Glasovni zapis: Intervencije u zdravstvenom sustavu i na razini zajednice za unapređenjem obuhvata antenatalnom skrbi i zdravstvenih ishoda

Jedan od glavnih izazova s kojim se suočavaju zdravstveni sustavi zemalja s niskim i srednjim dohotkom je poboljšanje antenatalne skrbi trudnica. U Cochraneovom sustavnom pregledu, iz prosinca 2015., Lawrence Mbuagbaw, iz središnje bolnice Yaounde u Kamerunu i McMaster Sveučilišta u Kanadi i njegove kolege objedinili su dokaze o provedenim intervencijama u zdravstevnom sustavu i na razini zajednice kako bi se unaprijedila antenatalna skrb i zdravstveni ishodi, a što je o provedenom istraživanju izvjestio Mbuagbaw prevela je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

- Pročitajte prijepis

Irena: Jedan od glavnih izazova s kojim se suočavaju zdravstveni sustavi zemalja s niskim i srednjim dohotkom je poboljšanje antenatalne skrbi trudnica. U Cochraneovom sustavnom pregledu, iz prosinca 2015., Lawrence Mbuagbaw, iz središnje bolnice Yaounde u Kamerunu i McMaster Sveučilišta u Kanadi i njegove kolege objedinili su dokaze o provedenim intervencijama u zdravstevnom sustavu i na razini zajednice kako bi se unaprijedila antenatalna skrb i zdravstveni ishodi, a što je o provedenom istraživanju izvjestio Mbuagbaw prevela je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ivana: Svaki dan, zbog komplikacija trudnoće i porođaja, mnoge žene u zemljama u razvoju umiru. To bi se moglo spriječiti ako se u skrbi vezanoj za majčinstvo fokusiramo na tri glavna razdoblja: tijekom trudnoće, pružanjem dobre antenatalne skrbi; tijekom poroda te razdoblja nakon. Posljednja dva razdoblja, porod i nakon, su relativno kratki, no zahtjevniji zbog potrebnih resursa, vještina i opreme koje omogučuju adekvatnu skrb. Međutim, trudnoća, antenatalno razdoblje, mnogo je duže, ali u odnosu na resurse manje zahtijevno jer se skrb može raspodijeliti.
Antenatalna skrb obično uključuje različite komponente kao što su promicanje zdravlja, prevencija bolesti, rano otkrivanje i liječenje komplikacija i bolesti, pripremu za porod i spremnost za potencijalne komplikacije. Iako se ne bavi svim uzrocima smrti majke, povezana je s profesionalnom pomoći pri porodu kao i normalnom porođajnom težinom novorođenčeta, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje najmanje četiri pregleda tijekom trudnoće.
Stoga su autori ovog sustavnog pregleda željeli vidjeti što se može učiniti kako bi se postigla bolja antenatalna skrb i pronašli obećavajuće dokaze o prednostima nekih strategija.
Najveću pažnju posvetili su intervencijama koje bi mogle poboljšati dostupnost bolničke antenatalne skrbi, ali i drugim. U analizu su uključene 34 studije s oko 400 000 žena.
Neke su studije testirale društvene intervencije (medijske kampanje, edukacije o osobnoj skrbi i skrbi o djetetu ili financijske poticaje trudnicama da prisustvuju programima vezanim za antenatalnu skrb) dok su druge razmatrale intervencije u zdravstvenom sustavu (kućne posjete trudnicama ili opremanja klinike).
Usporedbom provođenja samo jedne intervencije u odnosu na nijednu, neznatno je povećan broj antenatalnih pregleda ili u poroda u zdravstvenim ustanovama, bez pronalaženja jasne veze između smrtnosti majki ili njihovih novorođenčadi kao ni porodne težine djeteta.
Kombiniranjem dvije ili više intervencija, postigao je se veći broj antenatalnih pregleda, manja smrtnost novorođenčadi te manji broj djece s niskom porođajnom težinom u usporedbi s nikakvom intervencijom. No, u ovoj usporedbi, nije bilo jasnih pokazatelja povezanosti smrtnosti rodilja s brojem žena koje su rađale u zdravstvenoj ustanovi.
Ukratko, autori zaključuju da pojedinačne intervencije mogu poboljšati skrb tijekom trudnoće i potaknuti žene na porod u zdravstvenim ustanovama.
Dodatno, kombiniranim intervencijama može se poboljšati skrb trudnica povečavajući broj žena koje su imale najmanje jedan pregled tijekom trudnoće, smanjiti smrtnost novorođenčadi kao i broj djece s niskom porođajnom težinom.

Irena: Ako želite detaljnije pročitati ovaj sustavni pregled dostupan je online na web stranici Cohrane knjižnice (Cochrane Library.com). Jednostavno ga potražite u tražilici pomoću izraza "intervencije, zdravstveni sustav i antenatalna skrb".

Podcast translated by Ivana Marasović Šušnjara
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Ivana Marasović Šušnjara
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript