Glasovni zapis: Intramuskularni i intravenozni opioidni lijekovi za ublažavanja boli tijekom porođaja

Uporaba lijekova za ublažavanje boli tijekom porođaja uobičajena je diljem svijeta. Ažurirani Cochraneov sustavni pregled iz lipnja 2018. razmatra upotrebu skupine lijekova koji se zovu opioidi. Glavna autorica, Lesley Smith sa Sveučilišta Oxford Brookes iz Velike Britanije, prenosi nam što su pronašli. Magdalena Kurbanović, primalja i međunarodno priznata savjetnica za dojene, prevela je razgovor, a docentica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Teo: Pozdravljam vas! Ja sam Teo Peričić, suradnik Hrvatskog Cochranea. Uporaba lijekova za ublažavanje boli tijekom porođaja uobičajena je diljem svijeta. Ažurirani Cochraneov sustavni pregled iz lipnja 2018. razmatra upotrebu skupine lijekova koji se zovu opioidi. Glavna autorica, Lesley Smith sa Sveučilišta Oxford Brookes iz Velike Britanije, prenosi nam što su pronašli. Magdalena Kurbanović, primalja i međunarodno priznata savjetnica za dojene, prevela je razgovor, a docentica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

Irena: Sve više žena tijekom porođaja odabire epiduralnu analgeziju koja sadrži lokalni anestetik. No ne odabiru sve žene epiduralnu jer neke rađaju na mjestima gdje ona nije dostupna. Jedna od alternativa epiduralnoj je primjena opioidnih lijekova, kao što su petidin, diamorfin ili meptazinol, koji se primjenjuju intamuskularno ili intravenski. Uporaba tih lijekova nije toliko učestala kao uporaba epiduralne anestezije, no ipak su u širokoj upotrebi u rodilištima i primaljskim odjelima kao metoda ublažavanja boli tijekom porođaja. Ovaj sustavni pregled napravljen je da bi zadovoljio potrebu za najnovijim informacijama o njihovoj učinkovitosti. Poznato je da opioidi pružaju vrlo učinkovito ublažavanje boli različitih uzroka kao što je primjerice bol nakon operacije, no mogu uzrokovati nuspojave poput mučnine i povraćanja te pospanosti. Prilikom uporabe opioida u trudnica treba dodatno uzeti u obzir i činjenicu da oni prelaze posteljicu što može dovesti do neželjenih učinaka na dijete. Stoga, unatoč njihovoj učestaloj primjeni, i dalje ostaje nejasno koliko su učinkoviti za ublažavanje bolova tijekom porođaja, koji od njih pruža najbolji učinak u ublažavanju bolova te koji su neželjeni učinci za majku i dijete. Da bismo to procijenili istražili smo različite vrste i doze opioidnih lijekova koji se primjenjuju intramuskularno i intravenozno.
Pronašli smo 61 randomizirano istraživanje. Ta su istraživanja uključila ukupno više od osam tisuća zdravih trudnica. Nažalost, unatoč velikoj količini dokaza, samo nekoliko istraživanja je uspoređivalo isti lijek s kontrolnom skupinom te smo stoga suočeni s usporedbom ukupno 34 različita lijeka. Mnoge usporedbe temeljile su se samo na rezultatima jednog istraživanja što je ozbiljno ograničilo mogućnost donošenja čvrstih zaključaka. Slijedeća poteškoća je bila činjenica da su istraživanja uglavnom bila niske kvalitete zbog razmjerno male veličine uzorka, subjektivne procjene ishoda zbog uporabe mjera nepouzdane valjanosti i pouzdanosti te nedostatka dvostrukog zasljepljenja istraživača i sudionica. Sveukupno, otkrili smo da intramuskularni ili intravenozni opioidi pružaju određeni stupanj ublažavanja boli i žene su bile umjereno zadovoljne sa ublažavanjem boli tijekom porođaja. Ipak su dvije trećine žena prijavile umjerenu i jaku bol ili slabo ublažavanje boli jedan do dva sata nakon primitka lijeka. Neke žene su također doživjele mučninu, povraćanje i pospanost, no nije bilo jasnih dokaza o neželjenim učincima na dijete. Isto tako nije bilo moguće utvrditi je li jedan lijek učinkovitiji od drugog, i to zbog nedostatka potrebnih dokaza o usporedbi. 
Ukratko, naš ažurirani sustavni pregled pokazuje da su dokazi koji podupiru primjenu intramuskularnih ili intravenoznih opioida za ublažavanje bolova tijekom porođaja nedostatni. I dalje su potrebna istraživanja da bi se utvrdilo koji lijek pruža najveće zadovoljstvo među korisnicama, s prihvatljivim razinama neželjenih učinaka na njih i novorođenčad. 

Teo: Ako želite pročitati cjelovitu verziju ovog pregleda i potražiti daljnja ažuriranja kad nova istraživanja postanu dostupna, možete ih pronaći online na stranici Cochrane Library točka com. Samo odite na mrežne stranice i upišite u tražilicu izraz „opioidi tijekom porođaja“.

Prevela: Magdalena Kurbanović, univ. bacc. obs., mag. med. techn., IBCLC
Pročitali: Irena Zakarija-Grković i Teo Peričić
Lektorirao: Matko Marušić

Zatvorite transkript