Spontana aktivnost disanja kod zatajenja pluća povezanog s bolešću COVID-19

Je li rano spontano disanje korisno u liječenju zatajenja pluća kod osoba s bolešću COVID-19?

Osobe s teškim oblikom COVID-19 mogu imati zatajenje pluća, što se naziva sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS). To zahtijeva invazivnu mehaničku ventilaciju kroz cijev za disanje. Moguće je dopustiti disanje, koje pokreće pacijent (nazvano spontano disanje), dok je na ventilatoru. Međutim, nije jasno je li to korisno za takve osobe, osobito u ranoj fazi ventilacije.

Ključne poruke

Nismo pronašli dokaze je li spontano disanje korisno u liječenju zatajenja pluća uzrokovanog bolešću COVID-19.

Koje su prednosti ranog spontanog disanja kod ARDS-a? 

Prednost spontanog disanja tijekom mehaničke ventilacije je očuvano kretanje dijafragme (glavnog mišića za disanje koji se nalazi ispod pluća). To dovodi do bolje raspodjele udahnutog zraka, posebno u plućnim alveolama (male zračne vrećice unutar pluća) blizu dijafragme. Općenito, postupci ventilacije s mogućim spontanim disanjem zahtijevaju manje doze sedativa (koji usporavaju moždanu aktivnost). Budući da oni mogu uzrokovati nizak krvni tlak, to može dodatno smanjiti davanje lijekova za kardiovaskularni sustav.

Može li rano spontano disanje biti štetno u liječenju ARDS-a?

Tijekom spontanog disanja uz mehaničku ventilaciju može doći do povećanih fluktuacija tlaka u plućima. Povećana razlika tlaka u plućima glavni je uzrok ozljede pluća uzrokovane ventilatorom.

Koja je alternativa korištenju ranog spontanog disanja?

Spontano disanje može biti potisnuto pojačanom sedacijom ili blokadom živaca koji inerviraju mišiće lijekovima koji omogućuju disanje (tzv. neuromuskularna blokada). Prednost potpunog disanja pomoću ventilatora je manja potrošnja kisika u mišićima i smanjeni rizik od samoozljede pluća.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ovaj pregled ima za cilj procijeniti dobrobiti i štete ranog spontanog disanja kod invazivno ventiliranih osoba s COVID-19 s ARDS-om u usporedbi sa strategijama ventilacije koje izbjegavaju spontano disanje.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su uspoređivala rano spontano disanje tijekom invazivne mehaničke ventilacije s obaveznom invazivnom ventilacijom i neuromuskularnom blokadom kod osoba s ARDS-om povezanim s bolešću COVID-19. Sudionici su mogli biti bilo koje dobi, spola ili podrijetla. 

Što smo pronašli?

Nakon sustavnog pretraživanja nismo pronašli istraživanja koja zadovoljavaju kriterije uključenja.

Ključni rezultati

Nismo identificirali prihvatljiva istraživanja za ovaj sustavni pregled.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Do danas nema istraživanja koja su uspoređivala rano spontano disanje tijekom invazivne mehaničke ventilacije s obaveznom invazivnom ventilacijom bez spontanog disanja u osoba s ARDS-om povezanim s bolešću COVID-19. 

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 2 ožujka 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Mirko Maglica. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information