Pristranost zbog selektivnog uključivanja i prikazivanja ishoda i analiza u sustavnim pregledima randomiziranih kliničkih pokusa o intervencijama u zdravstvu

Sustavni pregled sažima dokaze iz više studija s ciljem dobivanja odgovora na usko postavljeno istraživačko pitanje (primjerice: koliko je siguran i učinkovit neki postupak za liječenje određenog medicinskog stanja?). Često postoje brojni ishodi koje autori sustavnih pregleda mogu prikazati kako bi odgovorili na postavljeno istraživačko pitanje (primjerice bol, onesposobljenost i kvaliteta života oboljelih od mišićno-koštanih bolesti), a isto tako postoji mnogo različitih rezultata za pojedine ishode (primjerice, studija može istraživati bol koristeći tri različite mjerne ljestvice u četiri vremenske točke). Ako se odluka o tome koje ishode treba istražiti u sustavnom pregledu temelji na rezultatima tih ishoda u odgovarajućim studijama, to može dovesti do pristranosti. Odluka o ishodima koji će se koristiti u sustavnom pregledu treba biti donesena prije nego se sustavni pregled počne raditi jer ako se o ishodima odlučuje tek nakon što se vide rezultati, takav postupak može navesti čitatelje sustavnog pregleda na krive zaključke.

Ovaj metodološki Cochrane sustavni pregled sažima rezultate studija koje su istražileuključivanje rezultata i prikaz ishoda u sustavnim pregledima. Autori su pretražili literaturukako bi pronašli studije objavljene do svibnja 2013. Uključeno je sedam studija i zaključeno kako se vrsta ishoda koji se istražuju i koji se prikazuju u sustavnom pregledu često mijenja usustavnom pregledu u odnosu na protokol. Također je utvrđeno da nije jasno je li odluka opromjeni ishoda bila donesena temeljem statističke značajnosti veličine efekta za izabrane ishode. Potrebno je više studija da bi se potvrdilo postojanje te povezanosti. Jedna je studija utvrdila da neki sustavni pregledi nisu opisali sve najznačajnije ishode u sažetku sustavnog pregleda. Druga je utvrdila da se u sažetku češće opisuju rezultati koji su statistički uvjerljiviji nego drugi ishodi. Studije koje su uključene istraživale su sustavne preglede objavljene prije2009. godine. Potrebne su nove studije kako bi se analiziralo uključivanje rezultata i prikazishoda u novijim sustavnim pregledima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Livia Puljak

Tools
Information