Koje su prednosti i rizici različitih vrsta kreveta, madraca i nadmadraca za sprječavanje i liječenje dekubitusa?

Ovaj pregled prikazuje mnogo podataka iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja i sadrži naprednu analizu nazvanu 'mrežna meta-analiza'. Analiza omogućuje usporedbu svih vrsta potpornih površina za sprječavanje ili liječenje dekubitusa. Ovaj interaktivni alat može pomoći u snalaženju među podacima: https://stopthepressure.shinyapps.io/Cochrane_support_surface_reviews/.

Ključne poruke

Statični zračni madraci ili nadmadraci, zračni madraci ili nadmadraci s naizmjeničnim pritiskom i gel ulošci koji se koriste na operacijskim stolovima mogu biti bolji od madraca od pjene za sprječavanje nastanka dekubitusa.

U usporedbi s madracima od pjene, zračni madraci ili nadmadraci s naizmjeničnim pritiskom vjerojatno imaju zdravstvene prednosti koje nadmašuju njihove troškove u sprječavanju nastanka dekubitusa.

Statički zračni madraci ili nadmadraci mogu biti bolji od madraca od pjene za cijeljenje dekubitusa, ali mogu biti skuplji.

Nije jasno koja je najbolja opcija za sprječavanje ili liječenje dekubitusa; kakvi su učinci ovih mogućnosti liječenja na udobnost i kvalitetu života; te postoje li neželjeni učinci ili ne.

Što je dekubitus?

Dekubitus je rana kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotrajnim pritiskom ili trenjem. Osobe koje imaju problema s pokretljivošću ili dugo leže u krevetu izložene su riziku od razvoja dekubitusa.

Što smo željeli utvrditi?

Postoji mnogo vrsta kreveta, madraca i nadmadraca posebno dizajniranih za osobe s dekubitusom. Mogu biti izrađeni od niza materijala (poput pjene, zračnih ćelija i gel uložaka) i dijele se u dvije skupine:

- reaktivne (statičke) površine koje vrše stalan pritisak na kožu; i

- aktivne (naizmjenični pritisak) površine koje redovito preraspodjeljuju pritisak ispod tijela.

Željeli smo utvrditi mogu li različite reaktivne i aktivne površine:

- spriječiti razvoj dekubitusa;

- pomoći u cijeljenju dekubitusa;

- biti udobne i poboljšati kvalitetu života;

- imati zdravstvene prednosti koje nadmašuju njihove troškove; i

- imati neželjene učinke.

Također smo željeli utvrditi koje su najbolje mogućnosti liječenja za sprječavanje ili cijeljenje dekubitusa.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo Cochraneove sustavne preglede u kojima su sažeti rezultati svih dostupnih pažljivo osmišljenih ispitivanja (kontroliranih ispitivanja) u kojima se procjenjuju različiti kreveti, madraci i nadmadraci u sprječavanju i liječenju dekubitusa. Cochraneov sustavni pregled pruža visoku razinu dokaza o učinkovitosti zdravstvenih intervencija. Rezultate tih sustavnih pregleda saželi smo u jedan dokument (nazvan pregled sustavnih pregleda).

Također smo prikupili ispitivanja uključena u ove sustavne preglede i usporedili sve dostupne tretmane istovremeno u jednoj analizi (nazvanoj mrežna meta-analiza). Zatim smo saželi ove rezultate i ocijenili povjerenje u dokaze na temelju čimbenika poput metoda istraživanja i veličine uzorka.

Što smo pronašli?

Učinci u sprječavanju dekubitusa

Pronašli smo četiri sustavna pregleda o upotrebi kreveta, madraca i nadmadraca za sprječavanje nastanka dekubitusa. Iz tih sustavnih pregleda uključili smo 40 ispitivanja (12,517 osoba) u mrežnu meta-analizu koja procjenjuje smanjenje rizika od nastanka dekubitusa. Dokazi mrežne meta-analize ukazuju na to da statički (reaktivni) zračni nadmadraci, zračni madraci s naizmjeničnim pritiskom i (reaktivni) gel ulošci koji se koriste na operacijskim stolovima mogu smanjiti rizik nastanka dekubitusa u usporedbi s madracima od pjene.

U mrežnu meta-analizu također smo uključili 10 ispitivanja (7,211 osoba) koja procjenjuju vrijeme potrebno za razvoj novih dekubitusa. Dokazi mrežne meta-analize ukazuju na to da reaktivne zračne površine mogu smanjiti mogućnost za razvoj novih dekubitusa u usporedbi s površinama od pjene.

Učinci u liječenju dekubitusa

Pronašli smo dva sustavna pregleda o cijeljenju dekubitusa. Iz tih sustavnih pregleda uključili smo četiri ispitivanja (397 osoba) u mrežnu meta-analizu. Dokazi mrežne meta-analize ukazuju na to da se više osoba s dekubitusima može potpuno izliječiti upotrebom reaktivnih zračnih površina nego površina s pjenom.

Dokazi ukazuju na to da, ako se uzme u obzir vrijeme potrebno za potpuno zacjeljivanje dekubitusa, reaktivne zračne površine mogu poboljšati mogućnosti za cijeljenje dekubitusa u usporedbi s madracima od pjene.

Međutim, nije jasno koja je opcija najbolja za sprječavanje ili liječenje dekubitusa.

Ostali učinci u sprječavanju i liječenju dekubitusa

Dokazi ukazuju na sljedeće:

- u usporedbi s madracima od pjene, zračne površine s naizmjeničnim pritiskom vjerojatno donose zdravstvene prednosti koje nadmašuju njihove troškove u sprječavanju nastanka dekubitusa;

- reaktivne površine ispunjene zrakom mogu biti skuplje nego madraci od pjene za liječenje dekubitusa; i

- ostale prednosti i rizici ovih kreveta, madraca i nadmadraca nisu jasni.

Koja su ograničenja dokaza?

Iako su sustavni pregledi koje smo pronašli koristili pouzdane metode, većina ispitivanja u njima bila je mala i koristila je metode koje mogu dovesti do pogreške u rezultatima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do srpnja 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Vanda Cattonaro. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information