Jesu li sistemski inhibitori Janus kinaze učinkovit oblik liječenja za osobe s COVID-19?

Ključne poruke

Pronašli smo dokaze umjerene do visoke razine pouzdanosti iz 6 ispitivanja koja govore kako su sistemski inhibitori Janus kinaze (JAKi) učinkovit oblik liječenja za bolest koronavirusa 2019 (COVID-19) kod hospitaliziranih pacijenata, jer su doveli do manjeg broja smrtnih slučajeva i niže stope kliničkog pogoršanja. Procjena sistemskih JAK inhibitora je u tijeku u 13 ispitivanja, dok rezultati 9 daljnjih ispitivanja čekaju objavljivanje. Obnovit ćemo ovaj sutavni pregled i možda ćemo prilagoditi zaključke kada novi rezultati postanu dostupni.

Što su JAK inhibitori?

JAK inhibitori su lijekovi koji blokiraju aktivnost određenih dijelova imunosnog sustava koji su ponekad problematični. Uzimaju se oralno (sistemski) i obično ih uzimaju ljudi koji boluju od autoimunih bolesti, u kojima imunosni sustav napada vlastito tijelo. Inhibitori JAK-a također se mogu primijeniti inhalacijom, ali budući da to nije bio naš fokus, u cijelom pregledu se referiramo na 'sistemske inhibitore JAK-a'.

Kako JAK inhibitori mogu liječiti COVID-19?

Kod COVID-19, imunolosni sustav ponekad pretjerano reagira, što može dovesti do teškog tijeka bolesti. JAK inhibitori mogu blokirati dijelove imunosnog sustava i spriječiti klinička pogoršanja.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Htjeli smo znati jesu li sustavni JAK inhibitori, uz uobičajeno liječenje, učinkoviti za osobe s COVID-19 u usporedbi s uobičajenim liječenjem sa ili bez placeba (lijek koje izgleda i ima isti okus kao ispitivani lijek, ali bez aktivne tvari), te uzrokuju li neželjene učinke. Posebno nas je zanimalo:
• broj smrtnih slučajeva bilo kojeg uzroka do 60 dana nakon liječenja, ili duže ako je opisano;
• je li se stanje pacijentima nakon liječenja poboljšalo ili pogoršalo, na temelju potrebe za potporom disanju;
• neželjeni učinci liječenja i infekcije zadobivene u bolnici.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su izvještavale o osobama s COVID-19 koje su primale sistemske JAK inhibitore uz uobičajeno liječenje, ili samo uobičajeno liječenje (plus/minus placebo). Usporedili smo i saželi rezultate ispitivanja te procijenili povjerenje u dokaze, temeljeno na uobičajenim kriterijima pouzdanosti dokaza.

Što smo pronašli?

Pronađeno je 6 ispitivanja koja su uključivala 11,145 ispitanika sa COVID-19. Sva ispitivanja uspoređivala su sustavne JAK inhibitore (baricitinib u 4 ispitivanja, tofacitinib u 1 ispitivanju i ruksolitinib u 1 ispitivanju) s uobičajenim liječenjem (uz placebo), a provedena su na hospitaliziranim pacijentima. Nismo pronašli ispitivanja provedena na ambulantnim pacijentima. Većini sudionika bila je potrebna nadoknada kisika putem uređaja s niskim protokom (7,220 sudionika), a manji dio (463 sudionika) je bio na mehaničkoj ventilaciji na početku ispitivanja. Također smo pronašli 13 ispitivanja koja su u tijeku i 9 ispitivanja koja su dovršena/prekinuta, ali još nisu objavljena.

Ključni rezultati

Sistemski JAK inhibitori uz uobičajeno liječenje u usporedbi sa samim uobičajenim liječenjem vjerojatno dovode do manje smrtnih slučajeva od svih uzroka do 28. dana liječenja te dovode do manje smrtnih slučajeva od svih uzroka do 60. dana praćenja. Nije bilo moguće identificirati podskupine sudionika (podijeljene prema težini bolesti) kojima bi liječenje JAK inhibitorima moglo najviše koristiti. Sistemski JAK inhibitori vjerojatno dovode do male ili nikakve razlike u poboljšanju kliničkog statusa. Vjerojatno smanjuju rizik od pogoršanja kliničkog statusa. Sistemski JAK inhibitori vjerojatno dovode do male ili nikakve razlike u stopi neželjenih učinaka, a vjerojatno malo smanjuju pojavu ozbiljnih neželjenih učinaka. Sistemski JAK inhibitori mogu dovesti do male ili nikakve razlike u stopi infekcija stečenih u bolnici.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Budući da nedostaju ispitivanja o sistemskim JAK inhibitorima kod izvanbolničkih bolesnika, dokazi su ograničeni u ovoj skupini osoba s COVID-19. Ispitivanja su koristila različite načine za procjenu i prijavu neželjenih učinaka, posebno u vezi s infekcijama dobivenim u bolnici.

U skladu sa živućim pristupom ovog pregleda, neprestano ćemo obnavljati naše pretraživanje i uključiti prihvatljiva ispitivanja kako bismo popunili ovu prazninu u dokazima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2022. godine. Tjedno pratimo novoobjavljena ispitivanja koristeći Cochraneov registar ispitivanja o COVID-19 i uključili smo sva nova ispitivanja identificirana iz ovog izvora do prvog tjedna travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information