Glasovni zapis: Profilaktička primjena antiemetika u odraslih osoba koje dobivaju opioide intravenskim putem u akutnoj skrbi

Cochrane skupina za liječenje boli, palijativnu i potpornu skrb ima više od 270 aktivnih cjelovitih pregleda u Cochrane knjižnici. U svibnju 2022. dodali su novi pregled učinaka davanja antiemetika odraslim osobama koje primaju intravenske opioide u akutnoj skrbi. Zamolili smo glavnog autora, Michaela Gottlieba, s Odjela za hitnu medicinu Medicinskog centra Sveučilišta Rush u Chicagu, SAD, da nam kaže više o tome u ovome glasovnom zapisu. Dr. Mirjana Huić, Koordinatorica Hrvatskog Cochrane za procjenu zdravstvenih tehnologija prevela je razgovor, a izv. prof. Irena Zakarija-Grković, dr. med. i Voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, pročitat će ga.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Dobar dan, ja sam Ivica Grković, suradnik Hrvatskog Cochranea. Cochrane skupina za liječenje boli, palijativnu i potpornu skrb ima više od 270 aktivnih cjelovitih pregleda u Cochrane knjižnici. U svibnju 2022. dodali su novi pregled učinaka davanja antiemetika odraslim osobama koje primaju intravenske opioide u akutnoj skrbi. Zamolili smo glavnog autora, Michaela Gottlieba, s Odjela za hitnu medicinu Medicinskog centra Sveučilišta Rush u Chicagu, SAD, da nam kaže više o tome u ovome glasovnom zapisu. Dr. Mirjana Huić, Koordinatorica Hrvatskog Cochrane za procjenu zdravstvenih tehnologija prevela je razgovor, a izv. prof. Irena Zakarija-Grković, dr. med. i Voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, pročitat će ga.

Irena: Bol je čest razlog zbog kojeg pacijenti dolaze u odjel hitnog prijema. Zapravo, bol je prisutna u otprilike polovici do tri četvrtine svih posjeta hitnoj službi. Često koristimo opioide kao što su morfin ili hidromorfon za liječenje boli, ali oni mogu uzrokovati niz nuspojava, uključujući mučninu i povraćanje u trećine pacijenata. Neki stručnjaci predlažu davanje antiemetika prije primjene opioidnih lijekova kako bi se to spriječilo, ali ti lijekovi također imaju nuspojave. Stoga je važno znati jesu li lijekovi protiv povraćanja sigurni i učinkoviti za sprječavanje mučnine ili povraćanja izazvanih opioidima. Otkrili smo da iako se čine sigurnima, možda nisu učinkoviti. Istraživali smo smanjuju li antiemetici primijenjeni prije opioida rizik od razvoja mučnine ili povraćanja. To smo procijenili gledajući i broj epizoda i težinu simptoma, kao i sve neželjene događaje. Planirali smo analizu s različitim vrstama antiemetika, ali sve su studije koristile isti lijek, metoklopramid. Pronašli smo tri placebom kontrolirana randomizirana ispitivanja s ukupno 527 pacijenata. Jedno istraživanje provedeno je u Maleziji, jedno na Novom Zelandu i jedno u Australiji. Iako su sva tri ispitivanja koristila metoklopramid kao antiemetik, testirali su ga tijekom primjene različitih opioida, uključujući morfin, petidin i tramadol. Procijenili smo da je ukupna sigurnost dokaza niska zbog male veličine uzorka i niske učestalosti događaja. U usporedbi s placebom, metoklopramid nije smanjio mučninu, povraćanje ili kasniju potrebu za antiemetikom. Također nije bilo razlike u nuspojavama. Ukratko, čini se da davanje metoklopramida prije opioida ne smanjuje vjerojatnost da će pacijent razviti mučninu ili povraćanje, kao ni neželjene događaje. Ovo ukazuje da rutinska primjena metoklopramida prije opioida ne pomaže pacijentima. Potrebno je više podataka, međutim,  kako bi se procijenilo postoje li određeni pacijenti koji bi mogli imati koristi ili bi se korist mogla vidjeti s drugim antiemeticima.

Ivica: Hvala, Irena! Ako želite saznati više o ovoj temi i pratiti buduće dopune ovoga pregleda, ako novi podaci postanu dostupni, samo idite na Cochrane Library. com i pretražite "antiemetici i opioidi".

Prevela: Mirjana Huić
Lektorirao: Mladen Boban
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Ivica Grković
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript