Kemoterapija koja sadrži platinu za žene prije ili nakon operacije ranog trostruko negativnog raka dojke

Ključne poruke

Kemoterapija koja uključuje lijek na bazi platine - karboplatinu, poboljšava preživljenje i smanjuje mogućnost povratka raka za osobe s ranim trostruko negativnim rakom dojke.

Međutim, također je povezana s većim brojem nuspojava.

Što je trostruko negativan rak dojke?

Trostruko negativan rak dojke čini 15% slučajeva raka dojke. To je vrsta raka dojke koja nema nijedan od tri receptora koji se obično nalaze na stanicama raka dojke – estrogenski, progesteronski i HER2 receptor. Rani rak dojke definira se kao rak ograničen na dojku i limfne čvorove pazuha i obično se može izliječiti.

Kako se liječi rani trostruko negativni rak dojke?

Liječenje ranog trostruko negativnog raka dojke uključuje:

– operaciju uklanjanja raka dojke i limfnih čvorova;

– radioterapiju dojke i limfnih čvorova, koja se koristi za sprječavanje ponovne pojave raka u tim područjima;

– kemoterapiju, koja se koristi da se spriječi povratak raka bilo gdje u tijelu. Kemoterapija se može primijeniti prije operacije (tada se naziva "neoadjuvantna") ili nakon operacije ("adjuvantna" kemoterapija).

Što smo željeli saznati?

Postoje mnoge vrste kemoterapije koje se koriste kod trostruko negativnog raka dojke. Htjeli smo saznati povećava li određena skupina kemoterapijskih lijekova koji se nazivaju 'kemoterapija temeljena na platini':

– vrijeme bez povrata raka nakon dijagnoze (preživljenje bez bolesti);

– ukupnu duljinu života nakon dijagnoze (ukupno preživljenje);

– vjerojatnost da je rak nestao u tkivu uklonjene dojke i limfnog čvora kada je kemoterapija dana prije operacije (potpuni patološki odgovor).

Također smo htjeli saznati je li kemoterapija na bazi platine povezana s više neželjenih ishoda poput odgode kemoterapije, smanjenja doze ili nuspojava.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koje se bave kemoterapijom ranog trostruko negativnog raka dojke koja su uspoređivala protokole koji sadrže kemoterapiju platinom s protokolima bez kemoterapije platinom.

Uspoređeni su i sažeti rezultati istraživanja te je ocijenjena vjerodostojnost dokaza, temeljena na čimbenicima kao što su metode i veličine istraživanja.

Što je ustanovljeno?

Pronašli smo 20 istraživanja koja su uključivala 4688 osoba s ranim trostrukim negativnim rakom dojke, s prosječnim praćenjem u rasponu od tri do osam godina.

Kemoterapija bazirana na platini bila je povezana s duljim preživljenjem bez povrata bolesti i duljim ukupnim preživljenjem, te je smanjila mogućnost recidiva bolesti i smrti za otprilike jednu trećinu. Te su koristi uočene kod kemoterapije koja se koristila prije operacije (neoadjuvantna) ili nakon operacije (adjuvantna). Kada se kemoterapija daje prije operacije, također je poboljšana vjerojatnost potpunog patološkog odgovora.

Nismo otkrili da je bilo koja posebna podskupina, poput ljudi s mutacijom visokorozičnih gena, imala više koristi od kemoterapije platinom.

Međutim, vjerojatnije je da će ljudi koji su primali kemoterapiju platinom morati smanjiti dozu kemoterapije ili odgoditi ciklus kemoterapije. Također je vjerojatnije da će prijevremeno prekinuti kemoterapiju.

Kemoterapija platinom također je uzrokovala ozbiljnije nuspojave uključujući nizak broj krvnih stanica. Nije bila povezana s više slučajeva vrućice povezane s niskim brojem bijelih krvnih stanica (febrilna neutropenija), simptomima oštećenja živaca (neuropatija) ili smrću uzrokovanom liječenjem.

Koja su ograničenja ovog sustavnog pregleda?

Dokazi su općenito bili visoke kvalitete i uključivali su dovoljno podataka za donošenje prosudbi kojima smo odgovorili na naša glavna pitanja.

Međutim, u istraživanjima se koristilo mnogo vrsta kemoterapije. Iako smo pokazali da kemoterapija platinom poboljšava dugoročne rezultate, ne znamo koja je najbolja kombinacija kemoterapije.

Nijedno istraživanje nije pratilo kvalitetu života, koju smo prvotno namjeravali mjeriti i bilježiti.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information