Koje su prednosti i rizici terapije rane negativnim tlakom pri zbrinjavanju otvorenog abdomena kod pacijenata bez traumatoloških ozljeda?

Ključne poruke

- Ne zna se pomaže li li terapija rane negativnim tlakom (engl. negative pressure wound therapy, NPWT, definirana kao tlak niži od određenog referentnog tlaka koji uzrokuje sukciju) pri bržem zacjeljivanju trbušnih rana ili smanjuje li potencijalno štetne učinke u usporedbi s korištenjem Bogota vrećice (sterilizirane vrećice za tekućinu koja se koristi za zatvaranje trbušnih rana).

- Ne zna se pomaže li Suprasorb CNP sustav (vrsta NPWT-a) pri bržem zacjeljivanju trbušnih rana ili smanjuje li potencijalno štetne učinke u usporedbi s korištenjem ABThera sustava (druge vrste NPWT-a).

- Ne zna se povećava li NPWT rizik od perforacije crijeva. Buduća istraživanja trebala bi istražiti vrijeme zacjeljivanja, potencijalne neželjene ili štetne učinke, ukupnu smrtnost, duljinu boravka u bolnici, kvalitetu života povezanu sa zdravljem, stopu ponovljenih operacija, infekciju rane i posljedice boli.

Što je otvoreni abdomen?

Ponekad je potrebno ostaviti abdomen otvorenim dok zacjeljuje nakon operacije. Međutim, ostavljanje abdomena otvorenim nakon operacije povezano je s visokom stopom smrtnosti. Zbrinjavanje otvorenog abdomena predstavlja veliki teret za pacijente i liječnike.

Kako se otvoreni abdomen zbrinjava?

NPWT koristi silikonski oblog ili hidrokoloid koji je povezan s cijevi za sukciju kako bi se odstranila tekućina iz rane. Međutim, sigurnost i učinkovitost korištenja NPWT-a kao metode liječenja za otvoreni abdomen još uvijek nije razjašnjena.

NPWT se posljednjih godina koristi za liječenje nakon abdominalne operacije kod pacijenta bez traumatoloških ozljeda. Pacijenti bez traumatoloških ozljeda su ljudi kojima treba operacija zbog stanja koja nisu uzrokovana ozljedom (npr. abdominalna infekcija, rak, ishemija).

Cilj ovog sustavnog pregleda

Nastojalo se utvrditi je li NPWT učinkovit u liječenju otvorenog abdomena nakon operacije kod pacijenata bez traumatološke ozljede u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Nastojalo se usporediti NPWT s drugim metodama liječenja ili drugim vrstama NPWT-a, naročito njegov učinak na sljedeće:

- zatvaranje rane (koliko je vremena bilo potrebno da se rane zatvore i kojem broju ljudi su se rane potpuno zatvorile);

- pojava neželjenih ili štetnih učinaka (npr. perforacija crijeva);

- stopa smrtnosti;

- kvaliteta života ili zdravstveno stanje sudionika;

- duljina boravka u bolnici;

- stopa ponovljenih operacija;

- infekcija rane; i

- bol.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Analizirana su istraživanja koja su uspoređivala NPWT s bilo kojom drugom vrstom privremenog zatvaranja abdomena kod pacijenata bez traumatološke ozljede. Također su uključena i istraživanja koja su uspoređivala različite vrste NPWT sustava pri zbrinjavanju otvorenog abdomena kod pacijenata bez traumatološke ozljede. Nije bilo ograničenja u odnosu na jezik, datum objave ili mjesto provedbe istraživanja. Procijenjena je pouzdanost dokaza na temelju čimbenika poput metoda i veličine istraživanja.

Koji su ključni rezultati?

Analizirano je istraživanje u Turskoj koje je provedeno nad 40 odraslih osoba s otvorenim abdomenom. Sudionicima je nasumično dodijeljena metoda liječenja s NPWT-om ili Bogota vrećicom. Iz rezultata se ne može sa sigurnošću zaključiti smanjuje li NPWT u usporedbi s Bogota vrećicom:

- vrijeme potrebno za potpuno zacjeljivanje rana;

- štetne ili neželjene učinke (perforacija crijeva);

- stopu smrtnosti; ili

- dužinu boravka sudionika u bolnici.

Istraživanje nije prijavilo rezultate o postotku osoba s uspješno zatvorenim ranama, kvaliteti života povezanoj sa zdravljem sudionika, stopi ponovljenih operacija, infekciji rane ili bolovima.

Analizirano je još jedno istraživanje provedeno u Austriji koje je uključilo 34 odrasle osobe s otvorenim abdomenom. Sudionicima su nasumično dodijeljena liječenja sa Suprasorb CNP sustavom ili ABThera sustavom. Iz rezultata se ne može sa sigurnošću zaključiti smanjuje li Suprasorb CNP sustav u usporedbi s ABThera sustavom:

- postotak osoba s uspješno zatvorenim ranama;

- štetne ili neželjene učinke (perforacija crijeva);

- stopu smrtnosti; ili

- stopu ponovljenih operacija.

Istraživanje nije izvještavalo o potrebnom vremenu za potpuno zatvaranje rana, kvaliteti života povezanoj sa zdravljem sudionika, duljini boravka u bolnici, infekciji rane ili bolovima.

Koje su ograničenja ovog sustavnog pregleda?

Pronađena su samo dva relevantna istraživanja, stoga nisu razjašnjene prednosti ili rizici korištenja NPWT-a u usporedbi s korištenjem Bogota vrećice ili nekom drugom vrstom NPWT sustava. Nije pronađeno nijedno istraživanje koje je usporedilo NPWT s drugim vrstama privremenog zatvaranja abdomena.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do listopada 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Šporčić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information