Intervencije od trudnoće do dvije godine nakon rođenja za roditelje koji imaju složen posttraumatski stresni poremećaj i/ili iskustvo zlostavljanja u djetinjstvu

Poboljšava li potpora tijekom trudnoće ili u dvije godine nakon rođenja roditeljsku sposobnost ili dobrobit roditelja koji imaju simptome povezane s traumom ili koji su doživjeli zlostavljanje u djetinjstvu?

Ključne poruke

Većina dokaza sugerirala je ili da su roditeljstvo i psihološke intervencije učinile malu ili nikakvu razliku u roditeljskoj psihološkoj dobrobiti i roditeljskim sposobnostima, ili su bili niske kvalitete pa je povjerenje u rezultate bilo vrlo neizvjesno.

Roditeljske intervencije mogu malo poboljšati odnose između majki i djeteta u usporedbi s uobičajenom skrbi.

Jedna psihološka intervencija mogla bi pomoći malo većem broju majki da prestanu pušiti tijekom trudnoće u usporedbi s poboljšanim uobičajenim liječenjem. Druga psihološka intervencija potencijalno može donekle koristiti odnosima roditelja, a druga može malo poboljšati roditeljske vještine.

Intervencije za roditelje sa složenim PTSP-om (posttraumatski stresni poremećaj) ili one koji su doživjeli zlostavljanje u djetinjstvu

Zlostavljanje u djetinjstvu može dovesti do složenog posttraumatskog stresnog poremećaja (CPTSD) u odrasloj dobi i problema u odnosima. Ljudi koji su u djetinjstvu doživjeli maltretiranje također imaju veću vjerojatnost da će doživjeti druge životne nedaće i zdravstvenu nejednakost. Ovi problemi mogu utjecati na roditeljstvo i dovesti do 'međugeneracijskih ciklusa' trauma.

Vrste podrške roditeljima koji su doživjeli zlostavljanje u djetinjstvu uključuju psihološke terapije, roditeljske intervencije, um-tijelo i biomedicinske pristupe, farmakološke terapije i pristupe sustavu usluga.

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Željeli smo saznati koja je od ovih potpora pomogla poboljšati roditeljske sposobnosti i dobrobit roditelja koji su u djetinjstvu doživjeli zlostavljanje ili CPTSP.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su ispitivala koliko su te intervencije uspjele u usporedbi s uobičajenom perinatalnom potporom, za poboljšanje roditeljskih vještina roditelja i njihovu dobrobit. Usporedili smo i saželi ključne rezultate istraživanja i procijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode i veličine istraživanja.

Što smo pronašli?

Pronađeno je15 istraživanja koja su uključivala 1,925 roditelja koji su u djetinjstvu doživjeli maltretiranje i/ili koji su imali CPTSP ili simptome PTSP-a. Otprilike polovica istraživanja uključivala je ljude koji su u djetinjstvu doživjeli umjereno-teško zlostavljanje, dok su ostali iskusili niže razine zlostavljanja u djetinjstvu.

Većina istraživanja proučavala je koliko dobro rade roditeljske ili psihološke intervencije, a one su uglavnom uspoređivane s uobičajenom prenatalnom ili postnatalnom skrbi. Nije pronađeno nijedno istraživanje koje se bavilo um-tijelo, biomedicinskim ili farmakološkim pristupima poboljšanja sposobnosti roditeljstva ili dobrobiti roditelja. Većina istraživanja izvijestila je o promjenama u dobrobiti ili ishodima roditeljstva odmah nakon završetka intervencije. Intervencije su bile u rasponu od jedne sesije do 12 mjeseci tjednih sesija. Sva osim jednog istraživanja provedena su u SAD-u, a gotovo sve osobe koje su sudjelovale bile su majke. Većinu istraživanja financirala su glavna istraživačka vijeća, vladini odjeli i filantropske/dobrotvorne organizacije.

Ključni rezultati

Utvrđeno je da većina istraživanja nije koristila rigorozne metode (kako bi se objasnilo odustajanje) i stoga su rezultati bili nesigurni.

Roditeljske intervencije

Dokazi su bili vrlo nesigurni iz istraživanja roditeljske intervencije u usporedbi s kontrolom simptoma povezanih s traumom i simptoma psihološke dobrobiti (postnatalna depresija) kod majki koje su u djetinjstvu doživjele maltretiranje i imale trenutne čimbenike rizika za roditeljstvo. Dva istraživanja su pokazala da roditeljske intervencije mogu malo poboljšati odnos između majki i djeteta u usporedbi s uobičajenom skrbi. Četiri istraživanja otkrila su malu ili nikakvu razliku između roditeljske intervencije i uobičajene skrbi u roditeljskim vještinama. Nijedno istraživanje nije procijenilo učinke roditeljskih intervencija na roditeljsku upotrebu supstanci, kvalitetu odnosa ili samoozljeđivanje.

Psihološke intervencije

Četiri istraživanja otkrila su malu ili nikakvu razliku u simptomima povezanima s traumom nakon psihološke intervencije u usporedbi s uobičajenom skrbi. Osam istraživanja pronašlo je malu ili nikakvu razliku između psihološke intervencije i uobičajene skrbi za psihološku dobrobit roditelja (depresija). Drugo je istraživanje pokazalo da dodatak psihološke intervencije može pomoći malo većem broju žena da prestanu pušiti u trudnoći od uobičajene prenatalne skrbi i savjetovanja o prestanku pušenja. Drugo je otkrilo da psihološka intervencija može donekle pomoći u kvaliteti odnosa roditelja. Dokazi iz jednog istraživanja bili su vrlo nesigurni o tome je li psihološka intervencija učinila bilo kakvu razliku u odnosima roditelj-dijete u usporedbi s uobičajenom skrbi. Drugo istraživanje pokazalo je da može doći do malih poboljšanja u roditeljskim vještinama kada su roditelji primili psihološku intervenciju u usporedbi s uobičajenom skrbi. Nijedno istraživanje nije procjenjivalo učinke psiholoških intervencija na samoozljeđivanje roditelja.

Pristupi sustava

Jedan program financijske edukacije za roditelje s niskim primanjima i poviješću zlostavljanja u djetinjstvu malo je povećao simptome depresije u usporedbi s uobičajenom skrbi. Nijedno istraživanje nije procijenilo učinke intervencija sustava usluga na roditeljske simptome povezane s traumom, korištenje supstanci, kvalitetu odnosa, samoozljeđivanje, odnose roditelj-dijete ili roditeljske vještine.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Rezultati mnogih istraživanja nisu sigurni jer su mnogi sudionici odustali tijekom istraživanja, pa je nedostajalo mnogo podataka i nije bilo dovoljno velikih, dobro osmišljenih istraživanja da bi rezultati bili sigurni. Do sada su dostupni ograničeni dokazi o važnim prednostima u ovom novom području.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anamaria Pranjić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information