Promjene u zdravstvenom sustavu i zajednici za poboljšanje skrbi za trudnice i njihova zdravlja

Istraživačko pitanje

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje barem četiri pregleda tijekom trudnoće za sve trudnice. Gotovo polovica trudnica širom svijeta nemaju takvu razinu zdravstvene zaštite i to je još veći problem u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Zdravstvena skrb tijekom trudnoće je jedan od prioriteta jer je loša skrb za trudnicu povezana s rađanjem djece niske porođajne težine kao i većim brojem smrtnih slučajeva u novorođenčadi. Zdravstvena skrb prije porođaja također pruža mogućnost prehrambene i zdravstvene provjere, na primjer, procjene ima li žena bolest poput malarije ili je bila izložena zaraznim bolestima kao što su HIV (virus humane imunodeficijencije) ili sifilis.

Rezultati istraživanja

Pregledane su randomizirane kontrolirane studije koje su ispitale načine kako poboljšati dolazak trudnica na preglede tijekom trudnoće. Neke studije su ispitale društvene intervencije (medijske kampanje, edukaciju o osobnoj skrbi i skrbi djeteta ili financijske poticaje za trudnice sve u svrhu bolje posjećenosti programa skrbi za trudnice), dok su druge ispitale intervencije u zdravstvu (kućni posjeti trudnicama ili opremanje klinika). Uključene su 34 studije s oko 400,000 žena. Većina studija se provodila u zemljama niskog i srednjeg dohotka i većina studija je bila provedena na kvalitetan način pa možemo imati povjerenja u njihove rezultate. Autori su za 30 od 34 studije procijenili da se radi o studijama niskog ili nejasnog ukupnog rizika od pristranosti. Razina kvalitete (visoka, srednja  ili  niskapokazuje razinu sigurnosti da su rezultati snažni i značajni.

Studije koje su uspoređivale jednu vrstu intervencije nasuprot nikakve intervencije

Pojedine intervencije su samo do određene mjere povećale broj žena koje su obavljale četiri pregleda tijekom trudnoće (visoka kvaliteta). Intervencije nisu smanjile stopu smrti majki (niska kvaliteta), smrti novorođenčadi (srednja kvaliteta) ili stopu niske porođajne težine (visoka kvaliteta). Usprkos tome, ispitivane intervencije dovele su do skromnih poboljšanja u broju žena koje su imale barem jedan pregled tijekom trudnoće (dokazi umjerene kvalitete) i koje su rodile u zdravstvenoj ustanovi (dokazi visoke kvalitete). Nije zabilježen broj žena koje su primale povremenu preventivnu terapiju za malariju.

Studije koje su uspoređivale dvije ili više intervencija s nikakvom intervencijom

Kombinirane intervencije nisu povećale broj žena s četiri ili više pregleda (niska kvaliteta) ili smanjile broj smrti majki (srednja kvaliteta). Nije povećan ni broj žena koje su rodile u zdravstvenoj ustanovi (srednja kvaliteta). Ipak, veći broj žena koji je primio kombinirane intervencije je imao jedan ili više antenatalnih posjeta (srednja kvaliteta); smanjen je broj smrti novorođenčadi (srednja kvaliteta) i smanjen je broj novorođenčadi s niskom porođajnom težinom (srednja kvaliteta). Nije zabilježen broj žena koje su primale povremenu preventivnu terapiju za malariju.

Nisu nađeni nikakvi dokazi koji bi dokazali da su društvene intervencije ostvarivale drugačije rezultate od intervencija koje su provođene od strane zdravstvenog sustava.

Studije koje su uspoređivale jednu vrstu intervencije s drugom vrstom intervencije  - nije bilo studija za ovu usporedbu.

Studije koje su uspoređivale jednu intervenciju s kombinacijom intervencija  - Nije bilo nikakve razlike u broju žena koje su obavljale četiri ili više antenatalnih posjeta (ili barem jedan posjet), smrti majke, smrti novorođenčeta, broju porođaja u zdravstvenim ustanovama ili broju žena koje su primile povremenu preventivnu terapiju za malariju.

Što ti rezultati znače?

Jedna intervencija može poboljšati skrb za žene tijekom trudnoće (može se postići da žene odu na barem jedan pregled i povećati broj žena koje idu na četiri ili više pregleda) i potaknuti žene da rađaju svoju djecu u zdravstvenim ustanovama. Kombinirane intervencije mogu također poboljšati skrb za trudnice (odlazak na barem jedan pregled), smanjiti smrt novorođenčadi i smanjiti broj djece s niskom porođajnom težinom.

Preporuka je da daljnje studije trudnica i žena u reproduktivnim godinama koriste kombinaciju intervencija da bi se povećao utjecaj. Također se preporučuje istraživanje ishoda koji su bitni i samim ženama, kao što su smrti majki i djece ili loše zdravlje i upotreba zdravstvenih usluga.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information