Je li liječenje radioterapijom nakon uklanjanja tkiva dojke (mastektomije) bolje od izostanka radioterapije kod žena s dijagnosticiranim rakom dojke koji se proširio na jedan do tri limfna čvora pazuha?

Ključne poruke:

• Radioterapija nakon zahvata uklanjanja dojke (mastektomije) može smanjiti mogućnost povratka tumora na stijenku prsnog koša i u obližnje limfne čvorove.

• Radioterapija vjerojatno poboljšava preživljenje žena s dijagnosticiranim rakom dojke koje imaju 1 do 3 zahvaćena limfna čvora.

• Pronašli smo jedno veliko međunarodno istraživanje koje je u tijeku i koje bi trebalo pružiti više dokaza.

Što je rak dojke?

Rak dojke je najčešći oblik raka koji pogađa žene. Napreci u liječenju (lijekovi protiv raka) koji djeluju na cijelo tijelo, u posljednja 2 desetljeća doveli su do manjeg broja smrtnih slučajeva povezanih s rakom. Povratak tumora u prsnoj stijenci i obližnjim limfnim čvorovima nakon inicijalnog liječenja raka dojke može povećati rizik od širenja raka. Pokazalo se da je rizik od ponovne pojave raka u stijenci prsnog koša i u obližnjim limfnim čvorovima bio više nego udvostručen kod žena kojima je dijagnosticiran 1 do 3 pozitivna aksilarna limfna čvora, u usporedbi s bolešću negativnih čvorova, odnosno gdje limfni čvorovi nisu bili infiltrirani tumorom.

Koja je uloga dodatne potporne terapije u liječenju raka dojke?

Radioterapija je standardni potporni način liječenja koji smanjuje vjerojatnost lokalnog recidiva tumora nakon operacije u žena s dijagnosticiranim rakom dojke. Međutim, istraživači tijekom posljednja 2 do 3 desetljeća nisu bili u mogućnosti nedvojbeno pokazati da smanjenje recidiva tumora na mjestu aplikacije radioterapije dovodi do manje smrti povezanih s rakom dojke.

Kada treba koristiti radioterapiju?

Istraživači se slažu oko upotrebe radioterapije nakon mastektomije kod žena s visokorizičnim karakteristikama raka dojke, poput velike veličine tumora (veće od 5 cm) i 4 ili više aksilarnih limfnih čvorova zahvaćenih rakom dojke. Međutim, znanstvenici još uvijek nisu sigurni o ulozi radioterapije nakon mastektomije kod žena s nižim rizičnim karakteristikama, za koje je utvrđeno da imaju 1 do 3 aksilarna limfna čvora zahvaćena tumorom.

Što su autori sustavnog pregleda htjeli saznati?

Za žene kojima je dijagnosticiran rak dojke i za koje je utvrđeno da imaju 1 do 3 limfna čvora zahvaćena rakom, pitali smo:

• Smanjuje li radioterapija nakon kirurškog uklanjanja dojke pojavu lokalnog recidiva u usporedbi s izostankom radioterapije?

• Ima li ikakvih prednosti u preživljavanju kod žena koje su podvrgnute PMRT-u (postmastektomijska radioterapija) u usporedbi s onima koje ne primaju radioterapiju?

• Koji su kratkoročni i dugoročni neželjeni učinci PMRT-a?

• Postoji li razlika u kvaliteti života žena koje su podvrgnute radioterapiji u usporedbi s onima koje nisu primile radioterapiju?

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su uspoređivala radioterapiju nakon mastektomije u odnosu na skupinu koja nije primila radioterapiju kod žena kojima je dijagnosticiran rak dojke s 1 do 3 zahvaćena aksilarna limfna čvora. Nakon što smo identificirali relevantna istraživanja, usporedili smo i saželi rezultate. Također smo procijenili i ocijenili povjerenje u dokaze na temelju metoda istraživanja i broja žena koje su u njima sudjelovale.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 3 istraživanja sa 725 žena; radioterapiju je primilo 355 žena, a 370 nije. Najveće istraživanje provedeno je u Danskoj i uključilo je 552 žene. Preostala dva istraživanja provedena su u Švedskoj i uključivala su 104 žene u premenopauzi i 173 žene u postmenopauzi. Samo je dansko istraživanje primjenjivalo radioterapiju koristeći metode koje su usporedive sa suvremenom praksom. Sva istraživanja pratila su žene 15 ili više godina. Istraživanja su financirale neovisne dobrotvorne organizacije bez financiranja privatnih ili farmaceutskih tvrtki.

Ključni rezultati

Korištenje radioterapije u usporedbi s izostankom radioterapije u žena s dijagnosticiranim rakom dojke koje imaju 1 do 3 zahvaćena aksilarna limfna čvora:

• može dovesti do smanjenja lokalnog recidiva; i

• vjerojatno poboljšava preživljenje za 24%.

Nismo identificirali nijedno istraživanje koje pouzdano procjenjuje učinak radioterapije nakon mastektomije na preživljenje bez bolesti, kratkoročne ili dugoročne neželjene učinke i kvalitetu života osoba koje su preživjele rak dojke.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Naše povjerenje u dokaze je nisko do umjereno iz 3 glavna razloga.

Prvo, istraživanja koja smo uključili odvijala su se prije mnogih modernih dostignuća u liječenju raka dojke. Drugo, mogli smo interpretirati samo rezultate jednog istraživanja koje je koristilo suvremene tehnike radioterapije. Konačno, istraživanja koja smo koristili nisu pružila sve informacije koje smo željeli u vezi s dugoročnom učinkovitošću liječenja sudionika.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information