Kunnen mensen stoppen met roken door eerst minder te gaan roken?

Achtergrond

De standaardmanier waarop mensen wordt verteld om te stoppen met roken is om gewoon te roken tot een stopdag, waarop ze stoppen met alle sigaretten. Velen hebben dit echter al eens geprobeerd en willen misschien iets nieuws proberen. Sommige mensen zouden liever het aantal sigaretten verminderen voordat ze volledig stoppen. Voordat zorgverleners mensen de keuze geven om eerst te minderen of in één keer te stoppen, moeten we nagaan of minderen evenveel mensen helpt om te stoppen met roken.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen het aantal sigaretten dat ze roken kunnen verminderen (bijvoorbeeld doelen stellen, de tijd tussen rookpauzes verlengen) en sommige daarvan kunnen beter werken dan andere. Deze review bekijkt of minderen vóór het stoppen mensen helpt om te stoppen met roken, en wat de beste manier is om te minderen.

Kenmerken van de studie

Dit literatuuroverzicht omvat 51 studies met meer dan 22.000 mensen die tabak rookten. De meesten waren volwassenen, en de mensen rookten aan het begin van de studies minstens 23 sigaretten per dag. Alle studies omvatten ten minste één groep mensen die werd gevraagd minder te roken en vervolgens helemaal te stoppen met roken. Deze groep werd vergeleken met een groep die geen behandeling kreeg om te stoppen met roken, een groep die werd gevraagd in één keer te stoppen met roken, of een groep die werd gevraagd te minderen met roken op een andere manier. Wij hebben geen studies opgenomen waarin mensen werd gevraagd te minderen zonder te stoppen. De studies duurden minstens zes maanden. Het bewijsmateriaal is bijgewerkt tot oktober 2018.

Belangrijkste resultaten

Er was niet genoeg informatie beschikbaar om uit te maken of minderen vóór het stoppen meer mensen hielp om te stoppen met roken dan geen behandeling om te stoppen met roken. Mensen die werden gevraagd om in één keer met al hun sigaretten te stoppen, waren niet meer geneigd om te stoppen dan mensen die werden gevraagd hun rookgedrag af te bouwen voordat ze stopten. Dit suggereert dat mensen vragen eerst te minderen met roken een nuttige manier kan zijn om mensen te helpen stoppen met roken. Mensen die minderen met behulp van varenicline of een snelwerkende nicotinevervanger, zoals kauwgom of zuigtabletten, zijn wellicht meer geneigd om te stoppen met roken dan mensen die minderen zonder een geneesmiddel te gebruiken. Mensen rechtstreeks persoonlijke ondersteuning geven om te stoppen met roken, kan meer mensen helpen om te stoppen dan wanneer ze zelfhulpmateriaal krijgen om op eigen houtje te minderen. Er was niet genoeg informatie beschikbaar om uit te maken of andere kenmerken van het minderen vóór het stoppen met roken meer mensen helpt om te stoppen met roken.

Wij keken of het minderen met roken vóór het stoppen negatieve gevolgen had, zoals hevige trek in sigaretten, slaapproblemen, een slecht humeur of prikkelbaarheid. De meeste studies gaven hierover geen informatie; er zijn dus meer studies nodig om deze vraag te beantwoorden.

Kwaliteit van het bewijsmateriaal

Er is bewijs van zeer lage kwaliteit over de vraag of minderen met roken vóór het stoppen meer mensen helpt om te stoppen met roken dan geen behandeling. Wij beoordeelden de kwaliteit als zeer laag, omdat er problemen waren met de opzet van de studies, de bevindingen van de studies sterk van elkaar verschilden en er te weinig mensen deelnamen, waardoor het moeilijk te zeggen is of minderen mensen helpt om te stoppen met roken. Er is echter bewijs van matige zekerheid dat minderen vóór het stoppen waarschijnlijk even effectief is als in één keer stoppen. Dit suggereert dat eerst minderen nuttig kan zijn. Wij hebben dit bewijs als matig beoordeeld omdat er een kans is dat toekomstige studies aantonen dat afbouwen iets meer of iets minder mensen helpt om te stoppen dan wanneer mensen in één keer stoppen. Er is ook bewijs van matige kwaliteit dat mensen waarschijnlijk meer geneigd zijn te stoppen door eerst te minderen als zij een medicijn zoals varenicline of een snelwerkende nicotinevervanger gebruiken. Wij hebben dit bewijs als matig zeker beoordeeld omdat er niet genoeg mensen aan deelnamen; er zijn meer studies nodig.

Translation notes: 

Vertaling door Trudy Bekkering, Cochrane België en Cochrane Nederland. Foutje gespot? Laat het ons weten via: cochrane.belgium@gmail.com

Tools
Information