Glasovni zapis: Korisni i štetni učinci metilfenidata za liječenje poremećaja nedostatka pozornosti ili hiperaktivnog poremećaja (ADHD) u djece i adolescenata

Poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) jedan je od najčešćih psihijatrijskih poremećaja koji se javlja u djetinjstvu, a najčešći lijek koji se koristi u liječenju je metilfenidat. Cochrane pregled iz studenog 2015. uključuje najopsežniju analizu dokaza o učincima metilfenidata, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) jedan je od najčešćih psihijatrijskih poremećaja koji se javlja u djetinjstvu, a najčešći lijek koji se koristi u liječenju je metilfenidat. Cochrane pregled iz studenog 2015. uključuje najopsežniju analizu dokaza o učincima metilfenidata, a Josipa Bukić s Medicinskog fakulteta u Splitu  prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Josipa: ADHD pogađa približno jedno dijete na svakih 30 osoba mlađih od 12 godina i uzrokuje probleme s pozornošću, hiperaktivnošću i impulzivnošću. Bolest narušava funkcioniranje ili razvoj djeteta. Cilj istraživanja je procijeniti je li metilfenidat koristan ili štetan u djece i adolescenata koji boluju od ADHD-a. Otkriveno je da postoji velika nesigurnost u povoljne učinke, iako je metilfenidat bio korišten za liječenje ADHD-a više od 50 godina.
Za analizu su pretražena randomizirana istraživanja koja su uspoređivala lijek s placebom, a proučavani su učinci na simptome ADHD-a, ozbiljne nuspojave, neugodne nuspojave, opće ponašanje i kvaliteta života pacijenata. Pronađen je velik broj istraživanja, točnije 38 randomiziranih istraživanja i 147 istraživanja u kojima je pacijent bio vlastita kontrola. Tih 185 istraživanja obuhvaćalo je ukupno više od 12 000 bolesnika, čija je prosječna dob bila nešto manje od 10 godina.
Analiza randomiziranih istraživanja upućuje na blagotvoran učinak metilfenidata na učestalost simptoma, opće ponašanje i kvalitetu života; bez dokaza da je metilfenidat povećao rizik od ozbiljnih nuspojava. Međutim, bilo je rijetkih podataka o tom ishodu i ne može se isključiti mogućnost ozbiljnih nuspojava pri liječenju metilfenidatom. Metilfenidat je bio povezan s povećanim rizikom od manje ozbiljnih nuspojava.
Ukratko, ne može se sa sigurnošću donositi zaključke o učinkovitosti metilfenidata, zbog rizika od pristranosti u uključenim istraživanjima i vrlo slabe kvalitete dokaza u rezultatima. Dokazi nisu dovoljno jaki da daju konačne smjernice za praksu. Trajanje liječenja je uglavnom bilo kraće od 2 mjeseca, a tek je nekoliko istraživanja trajalo dulje od 6 mjeseci. Zato se ne može donijeti zaključak o dugoročnim koristima i štetama uporabe metilfenidata dulje od šest mjeseci. 
Ovdje predstavljeni zaključci nisu suglasni s objavljenim smjernicama, sustavnim pregledima i metaanalizama koje navode velike blagotvorne učinke metilfenidata. Prethodni pregledi i metaanalize imaju nekoliko metodoloških nedostataka, a mnogi nisu procijenili sigurnost metilfenidata.

Irena: Ukoliko želite saznati više o zaključcima ovog pregleda možete ga pronaći na Cochrane knjižnici (Cochrane library.com), u tražilicu upišite ADHD i metilfenidat.

Podcast translated by Josipa Bukić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Josipa Bukić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript