Transplantacija stolice za liječenje ponavljajuće infekcije klostridijom

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi o učinku transplantacije stolice u usporedbi sa standardnim načinima liječenjima, kao što su antibiotici, za liječenje ponavljajućeg proljeva izazvanog klostridijom kod odraslih i djece.

Što je infekcija izazvana klostridijom i kako se liječi?

Infekcija klostridijom ( C. difficile ) česta je bakterijska bolest koja može uzrokovati po život opasan proljev (tekuću stolicu). Dokazi pokazuju da nezdrava mješavina crijevnih bakterija, koja se još naziva disbioza, može povećati rizik od ponavljajućih ili višestrukih infekcija klostridijom . Liječenjem se može uspostaviti zdravija ravnoteža crijevnih bakterija, zaštititi ljude od obolijevanja od klostridije ili spriječiti ponavljajuće infekcije tom bakterijom. Davanje stolice zdravih darivatelja osobama koje su imale višestruke infekcije bakterijom C. difficile , poznato kao transplantacija fekalne mikrobiote (engl. FMT – Fecal Microbiota Transplatation), intervencija je koja nastoji promijeniti ravnotežu crijevnih bakterija iz nezdrave u zdravu.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj je bio otkriti dovodi li upotreba FMT-a kod osoba s višestrukim infekcijama klostridijom do većeg postotka ozdravljenja u usporedbi s uobičajenim liječenjem antibioticima i može li FMT imati štetnih učinaka.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka u potrazi za kliničkim ispitivanjima transplantacije stolice koja su uspoređena sa standardnim načinima liječenja kao što su antibiotici za liječenje ponavljajućeg proljeva izazvanog infekcijom klostridijom kod odraslih i djece.

Što je pronađeno?

Pronađeno je šest kliničkih ispitivanja na 320 odraslih osoba koja su zadovoljila kriterije za uključivanje u sustavni pregled koji je procjenjivao učinkovitost i sigurnost transplantacije stolice za liječenje ponavljajuće infekcije klostridijom . Dva istraživanja provedena su u Danskoj, dok je po jedno istraživanje provedeno u Nizozemskoj, Italiji, Kanadi i SAD-u. Praćenje nakon liječenja FMT-om provedeno je u razdoblju od osam do 17 tjedana. Količina stolice, način i broj primjene, vrsta darivatelja i vrsta liječenja koju je dobila kontrolna skupina razlikovali su se među istraživanjima. Iz pet istraživanja uključene su osobe slabog imunosnog sustava (imunokompromitirane osobe); u jedno istraživanje uključene su osobe koje su bile slabog imunosnog sustava i naizgled normalnog imunosnog sustava (imunokompetentne osobe).

Ključni rezultati

Transplantacija stolice vjerojatno dovodi do većeg uspjeha u liječenju od ponavljajuće infekcije klostridijom , nego ostala proučavana liječenja. Ostale vrste liječenja uključivale su primjenu antibiotika, kao što je vankomicin, koji se obično propisuju za tu infekciju. U istim se istraživanjima analizirala i stopa ozbiljnih nuspojava te rizika od smrti kao posljedica primjene FMT-a. Transplantacija fekalne mikrobiote vjerojatno dovodi do smanjenja ozbiljnih nuspojava; međutim, ti učinci bili su malobrojni. Transplantacija fekalne mikrobiote može umanjiti rizik od smrti kod osoba s ponavljajućom infekcijom klostridijom (engl. rCDI – Recurrent Clostridioides Difficile Infection); međutim, bilo je jako malo smrtnih slučajeva u obje skupine. Isključivanje jednog istraživanja koje je uključivalo imunokompromitirane osobe nije promijenilo ove zaključke, ali zbog malog broja imunokompromitiranih osoba uključenih u ta istraživanja nisu se mogli donijeti zaključci o dobrobiti ili štetnosti FMT-a za imunokompromitirane osobe s ponavljajućom infekcijom klostridijom.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Ukupna sigurnost u dokaze ocijenjena je prema skupu kriterija koji uzimaju u obzir vrstu istraživanja, moguće nedostatke u provedbi istraživanja, sličnosti ili razlike u prikazivanju rezultata među istraživanjima, način na koji su istraživanja mjerila učinak intervencije i matematičku sigurnost u kombinirane rezultate. Na temelju tih kriterija, ukupna sigurnost u dokaze koji podržavaju transplantaciju stolice kao učinkovitiju od ostalih oblika liječenja od ponavljajuće infekcije klostridijom , procijenjena je kao umjerena. Sigurnost dokaza za ozbiljne nuspojave bila je umjerena, dok je sigurnost dokaza za smrtne slučajeve bila niska.

Izvori financiranja uključenih istraživanja

Niti jedno od uključenih istraživanja nisu financirali proizvođači lijekova ili agencije s komercijalnim interesom za FMT.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 31. ožujka 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lucija Mustač. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information