Istraživanja koja financira farmaceutska industrija češće imaju rezultate koji idu u prilog sponzorovom proizvodu

Rezultati kliničkih istraživanja lijekova i medicinskih proizvoda utječu na način kako liječnici prakticiraju medicinu i na terapije koje propisuju pacijentima. Međutim, klinička istraživanja sve češće sponzoriraju tvrtke koje proizvode te lijekove i proizvode, ili zbog toga što tvrtke same provode te studije ili zato jer ih potpuno ili djelomično financiraju. Prethodna su istraživanja pokazala da studije koje financira farmaceutska industrija češće imaju rezultate koji idu u prilog sponzorovom lijeku nego studije koje imaju druge izvore financiranje. To ukazuje na to da su studije koje sponzorira financijska industrija pristrane prema proizvodu sponzora.

Ovaj sustavni pregled je obnovljena verzija ranije objavljenog sustavnog pregleda na ovu temu koji je istražio utjecaj sponzorstva u istraživanjima lijekova i medicinskih proizvoda. Glavni cilj ovog sustavnog pregleda bio je istražiti da li objavljeni rezultati i cjelokupni zaključci studija o lijekovima i medicinskim proizvodima koje financira industrija imaju veću vjerojatnost davanja pozitivnih rezultata za sponzorove lijekove i proizvode u usporedbi sa studijama koje imaju druge izvore financiranja. Drugi je cilj bio istražiti da li studije koje sponzorira industrija koriste metode koje povećavaju rizik od pristranosti u usporedbi sa studijama koje se financiraju iz drugih izvora. U ovoj obnovljenoj verziji Cochrane sustavnog pregleda detaljno je pretražena literatura kako bi se našla istraživanja objavljena od 2010. do veljače 2015. Uključeno je 27 novih radova, tako da je sada ukupno 75 istraživanja uključeno u ovaj sustavni pregled.

Studije o lijekovima i medicinskim proizvodima koje je financirala industrija češće su imali povoljne rezultate o djelotvornosti, štetnosti i povoljne ukupne zaključke u usporedbi sa studijama o lijekovima i medicinskim proizvodima koje nije financirala industrija. Nije pronađena razlika između studija koje jest ili nije financirala industrija u smislu korištenja standardnih metoda koje povećavaju rizik od pristranosti, osim u smislu zasljepljenja (zasljepljenje znači da ispitanici i osobe koje ih prate ne znaju koju terapiju primaju); studije koje je sponzorirala industrija češće su opisivale propisno zasljepljivanje ispitanika i medicinskog osoblja nego studije koje nije financirala industrija. U istraživanjima koje je sponzorirala industrija bilo je manje slaganja između rezultata i zaključaka nego u studijama koje nije financirala industrija. Nismo pronašli razliku između studija koje su isitivale lijekove i studija koje su ispitivale medicinske proizvode po pitanju povezanosti sponzorstva i zaključaka. Ova analiza ukazuje da studije o lijekovima i medicinskim proizvodima koje financira industrija češće imaju zaključke koji idu u prilog sponzorovom proizvodu nego studije lijekova i medicinskih proizvoda koje imaju druge izvore financiranja, i to zbog pristranosti koja se ne može objasniti standardnom procjenom "rizika od pristranosti".

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information