te identificeren die mogelijk een behandeling nodig hebben of zichzelf in quarantaine moeten plaatsen om de verspreiding van COVID-19 en infectie van anderen te voorkomen. Het is ook belangrijk dat niemand als COVID-19 - patiënt wordt bestempeld, zonder werkelijk besmet te zijn met het virus. Want dit zou kunnen leiden tot onnodige verdere testen, behandeling, quarantaine (van deze patiënten en hun contacten) en de valse geruststelling van immuniteit naar de toekomst toe.

- Read transcript

Thomas: Een accurate diagnose van COVID-19 is belangrijk om patiënten te identificeren die mogelijk een behandeling nodig hebben of zichzelf in quarantaine moeten plaatsen om de verspreiding van COVID-19 en infectie van anderen te voorkomen. Het is ook belangrijk dat niemand als COVID-19 - patiënt wordt bestempeld, zonder werkelijk besmet te zijn met het virus. Want dit zou kunnen leiden tot onnodige verdere testen, behandeling, quarantaine (van deze patiënten en hun contacten) en de valse geruststelling van immuniteit naar de toekomst toe.

Onze review onderzoekt de beschikbare wetenschappelijke publicaties. We wilden onderzoeken hoe accuraat symptomen (zoals hoest, koorts of diarree) en tekenen vanuit een medisch onderzoek (zoals een verhoogde hartslag) zijn om een milde COVID-19 ziekte of een COVID-19 pneumonie te diagnosticeren. 
We zochten naar studies die gepubliceerd werden vanaf januari 2020 tot april 2020 en konden er 16 weerhouden, met een totaal van iets meer dan 7700 patiënten. Deze studies hebben 27 verschillende individuele symptomen en tekenen onderzocht, maar ze maakten geen onderscheid tussen een milde COVID-19- ziekte en een COVID-19 -pneumonie. We waren dus verplicht om de bevindingen voor beide gevallen te combineren.
De accuraatheid van individuele symptomen en tekenen varieerde heel erg naargelang de studie. In alle studies werd de COVID-19 - diagnose bevestigd door de meest accurate laboratoriumtest, die beschikbaar was. De studies werden uitgevoerd in een ziekenhuis-setting. De resultaten zijn dus niet representatief voor een individu met symptomen in de samenleving.
De meest voorkomende symptomen in de studies waren hoest en koorts. Hieruit bleek dat van elke 1000 volwassenen met deze symptomen, er ongeveer 170 COVID-19 zouden hebben. 500 tot 700 patiënten zouden echter een hoest hebben, en daarvan zouden slechts 70 tot 120 patiënten COVID-19 hebben. Van de 300 tot 500 patiënten zonder hoest zouden er toch 50 tot 100 echt COVID-19 hebben.
In dezelfde groep van 1000 volwassenen zouden 100 tot 300 patiënten koorts hebben en 10 tot 150 daarvan zouden COVID-19 hebben. Dit betekent dat van de 700 tot 900 patiënten zonder koorts, er 30 tot 160 COVID-19 zouden hebben.
Onze review over het onderzoek van de eerste vier maanden van 2020 suggereert dat geen enkel apart symptoom of teken geschikt is om COVID-19  te detecteren bij individuele patiënten die zich in een ziekenhuis aanbieden. We vonden geen enkele studie, die analoog aan de dagelijkse praktijk, de accuraatheid van de combinatie van meerdere symptomen en tekenen onderzocht. 
We zullen deze review regelmatig updaten om zulke studies te onderscheppen en de bewijsvoering zo up-to-date mogelijk te houden.

Wie de volledige review wil nalezen en toekomstige updates wil volgen, kan alles online vinden op Cochrane Library dot com. U hoeft enkel naar de website te gaan en te zoeken naar "Signs and symptoms of COVID-19.

Close transcript