Glasovni zapis: Plaćanje za učinak radi poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga u zemljama s niskim i srednjim dohotkom

Uz tisuće Cochraneovih sustavnih pregleda o učincima zdravstvenih intervencija, postoje mnogi koji razmatraju kako organizirati i pružiti zdravstvenu skrb. Jedan od njih, o korištenju strategije pod nazivom "plaćanje po učinku", ažuriran je u svibnju 2021. Jedan od autora, Sophie Witter, sa Sveučilišta Queen Margaret u Edinburgu, u Škotskoj, rekla nam je više o strategiji i njezinoj učinkovitosti. Razgovor je s engleskog preveo Petar Žuljević, student 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnik hrvatskog Cochranea te će nam govoriti o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam izv.prof.dr.sc. Irena Zakarija-Grković, dr.med. i voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Uz tisuće Cochraneovih sustavnih pregleda o učincima zdravstvenih intervencija, postoje mnogi koji razmatraju kako organizirati i pružiti zdravstvenu skrb. Jedan od njih, o korištenju strategije pod nazivom "plaćanje po učinku", ažuriran je u svibnju 2021. Jedan od autora, Sophie Witter, sa Sveučilišta Queen Margaret u Edinburgu, u Škotskoj, rekla nam je više o strategiji i njezinoj učinkovitosti. Razgovor je s engleskog preveo Petar Žuljević, student 6. godine medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i suradnik hrvatskog Cochranea te će nam govoriti o tome.

Petar: Plaćanje po učinku znači pružanje novca ili drugih vrsta nagrada zdravstvenim radnicima, zdravstvenim ustanovama ili drugim dijelovima zdravstvenog sustava kada pružaju određene usluge ili postižu određene rezultate. Plaćanje se vrši nakon provjere ciljane usluge ili rezultata i može se prilagoditi nakon procjene kvalitete usluge. Ovaj pristup je postao sve češći tijekom posljednjeg desetljeća u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, a mi smo napravili ovaj sustavni pregled kako bismo pronašli i saželi dokaze o njegovoj učinkovitosti. Ovo je važno jer plaćanje po učinku može prouzročiti štetu, kao i donijeti korist  zdravstvenim službama. Ovo ažuriranje je bilo potrebno jer je raniji sustavni pregled pronašao malo dokaza, a u međuvremenu se pojavila velika količina novih dokaza.
U ovom sustavnom pregledu koristili smo podatke iz 59 studija, 50 više nego prošli put. Većina je studija gledala isplate na razini ustanova, općenito u javnom sektoru ili privatnim neprofitnim ustanovama, a većina pokazatelja korištenih za procjenu učinkovitosti odnosila se na reproduktivno zdravlje, zdravlje majke i djeteta.
Općenito, dokazi o tome povećava li plaćanje po učinku korištenje zdravstvenih usluga ili kvalitetu pružanih usluga su različiti. Postoje neki dokazi da plaćanje po učinku može poboljšati kvalitetu skrbi, posebno u smislu dostupnosti lijekova, ali dokazi za poboljšanje procesa skrbi su manje jasni. Što se tiče zdravstvenih ishoda, postoje dokazi o malim poboljšanjima, ali to može biti posljedica dodatnih resursa koje pruža plaćanje po učinku, a većina očitih dobrobiti izgubljena je kada su studije prilagođene dodatnim resursima. Učinci za neke važne aspekte za koje se očekivalo da će imati koristi od plaćanja za učinak, kao što su motivacija osoblja, jednakost i korisničke naknade koje se naplaćuju pacijentima, također su mješoviti ili sigurni.
Također smo pogledali različite modele  plaćanja po učinku Iako je teško bilo što zaključiti zbog velikog broja studija različitih modela , postoje neki dokazi da sheme koje prilagođavaju naknadu kvaliteti i jednakosti  imaju veći utjecaj na korištenje usluga.
Općenito, još uvijek ne možemo izvući konačne zaključke o učincima plaćanja po učinku jer, iako se broj studija povećao, one uključuju širok raspon načina plaćanja, sredina u kojoj se provodilo i načina provedbe te različite iznose financiranja i pratećih elemenata koje također utječu na rezultate. To znači da prosječni učinci mogu maskirati različite utjecaje na skupine stanovništva i vrste objekata. Stoga, kako baza dokaza nastavlja rasti, bit će važno ispitati plaćanje po učinku na više razina, dopuštajući da se sve te razlike istraže.

Irena: Ukoliko želite pročitati posljednje izdanje ovog sustavnog pregleda i čekati na daljnja ažuriranja kako više dokaza bude dostupno, možete ga pronaći na internetu. Samo otiđite na Cochrane Library točka com i potražite paying for performance in LMIC (low and middle income countries).

Preveo: Petar Žuljević
Lektorirao: Matko Marušić
Čitali: Irena Zakarija-Grković i Petar Žuljević
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript